Frank de Vegt en Sietze Boonstra bij een verdeelstation, achter hen de transformator.
Frank de Vegt en Sietze Boonstra bij een verdeelstation, achter hen de transformator. Foto: Gurbe van der Woude

Groen Oerrock is voorloper in Nederland

Cultuur

URETERP Oerrock kent dit jaar één hele grote verandering, maar de festivalganger zal er niets van merken. De benodigde energie voor het evenement in Ureterp komt van het naast het festivalterrein gelegen zonnepark. “Foar safier’t wy witte, binne wy it earste festival dat emisjefrij hâlden wurdt.”

Oerrock-voorzitter Sietze Boonstra houdt een slag om de arm, maar weet het eigenlijk wel zeker. Oerrock loopt met een volledig CO2-neutraal georganiseerd festival voorop in de evenementenwereld. Een bewuste keuze, aldus Boonstra. Oerrock voldeed aan de gestelde stikstofnormen, maar naar verwachting worden de criteria in de toekomst alleen maar strenger.

Dan kun je afwachten of proactief reageren, was de gedachte. Die keuze werd nog eens vergemakkelijkt door de aanwezigheid van het naast het festivalterrein aan de Skieppeleane gelegen zonnepark met 12.000 zonnepanelen van sponsor en oud-bestuurslid van Oerrock, Sjors Boonstra. Het zonnepark produceert een vermogen van 4,3 megawatt.

De mogelijkheid om stroom van de ‘buurman’ te betrekken werd al bij de opening van het zonnepark in 2020 door eigenaar Sjors Boonstra geopperd. Het zou echter tot 2023 duren voor het serieus tot een plan van aanpak kwam. Dat uitstel had te maken met corona, maar ook met de aanvankelijke berekeningen die aantoonden dat voor de stroomvoorziening de aanschaf van twee transformatorstations nodig was.


Accupakketten

Een te dure oplossing, vond het Green Team van Oerrock, dat de opdracht had gekregen uit te zoeken wat nodig was om een emissievrij Oerrock te kunnen organiseren. Bij de zoektocht naar alternatieven kwam de mogelijke oplossing van Greener-accupakketten naar voren. In 2022, de eerste editie na corona, werd als proef één ondersteunend accupakket gebruikt. “Fan tefoaren wiene we dêr hiel skeptysk oer”, blikt Jos Dijk van het Green Team terug op die eerste ervaring. Die inschatting was een misvatting. Het gaat volgens Dijk om de mogelijkheid piekmomenten op te kunnen vangen. “It gros fan ‘e tiid brûke wy mar in kwart fan it fermogen.” Op momenten dat het nodig is, wordt de in de Greeners opgeslagen stroom aangesproken. “Dat wurket prima.”

Vorig jaar kwamen de accupakketten al van pas, toen een van de oude dieselaggregaten ruim een uur uitviel. De Greeners bleken een uitkomst. Dijk: “Dêr hat gjinien wat fan fernommen.” De goede ervaringen waren aanleiding om door te pakken. Het Green Team en het Technisch Team van Oerrock stelden samen een plan op. Een jaar later, sneller dan verwacht, schakelt Oerrock al over op groene stroom. Daarvoor moest het nodige gebeuren. Gelukkig verleende de eigenaar van het zonnepark alle medewerking. Bovendien werkte de gemeente Opsterland mee met een subsidie van 25.000 euro en de verstrekking van de benodigde vergunningen. Voor de rest van de financiering van de investering van 130.000 euro deed Oerrock een beroep op de reserves.

Flinke klus

De afgelopen anderhalve maand is met behulp van vrijwilligers en sponsoren iedere zaterdag hard gewerkt aan de realisatie van de benodigde infrastructuur. Een flinke en zware klus. “We hiene elke kear rein en min waar”, vertelt Frank de Vegt, bestuurslid en lid van de Technische Commissie. Ook hielpen hoofdsponsor Algra en medewerkers van Verkley en Liander een aantal zaterdagen belangeloos mee.

Op het terrein is een transformator geplaatst met drie accupakketten. Daarnaast zijn verdeeld over het terrein dertien (permanente) verdeelstations neergezet die zijn aangesloten op een ringleiding. Hiervoor is in de afgelopen maanden een vuistdikke kabel van ruim twee kilometer lengte in de grond aangebracht. Via de verdeelstations wordt het hele festivalterrein van stroom voorzien.

De editie van 2024 maakt alleen gebruik van groene stroom. Dat betekent dat het festival draait zonder dieselaggregaten en zonder CO2-uitstoot. Wel blijven er, als back-up, vijf van de twaalf eerder gebruikte dieselaggregaten staan. Het dieselverbruik wordt daarmee tot een minimum beperkt. “Wy ferwachtsje dat wy dit jier gjin disel brûke”, vertelt Boonstra.

Twee megawatt

Oerrock verbruikt per festivaldag twee megawatt stroom. Met de door het zonnepark geleverde capaciteit is de stroomvoorziening verzekerd, stelt De Vegt. “Ek as de waarsomstannichheden net ideaal binne, sitte wy goed.” Bovendien wil Sjors Boonstra aan de oostkant van het festivalterrein graag nog een zonnepark realiseren. “As dat slagget, ha wy mear as genôch.”

Oerrock wil in de toekomst verder verduurzamen. Volgend jaar worden bij de opbouw mogelijk elektrisch voortgedreven shovels en Manitous gebruikt. De huidige karren die gebruikt worden voor het vervoer van materialen en bands over het terrein zijn al elektrisch aangedreven. De Vegt: “Wy hawwe achttjin nedich, mar de leveransier hie sechstjin en woe twa mei ferbrâningsmotor leverje. Dy wolle wy net, ha wy him ferteld.”

Extra bussen

Voor het vervoer van festivalgangers zet Oerrock meer touringcars in om het aantal auto’s en inherent daaraan de stikstofuitstoot rondom het festival terug te dringen. Het bestuur van Oerrock is trots op wat er in kort tijdsbestek is gerealiseerd. “Dit is in unike prestaasje foar Nederlân. It hoecht net, wy foldogge oan alle noarmen, mar wy nimme ús maatskiplike ferantwurdlikheid.”

Meer SA!

Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 4 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 8 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 8 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04
Er kwamen zo'n vierhonderd mensen naar het Fredesfestival in Nij Beets.
De draden van contact op Fredesfestival Nieuws 21 mei, 15:39