Contact


Tips voor de redactie
06 – 52 47 10 13
 redactie@sa24.nl
Sa! Media BV
Wetterwille 2
8401 GB Gorredijk
 redactie@sa24.nl
Bezorgklachten
bezorging@sa24.nl
Adverteren?
Aanleveren
 advertenties@sa24.nl
Familieberichten
Aanleveren
familieberichten@sa24.nl
Advertentieverkoop
Ate Eijer
 06 – 52 24 98 55

ate@sa24.nl
Online uitgever
Siebe Kuipers
 06 – 50 24 67 06

siebe@sa24.nl

Vormgeving
Ella Knip
Pentapark
ella@pentapark.nl