Marc Mulder overhandigt voorzittershamer aan Gerda Oosterhof.
Marc Mulder overhandigt voorzittershamer aan Gerda Oosterhof. Foto: Berend Drent

Gezicht van Tijnje neemt afscheid van Plaatselijk Belang

Nieuws

TIJNJE Achttien jaar geleden trad Marc Mulder toe tot het bestuur van Plaatselijk Belang Tijnje. “Mei it doel dat in jier as wat te dwaan.” Dat liep dus wat anders, de laatste vijftien jaar was Mulder voorzitter. Tot afgelopen week, toen hij afscheid nam met een benoeming tot erelid als extra dank.

“Op in gegeven momint is it klear”, aldus Mulder. “Ik fernaam dat ik entûsjaste ideeën fan oaren begûn ôf te swakjen. Omdat wy it bygelyks al ris earder by it ein hân hienen. Dan is tiid om ôfskied te nimmen, ik wol net in remjende faktor wêze.”

MFA

Onvermoeibaar was Mulder het gezicht van Tijnje. In het dorp, maar zeker ook daarbuiten. Op het gemeentehuis en in de gemeenteraad hield hij keer op keer vlammende betogen om te komen tot een nieuw MFA in het dorp. Dit initiatief vanuit het dorp om voorzieningen langer overeind te houden, is door de gemeente Opsterland vaak naar voren geschoven als hét voorbeeld van de krêft fan de mienskip. 

De eerste aanzet voor de plannen was al in 2014. Het moment dat de bouw kan starten komt steeds dichterbij. Mulder neemt wel afscheid van Plaatselijk Belang, maar doet dat zeker niet van het MFA-project. Hij blijft voorzitter van de regiegroep in het dorp. Begin volgend jaar ligt er bij de gemeenteraad een voorstel op tafel voor het MFA, waarvan ook een nieuwe basisschool deel uitmaakt. 

“Dan moat de ried beslute it jild beskikber te stellen. Wy binne al dwaande mei de tarieding foar de oanbesteding en hope noch foar de simmer fan 2023 los te kinnen mei de bou.” Na de zomervakantie in 2024 moeten de leerlingen van basisschool De Opstekker dan op de nieuwe plek aan het schooljaar beginnen. Het MFA met basisschool komt aan de Breewei, bij het sportcomplex.

Het totale project vergt een investering van circa zeven miljoen euro. “At it klear is, dan hat it tsien jier duorre. Dat is niet iens sa gek foar in projekt as dit. Mar wy woenen it krekt wat oars en sneller dwaan. En dat is niet hielendal slagge.”

Moppercultuur

Het MFA zie Mulder als een van de hoogtepunten, maar hij noemt ook de twee dorpsvisies, de huldiging van Suzanne Schulting en de viering van honderd jaar Tijnje. “De lol fan aktyf wêze yn Pleatselik Belang is dat je dwaande binne mei de eigen leefomgeving. Wy libje yn in mopperkultuur. Minsken fine oeral wat fan en meie graach seure. Ik fyn it superleuk om er ek wat oan te dwaan.” Mulder is als voorzitter opgevolgd door Gerda Oosterhof.

Meer SA!

Afbeelding
LDODK overtuigt tegen naaste concurrent KZ Sport 16 uur geleden
Afbeelding
Dubbel gevoel bij Jubbega na gelijkspel Sport 19 uur geleden
Afbeelding
Bakkeveen wint degradatiekraker met 2-1 Sport 19 uur geleden
Afbeelding
Arie Vuijk met Every Boeddha Happy in De Skâns Cultuur 5 feb, 11:41
Afbeelding
Weekendtip: middagje soul in MeJander Oldeberkoop Algemeen 5 feb, 09:00
Afbeelding
Femke Kok pakt nationale titel Nieuws 4 feb, 20:53
Afbeelding
Weekendtip: heerlijk Iers met Fling in Witte Kerk Hemrik Algemeen 4 feb, 10:50
Afbeelding
'Little chefs' De Finne koken voor bijzonder project Algemeen 4 feb, 10:34