Dochter Hilda en mem Lutske de Jong.
Dochter Hilda en mem Lutske de Jong. Foto: Renske Woudstra

‘Mem Lutske is fan kop derfoar’

Nieuws

JUBBEGA Een doorzetter is het, vindt Hilda de Jong. Tweemaal, vlak achter elkaar, brak mem Lutske haar heup. Een hart onder de riem in de Sa! Moederdagactie is dan op zijn plaats. “Ik wol mem dit jier hiel graach ris yn it sintsje sette nei alle ellinde dy’t se meimakke hat.” 

Vorig jaar november brak Lutske de Jong-Jonker (71) haar heup. Om iets van een hoge plank te pakken, rekte ze zich uit en verloor haar evenwicht. “De rjochterheup wie stikken. Mem hat doe fjouwer wiken yn Neibertilla revalidearre.” Op 7 december vorig jaar mocht Lutske weer naar huis. Daar sloeg het noodlot op 11 december wederom toe. “Se hie de rollator net goed op de rem setten, dy skode troch en doe ferlear se har evenwicht. Doe wie de linkerheup dwerstroch.” Grote pech is dat mem nog aan het revalideren was van de eerste val, het herstel van de tweede val gaat nu nog langer duren.

Weer thuis

Inmiddels is Lutske weer thuis na de tweede revalidatieperiode. Veel meer dan op haar stoel tv-kijken en in huis wat heen en weer lopen met de rollator zit er nog niet in. Buiten een ommetje maken is nog te spannend. “We ha al in kear hjir de reed út west, mem sei: we gean even nei de Belgische Wyk. Mar oan it ein fan de reed woe se mar wat graach wer werom. Har wereldsje is erch lyts wurden.”

Hilda heeft grote bewondering voor het doorzettingsvermogen van mem. “Se moppere wol mei it revalidearjen, mar doe’t ik sei dat se dat wol dwaan moast omdat se oars net nei hûs mocht, doe sette se de kop derfoar.”

Alle aandacht

Hilda is enig kind en kreeg alle aandacht thuis. “Mar heit en mem wiene wol fan de âlde stimpel. Se seinen: ast wat wolst, silst der foar wurkje moatte. En dat ha ik dien.” Heit overleed in 2014. “Sûnt heit weirekke is, lit mem wolris de kop wat hingje. Mar dan seit se ek wer: it libben giet troch.” Haar mem is een nuchter mens, zegt Hilda. “Se makket har net oeral drok om, dat hat my wol makke dy’t ik bin: sterk yn de skuon stean.” Van mem leerde ze ook om voor iedereen klaar te staan, tot op zekere hoogte, dat wel.

Als er iets is, kan Hilda altijd bij haar moeder terecht. “Dan gean ik even mei mem praten. Sy besjocht de dingen wat oars, iksels kin der bot yn hingjen bliuwe. Mem seit dan: kop derfoar, dat helpt my by it ferwurkjen fan dingen.”

Lutske de Jong werd verrast met een uitbundig boeket bloemen, mogelijk gemaakt door Bysûnder yn blommen in Gorredijk.

Meer SA!

Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 5 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 8 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 9 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04
Er kwamen zo'n vierhonderd mensen naar het Fredesfestival in Nij Beets.
De draden van contact op Fredesfestival Nieuws 21 mei, 15:39