Johan van der Veen geeft naast lessen in de schakelauto ook instructie voor de automaat.
Johan van der Veen geeft naast lessen in de schakelauto ook instructie voor de automaat. Foto: Sietse de Boer

Johan: ‘Autorijden moet leuk zijn’

Ondernemen

LIPPENHUIZEN In een zo kort mogelijke tijd je rijbewijs halen maar wel in je eigen tempo. Dat is het motto van Johan van der Veen die in juli van start ging met Rijschool Gorredijk. “Myn doel is ek dat learlingen mei in brede smile by my út de auto stappe.” Want autorijden moet ook leuk zijn, vindt hij.

Zelf kijkt Johan met plezier terug op zijn rijlessen, vooral die op de motor. “Dat wol ik ek graach foar myn learlingen. Dat se oer 25 jier weromsjogge en sizze: o ja, dat ha ik fan Johan leard.”

Voor jongeren kan het best pittig zijn om te leren een auto te besturen. Het verkeer wordt almaar drukker en soms agressiever. “Soms is it fatsoen yn it ferkear fier te sykjen.” Haastige automobilisten die op de bumper van de lesauto kleven of gevaarlijk inhalen. Van der Veen stelt dan de leerling gerust: “Lit dy net fan de wiis bringe, sy wachtsje mar even.” Tegelijkertijd vormen de soms gevaarlijke verrichtingen van medeweggebruikers leermomenten, waardoor zijn leerlingen fouten van anderen leren op te vangen in het verkeer.

Altijd doorgaan

Faalangst komt steeds meer voor bij jongeren; niet alleen in het verkeer maar ook door alle drukte rondom school bijvoorbeeld. Op een rustige manier, maar wel doortastend, leert hij hen om ‘heer/dame in het verkeer’ te zijn. Dat houdt in dat de leerling gewoon fouten mag maken maar dat de instructeur doorpakt als er een fout gemaakt wordt; een ingreep dus. “Dan freegje ik dêrnei: hoe fielt dat? Net leuk, fine se. Dan sis ik: ik hoopje datst it yn dy opnimst en goed ûnthâldst.” Niet erin blijven hangen, direct weer verder want het verkeer gaat ook gewoon door.

Ook in automaat

Johan van der Veen geeft les in een sportieve Mercedes B-klasse die rijdt op LPG. Daarmee kiest hij voor de meest duurzame manier om in een handgeschakelde auto te rijden. Daarnaast leert hij zijn leerlingen hoe je met een juiste rijstijl zo energiezuinig mogelijk kunt rijden. Rijschool Gorredijk biedt vanaf nu ook lessen aan in een Mercedes C-klasse met automatische versnellingsbak. Bijvoorbeeld voor mensen die over willen stappen op elektrisch rijden. “Alle elektryske auto’s bin automaten, foar minsken dy’t nei fjirtich, fyftich jier hânskeakeljen oerstappe op automaat kin dat lestich wêze.” Vaak zijn het de garagehouders die hun klanten moeten leren rijden in een automaat; Rijschool Gorredijk biedt aan om dit in één tot twee lessen goed te leren.

Rijschool Gorredijk geeft praktijklessen volgens de nieuwste lesmethode: Rijopleiding in Stappen (RIS). Hierbij houdt Johan van der Veen van duidelijkheid: “Ik bied gjin ûntrochsichtige pakketten oan, mar in taryf per oere en reduksje ast tsien lessen tagelyk boekst.” Voor examen en theoriepakketten wordt apart betaald. Leerlingen bepalen zelf hun tempo, Van der Veen helpt ze zo snel mogelijk op weg naar het rijexamen. “Krijst les yn dyn eigen tempo; ast wat langsamer bist dan nim ik alle tiid foar dy en ast snel bist,  dan gean we snel. Mar ek ast snel bist,  bliuw ik wol degene dy’t de foarútgong bewaakt, we dogge gjin dingen wêr’st noch net oan ta bist.”

Het leukste

Johan van der Veen groeide op in de directe omgeving van Gorredijk. Jarenlang was hij apotheker en officieer in de militaire gezondheidszorg en werkte over de hele wereld. Daarnaast gaf hij veel praktijklessen aan studenten en verzorgde nascholing voor medisch personeel. “Ik ha it altyd leuk fûn om minsken wat te learen.” Toe aan wat anders, stelde hij zichzelf de vraag: wat vond ik het leukste de afgelopen twintig jaar? Dat waren zijn motorrijlessen. “Fan motorriden kinst net libje dus ha ik besletten om rydynstrukteur te wurden.” 

rijschoolgorredijk.nl

Meer SA!

Afbeelding
Verdiende zege de Sweach op VVT Sport 9 uur geleden
Afbeelding
Verrassende nederlaag koploper RWF Sport 11 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei Sigerswâld: het totaal Nieuws 17 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei.... Makelaars (video) Nieuws 17 uur geleden
Afbeelding
Kijk: de eerste NoSa! Nieuws 27 jan, 18:00
Afbeelding
'Makkinga gaat niet degraderen' Sport 27 jan, 16:00
Afbeelding
Wie daagt Johan Teake uit? Sport 27 jan, 13:01
Afbeelding
Andere leningen Column 27 jan, 09:21