Silvia van der Ploeg.
Silvia van der Ploeg. Foto: Sietse de Boer

‘Echte oandacht, dêr giet it om’

Ondernemen

NIEUWEHORNE Silvia van der Ploeg is ambitieus. De 32-jarige nieuwe eigenaar ziet veel groeimogelijkheden voor Van der Woude Adviesbureau in Nieuwehorne. “Klanten kieze bewust foar ús om ús persoanlike oanpak. Dêr is dúdlik ferlet fan. En it leit ússels ek it bêst.”

Nieuwehorne Bij Van der Woude zijn ze van vele markten thuis. De elf medewerkers verzorgen de administratie en geven advies aan bedrijven uit de agrarische sector en het mkb. Daarnaast kloppen ook particulieren aan bij het adviesbureau in hartje Nieuwehorne. Eigenaar Silvia van der Ploeg-Terpstra ziet een rode draad tussen al die verschillende klanten. “Se hâlde fan dúdlikheid, it persoanlik kontakt en de koarte linen.”

En dus stappen klanten regelmatig het kantoor binnen. En Silvia en haar medewerkers zoeken het persoonlijke ook bewust op. Een rapport wordt nooit opgestuurd, maar direct persoonlijk besproken. “Dan komt der safolle mear op tafel, wêr’t se oars noait oer belle hienen.” Een groot deel van de klanten van Van der Woude bestaat uit familiebedrijven. “Famylje en bedriuw steane noait los fan elkoar. Dêrom wol ik graach dat de frou fan de ûndernimmer der ek by is. Dy hat op de eftergrûn faak in grutte rol.” Speelt in de aanpak mee dat Silvia een vrouw is? Dat vindt ze zelf moeilijk te zeggen, al zal het wel invloed hebben. “Wy ha der miskien wat mear each foar.”

Agrarisch complex

Meer dan de helft van de klantenportefeuille bestaat uit agrarische ondernemers. Ondanks een afname van het aantal boeren groeit de vraag naar advies. Silvia: “De sektor stiet ûnder druk, der bart in soad en it is aardich kompleks allegearre. En dus nimt ek it oantal fragen ta.” Van der Woude hanteert korte lijntjes, een ondernemer heeft een vast aanspreekpunt die ook nog eens proactief optreedt. “At der by de iene klant wat spilet, is de kâns grut dat it ek by oaren spilet. Wy wolle ús klanten hjir dan graach betiid attint op meitsje, dan kinne se ek op tiid hannelje.” Met andere woorden: Van der Woude neemt zijn klanten het liefst aan de hand. “Mar dat moatst fansels yn de positive sin útlizze.”

Silvia is er daarom van overtuigd dat veel klanten vanwege deze aanpak bewust voor Van der Woude kiezen. Dat was ook een van de redenen waarom ze besloot het bedrijf over te nemen van oprichter Luitzen van der Woude. In 2019 kwam ze vanuit Easterlittens naar het zuidoosten van de provincie. Al een paar jaar later stelde Van der Woude de vraag of zij op termijn met het bedrijf verder wilde. “It soe sûnde wêze at dit ferlern giet, dus ha wy nei de oername tawurke.” Begin dit jaar was dat een feit. Naast de landbouw vormen mkb’ers ook een groot deel van de klantenportefeuille. Een hele brede variatie ondernemers kiest ervoor zich door Van der Woude te laten begeleiden.

Basis administratie

De basis van de begeleiding ligt in de administratie. “At dat net goed is, dan kinne je ek gjin advys jaan. Je moatte goed ynsicht yn de sifers ha.” De administratie is bij veel ondernemers inmiddels geautomatiseerd, al komt ook de schoenendoos met bonnetjes nog altijd voor. De automatisering heeft als belangrijkste voordeel dat je snel een goed beeld hebt van hoe het ervoor staat. “Dan kinne je dus ek sneller maatregelen nimme.” Deze automatisering betekent ook dat het werk van het kantoor meer en meer van administratie naar advisering is verschoven. 

vanderwoudeadviesbureau.nl

Meer SA!

Afbeelding
LDODK plaatst zich voor play-offs Sport 15 minuten geleden
Afbeelding
‘t Ambyld up-to-date na jaar verbouwing Algemeen 47 minuten geleden
Afbeelding
Zege UDIROS ondanks matig spel Sport 1 uur geleden
Afbeelding
Durk de Haan zijn 25e ‘georganiseerde wanhoop’ Nieuws 4 uur geleden
Afbeelding
Kijk terug: schrijvers in de bieb Cultuur 23 uur geleden
Afbeelding
Weekendtip: Dries Bongaerts speelt in schaapskooi Cultuur gisteren
Afbeelding
LDODK nog volop in race voor play-offs veldtitel Sport 20 mei, 17:30
Afbeelding
Weekendtip: Kunstmanifestatie 7 Droom Duo’s Cultuur 20 mei, 12:37