Dochter Rianne en mem Sienie Jeensma.
Dochter Rianne en mem Sienie Jeensma. Foto: Renske Woudstra

Bij mem Sienie ga je nooit met lege handen naar huis

Nieuws

GORREDIJK Ze is de allerliefste. Altijd een luisterend oor, staat altijd klaar en ze maakt heerlijke taarten en het lievelingseten voor haar kinderen. En dat mag weleens gezegd worden, vindt Rianne Jeensma. Dus meldde ze mem Sienie Jeensma (61) aan voor de moederdagactie van Sa!

Sienie is hartstikke Fries, geboren en getogen in Gorredijk. En toch maakt ze heel graag Indische rijsttafels, vaak als kerstdiner. “Dat komt fan har buorfrou fan froeger, dy makke dat altyd. En foaral myn âldste broer fynt dat hearlik.”

Ze zijn met z’n drieën als kinderen: Alex, Jacco en Rianne. Rianne heeft een gluten- en lactose-intolerantie en ook haar schoonzus mag geen gluten. “Mem fynt dan fan alles op it ynternet, sa leaf.” Ze maakt dan taarten die Rianne en Marjan ook kunnen eten. Of ze maakt traditionele baksels van vroeger, zoals de Friese boffert (trommelkoek).

Nooit met lege handen

Als je bij mem Sienie op bezoek bent, kom je daar nooit met lege handen vandaan. “Se hat altyd iten ynfêrzen en dat stiet dan yn bakkenfol foar ús klear. En ek wol oare dinkjes dy’t se kocht hat. Dan hoechst sels de hiele wike gjin boadskip mear te dwaan.”

Vorig jaar werden Sienie en haar man voor het eerst pake en beppe. “It soantsje fan myn broer Jacco. En no wachtsje we mei smart op de twadde, fan myn oare broer.” Een keer per twee weken past ze op haar jonge kleinkind, maar ook vinden de twee kinderen van een nichtje een warme plek bij Sienie. “Mem wie altyd harren standert oppas. No’t de beide bern nei skoalle gean, past se noch sa no en dan op. Se binne hielendal gek op mem. Der mei ek fan alles en der is in echte boarterskeamer.”

Eigen kinderwagen

Sienie vindt het leuk om met haar jonge kleinkind te gaan wandelen. Het is een bijzondere verschijning. Ze gebruikt daarvoor namelijk een door haar man opgeknapte kinderwagen waarin hij zelf ook als baby gelegen heeft. Met die kinderwagen is Sienie een bekend gezicht in Gorredijk. “Se is hiel sosjaal en makket altyd mei iederien in praatsje.” Altijd vrolijk en lief, weet Rianne.

Sienie Jeensma heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, vertelt Rianne verder. “Se hat in soad humor en kinst har altyd belje. En har skoanbern nimt se op as wienen se har eigen bern. Se is grutsk op ús allegear en dat kinst merke.” Dat luisterend oor van Sienie kwam trouwens op enig moment niet goed van pas, vertelt Rianne lachend. “Ik hie heit even it mailtsje lêze litten dat ik nei de Sa! stjoerde, en doe kaam sy binnen. Gau mar sizze dat it oer it wurk gie.” Of mem het door heeft gehad? Misschien. Zeker is wel dat Sienie het altijd in de gaten heeft als er iets aan de hand is. “Kinst ek nea tsjin har liege.”

Sienie Jeensma werd verrast met een moederdagpakket, mogelijk gemaakt door Primera Gorredijk.

Meer SA!

In februari dit jaar was de startbijeenkomst voor Bloeizone Beetsterzwaag.
Vitaliteitsmarkt Bloeizone Beetsterzwaag Nieuws 52 minuten geleden
Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 4 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 6 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 9 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 10 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04