Redmar de Jager en  de 666 eieren voor Pene Corrida
Redmar de Jager en de 666 eieren voor Pene Corrida Gurbe van der Woude

Geen wens is te gek voor Redmar en zijn collega’s

Nieuws

URETERP 666 eieren, dat is wat de band Pene Corrida op de ‘backstage rider’, het wensenlijstje van artiesten, had ingevuld. Bij Oerrock konden ze er wel om lachen. Bij een ‘pikeboer’ uit de Kompenije’ werden de ruim 55 dozijn eieren geregeld. Plus één speciaal exemplaar, eentje die ongeschikt is voor consumptie. “De mannen koene it wol wurdearje.”

Gurbe van der Woude

‘Wees creatief’, stond er bij het verzoek van Pena Corrida, de metal mash-up coverband die vorig jaar de grote verrassing was bij het programma Holland Got Talent. Het aantal van 666 eieren, een verwijzing naar het duivelsgetal, was geen probleem. Wel moest er door Redmar de Jager van het hospitality-team van het Ureterper festival nog een creatieve draai aan de wens van Pene Corrida worden gegeven.

Een kolfje naar de hand van de 34-jarige Redmar. De Ureterper, al bijna twintig jaar vrijwilliger bij Oerrock, is binnen het hospitality-team de man die onorthodoxe verzoeken van bands en artiesten afhandelt. Voor Pene Corrida ging Redmar shoppen bij een ‘boartersguodsaak’ voor volwassenen in Drachten. Hij kwam thuis met een sekspeeltje, een trilei. Lachend: “Dat is ek in aai dochs.”


Volop lekkers voor artiesten en bands. - Gurbe van der Woude

Alle eieren, inclusief het vibrerende exemplaar, gingen in een soort van ‘Lingo-ton’ waaruit de bandleden mochten proberen het verassingsei te grabbelen. Uit voorzorg waren de eieren eerst gekookt. “As se mei net-seane aaien smite soene, wie it in binde wurden, dat woene wy foarkomme.” Het koken van de eieren was met behulp van een steamer-oven een fluitje van een cent. “In kertierke,” aldus Redmar.

De bandleden waren verrast dat Oerrock de eieren geregeld had. Bij geen enkel ander optreden was het verzoek ooit ingewilligd. Achteraf hadden de mannen een beetje spijt, want de eieren veroorzaakten een vreselijke geur in de kleedkamer. De kans is volgens Redmar groot dat Pene Corrida de eieren van de rider haalt. “Se sille fêst wat oars betinke, want de stank wie net te hurdzjen”.

Kleurplaten

Pene Corrida was niet de enige band met een speciaal verzoek. Voor Prins S en De Geit moest ‘iets’ met geiten worden bedacht. Redmar kocht grote kleurplaten met afbeeldingen van geiten en die gingen naar de plaatselijke kinderopvang. “De bern mochten se ynkleurje, sa wurdt it doarp der ek noch by belutsen.” Van de kleursessie werd een fotoreportage. “Om harren sjen te litten hoe ‘t wy it oanpakt hawwe.”

De band BLØF had een aantal jaren geleden een grabbelton op de rider staan. Oerrock veranderde met behulp van 450 strandballen de kleedkamer van de Zeeuwen in één grote grabbelbak en verstopte tussen de opblaasballen allerlei verrassingen. Zo stuitte drummer Norman Bonnink onder andere op een dildo. Zanger Pascal Jakobsen legde de zoekactie vast en plaatste het filmpje online.

“Troch dat filmke hawwe wy in soad oandacht krigen,” vertelt Redmar. Hij vermoedt dat het filmpje van BLØF andere bands op ideeën heeft gebracht, maar dat artiesten ook bijzondere eisen stellen om er zeker van te zijn dat festivalmedewerkers de rider grondig lezen. Daar hoeven de muzikanten zich bij Oerrock geen zorgen over te maken. “Wy regelje wat se freegje.”

Fantasie de vrije loop

Voor singer-songwriter Rob Dekay, die een voorliefde voor kamerplanten heeft, werd de kleedkamer ooit volgestouwd met kerstbomen. Bovendien werd een groep vrijwilligers van het festival, verkleed als de Kerstman, op de foto gezet. De resultaten van de fotosessie werden in Dekay zijn kleedkamer opgehangen. Redmar: “Tt wie tritich graden doe ‘t wy de foto’s makken, elkenien wie bliid dat it kostúm wer útkoe.”

Redmar is binnen het team degene die met een creatieve oplossing voor de speciale wensen van de artiesten op de proppen moet komen. Een kroegbezoekje wil nog weleens helpen, is de Ureterper zijn ervaring. “Sneontejûn let oan de bar nei in pear bierkes ûntstean faak de bêste ideeën.“ Hij mag zijn fantasie de vrije loop laten. Er is maar één restrictie. “It mei gjin bakken jild kostje, meastal giet it om in pear hûndert euro.”

Het tienkoppige hospitality-team had het in de week voorafgaand aan het festival razend druk met de voorbereiding van de ontvangst van artiesten, bands en crew. De eerste drukte begon echter al veel eerder. Maanden van tevoren kwamen de eerste riders binnen en werden samen met vaste leverancier Plus uit Beetsterzwaag de inkooplijsten vastgesteld.


Bernou Hijlkema toont de inkopen voor Kraantje Pappie en Antoon. - Gurbe van der Woude

“Wat sy net leverje kinne, besykje wy sels yn te keapjen,” legt Bernou Hijlkema uit. Vooral speciale wijnen of whisky behoren niet tot het standaard-assortiment van de supermarkt en moeten elders vandaan komen. Niets exorbitants overigens, vindt Bernou. De flessen Ruinart champagne á €84 voor Kraantje Pappie behoren tot de duurste. Ook Antoon wil een iets duurder drankje wegslobberen, maar: “It giet net idioat.”

De tafels in de kantine van voetbalvereniging Oerterp staan een paar dagen voor het festival losbreekt vol met allerlei producten, van: wijn, frisdrank, drop, nootjes, chips, chocolade, stroopwafels tot en met alle dag shampoo. Een brede variatie, maar geen bijzondere zaken, aldus Bernou. “Artysten hawwe in imago fan seks, drugs en rock and roll, mar ast sjochst wat se ha wolle falt dat wol ta.”

Gezonde hap

Sterker zelfs, de gezonde hap wint terrein ten koste van de vette cholesterolknallers. Er is steeds meer vraag naar gezonde producten als tomaat en komkommersnacks, speciale groentedressing, gemberthee, magere kwark, blauwe bosbessen en proteïnerepen. “Ik hie der noch nea fan heard, mar wy hawwe sels droege mango. Der wurdt bewust en sûn iten,” vertelt Bernou.

Artiesten hebben volgens Redmar het stigma moeilijk en onhandelbaar te zijn, maar daar merken ze in Ureterp weinig van. Bovendien hebben de leden van het hospitality-team door de jaren geleerd hoe om te gaan met hun gasten. “Je moatte net fuort yn alles meigean. Sa frege in groep om tritich fleskes spesjaalbier, dan sette wy der earst seis del. As der mear komme moatte, kin dat altyd noch.”

De Oerrockers hebben door de jaren ook geleerd op verstandige wijze met de aangeschafte voorraden om te gaan.. Zo moeten opengemaakte verpakkingen eerst leeg zijn voor een nieuwe verpakking aangebroken mag worden. “Je moatte net mei allegear oanbrutsen ferpakkingen sitten bliuwe, want dy kinst net ynleverje. In folle ferpakking kin wol werom,” legt Redmar uit.


Vrijwilligers zijn druk in de weer met het maken van wraps voor collega-vrijwilligers van Oerrock. - Gurbe van der Woude

Goed gastheerschap, daar draait in feite alles om voor Redmar en zijn collega’s. Dat betekent schone kleedkamers, goed eten en drinken en ervoor zorgen dat de artiesten op tijd op het podium staan. “Wy bringe se mei in elektrysk karke nei it poadium.” Eigenlijk is de opdracht simpel. “Wy wolle dat se tefreden nei hûs gean, dat jildt trouwens foar elkenien dy’t op Oerrock komt: artysten, publyk en frijwilligers.”

De accommodaties van de plaatselijke voetbal- en korfbalvereniging zijn tijdens het festival omgetoverd tot backstageruimte. Een hele verbetering ten opzichte van vroeger, toen de artiesten plek kregen in keten en containers. Door de enorme ontwikkeling van Oerrock, is het echter woekeren met de beschikbare ruimte. “Wy moatte neitinke oer mooglike útwreiding,” vertelt Redmar.

450 gasten

Niet gek, want op Hemelvaartsdag ontvangt Oerrock, verspreid over de hele dag, maar liefst 450 gasten: artiesten, bandleden, crew en entourage. Alleen al op de donderdag worden in de kleine keuken van de voetbalclub 320 warme maaltijden en honderden broodjes en hapjes bereid. Het is flink aanpoten voor het hospitality-team en de vrijwilligers die bijspringen.

Iedereen draait lange dagen, van het gezamenlijke ontbijt om negen uur ’s ochtends soms tot drie uur in de nacht. Redmar doet het met plezier, hij neemt ieder jaar twee weken vrij om tijdens Oerrock te kunnen helpen. “It binne swiere dagen, mar ik soe it net misse wolle. We ha in moai team en de sfear is goed Boppedat fiere we leuke feestjes. Oerrock nimt, mar jout ek in soad enerzjy.”

Meer SA!

In februari dit jaar was de startbijeenkomst voor Bloeizone Beetsterzwaag.
Vitaliteitsmarkt Bloeizone Beetsterzwaag Nieuws 32 minuten geleden
Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 4 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 5 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 9 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 9 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04