Jan Witteveen, Wimmie Jonker, Anne Jonker en burgemeester Lex Roolvink
Jan Witteveen, Wimmie Jonker, Anne Jonker en burgemeester Lex Roolvink Siebe Kuipers

Koninklijke onderscheiding voor negen Opsterlanders

Algemeen

BEETSTERZWAAG Een ochtend lang Koninklijke onderscheidingen uitreiken eindigde woensdag voor burgemeester Lex Roolvink en de rest van het Opsterlandse college van B en W in het dorpshuis van Lippenhuizen. Voor niet één, maar voor drie lintjes in één familie. 

Het werd een zorgvuldig opgebouwde drietrapsraket. Anne Jonker werd als eerste in het zonnetje gezet voor al zijn vrijwilligerswerk in het dorp, maar ook voor de mantelzorg die hij aan zijn vrouw heeft gegeven. Gejoel en gejuich klonk toen Roolvink aankondigde dat Jonker lid is geworden in de Orde van Oranje Nassau. Naast Jonker zat zijn dochter Wimmie, zo trots als een pauw op haar vader. 

Ze sloeg de hand voor haar mond toen de deur openging en ook meerdere vriendinnen van haar binnenstapten. Want de burgemeester kwam niet alleen voor haar vader. “Wimmie, heeft u wel eens nagedacht over wat u voor de mienskip doet en hebt gedaan?” Het kwartje viel. Vader en dochter vielen elkaar in de armen. Vader en dochter samen een onderscheiding, dat is al uniek. Maar er kwam nog meer. 

Ook Wimmie haar man Jan Witteveen kwam aan de beurt. Want ook hij is als vrijwilliger bij veel activiteiten in het dorp betrokken. Ook hij werd tot zijn verrassing benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het feestje voor twee werd een feestje voor drie. 

Jan: “Dit is hjoed in rollercoaster oan emoasjes. Hiel bysûnder. Mar alles wat wy dien ha, koenen wy net dwaan al dy minsken dy’t hjir yn de seal sitte. Tank.” 

Naast de drie onderscheidingen in Lippenhuizen reikte burgemeester Lex Roolvink tijdens de jaarlijkse lintjesregen nog zes onderscheidingen uit aan Opsterlanders voor hun jarenlange belangeloze inzet voor de maatschappij.

Opsterland koos dit jaar voor een nieuwe opzet. De gedecoreerden werden thuis of op een door de aanvragers geselecteerde plek verrast en toegesproken. Het college van B en W maakte daarvoor woensdagochtend een rondrit door de gemeente. De bezoeken aan de gedecoreerden zijn online terug te kijken.

Acht Opsterlanders zijn sinds woensdag Lid in de Orde van Oranje Nassau. Klaas Zijp werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Klaas Zijp (1941) uit Gorredijk

Klaas Zijp heeft zich 52 jaar lang in verschillende rollen op uitzonderlijke wijze ingezet voor de samenleving. Waar hij ook woonde vond Zijp organisaties op het gebied van sport, cultuur, openbare orde en wonen die hij vrijwillig kon helpen. Hij is inmiddels 80 jaar, maar nog steeds actief. Vooral de minderbedeelden hebben zijn aandacht. In de coronaperiode was hij onder andere actief als chauffeur op de Plus-bus. De Koning heeft Klaas Zijp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Pieter Arnold Muskita (1947) uit Ureterp

Muskita bracht jarenlang cliënten van en naar Bertilla, hij is nu vrijwilliger bij verzorgingshuis de Lijte in Ureterp. Vanaf 1979 tot op heden is de heer Muskita sportmasseur bij Voetbalvereniging Oerterp, waar hij ook jarenlang verzorger bij het eerste elftal was. Daarnaast werkte hij als vrijwillig roostermaker bij CSG Liudger in Drachten, waar hij zich nu nog inzet als afnameleider bij digitale examens en toetsmomenten.

Grietje Albada (1954) uit Ureterp

Grietje Albada zich al dertig jaar in voor de kerkenraad PKN Ureterp en omstreken. Ze is werkzaam bij de voedselbank Opsterland, actief in de Alzheimer-cafés voor Alzheimer Friesland en vrijwilliger bij ZuidOostZorg. Daarnaast nam mevrouw Albeda ruim veertig jaar lang pleegkinderen in huis op.

Grietje Trijntje de Wal-Terpstra (1949) uit Terwispel

Griet de Wal zette zich jarenlang in voor de plattelandsvrouwen, het dorpshuis en organiseert nog altijd evenementen met ‘haar’ tuinclub. Ze staat bekend als de beppe van Terwispel, een vrouw die echt voor jong en oud klaar staat, actief meehelpt bij toneel en dorpsfeesten.

Froukje Auktje Stoker-Heuker (1962) uit Ureterp

Froukje Stoker werkte 25 jaar lang als vrijwilliger bij peuterspeelzaal de Krobbedobbe. Tot juli 2021 stond ze twee dagen in de week de leidsters bij en was zij het warme en hartelijke gezicht waar heel veel kinderen in en om Frieschepalen voor het eerst kennismaakten met onderwijs.

Hendrik Jan Pots (1942) uit Gorredijk

Henk Pots is een sportman in hart en nieren, die nog steeds vrijwilligerswerk doet. In zijn werkzame leven als bestuurslid en lid van de vakbond en van verschillende verenigingen. Na zijn pensionering zette hij zich vooral in als wandelexpert voor onder meer de ANWB, de Friese Lange Afstand Lopers (FLAL) en Wandelnet. Hij ontwerpt en controleert wandelroutes en zet deze uit. Daarnaast is hij ook actief (geweest) als voorzitter van het Genootschap Nederland-Israël Opsterland en als lid van het Comité Opsterland Ra’anana.

Willemke Jonker (1968) en Jan Witteveen (1962) uit Lippenhuizen

Willemke Jonker werkte jarenlang bij de plaatselijke supermarkt en groeide mede daardoor uit tot het aanspreekpunt voor het hele dorp. Ze organiseerde het jeugdvoetbalkamp en deed als vrijwilliger meer jeugdwerk. Maar ze was ook bestuurslid van het Liphústerfeest, lid van de activiteitencommissie van het MFA, organisator van de jubileumviering rond 100 jaar Thor en lid van de Sinterklaascommissie.

Ook haar partner, Jan Witteveen organiseerde en begeleide het jeugdvoetbalkamp van Thor. Daarnaast was hij jeugdcoördinator van de voetbalcombinatie WTTC, vrijwilliger bij het MFA en voorzitter van zowel het Liphústerfeest als Sportvereniging Thor. Tijdens de wedstrijden van Thor 1 was hij leider en grensrechter.

Anne Jonker (1948) uit Lippenhuizen

Anne Jonker is al ongeveer 25 voorzitter van de IJsclub die hij zelf mede oprichtte. Ook is hij in het jeugdwerk actief en was hij betrokken bij de modernisering van dorpshuis De Mande en de bouw van het nieuwe MFA. Namens Plaatselijk Belang deed Jonker verschillende klussen in en om het dorp. Net als zijn dochter en schoonzoon hielp de heer Jonker bij het Liphústerfeest. En was hij actief bij de buurtvereniging, vooral bij de bouw van de praalwagens. Anne Jonker is de (schoon)vader van Willemke Jonker en Jan Witteveen.

Meer SA!

Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 43 minuten geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 4 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 20 uur geleden
Afbeelding
Primera wil feestelijke verrassing zijn Nieuws 23 uur geleden
Afbeelding
Figureren in De Tocht betekent continu opletten Cultuur 23 uur geleden
Afbeelding
Appeldag en streekmarkt Tropische Kas Cultuur 3 okt., 09:08
Afbeelding
Wrotters pakken eerste winst Sport 2 okt., 15:32