De voetballers van Bakkeveen gaan met ingang van het seizoen 2024-2025 op zaterdag voetballen.
De voetballers van Bakkeveen gaan met ingang van het seizoen 2024-2025 op zaterdag voetballen. Archieffoto Sa!

Ook VV Bakkeveen kiest voor zaterdag

Sport

BAKKEVEEN Voetbalvereniging Bakkeveen kiest met ingang van het seizoen 2024-2025 voor de zaterdag als speeldag. Tijdens een deze week gehouden extra ledenvergadering sprak 85 procent van de leden zich uit voor een switch naar het zaterdagvoetbal.

Uit een eerder onder leden gehouden enquête bleek dat er een voorkeur was om op zaterdag te gaan spelen. De uitslag van de stemming tijdens de ingelaste ledenvergadering liet geen ruimte voor twijfel. Een forse meerderheid stemde voor een overgang naar de zaterdag als speeldag.

Grote verandering

Alleen de oudere garde van de van oudsher zondagvereniging toonde zich sceptisch over de komende wijziging. Het is een grote verandering voor Bakkeveen, erkent voorzitter Klasien Douwsma. “Mar je moatte mei de tiid mei. En de âlderein dy’t tsjin is spilet net mear, ús jonge leden wol en dêr moat wy it fan ha.”

Het bestuur van Bakkeveen, dat op 1 juni 94 jaar bestaat, denkt dat er een leegloop onder de jeugdleden ontstaat als de vereniging niet overstapt naar het zaterdagvoetbal. Het vertrek van spelers kan het voortbestaan van het voetbal in Bakkeveen in gevaar brengen, vreest de voorzitter.

Bij de derdeklasser lopen volgens Douwsma veel jonge talenten rond, die wil de vereniging niet kwijtraken aan clubs uit de regio. “Dat soe deasûnde wêze. Wy bin wiis mei ús jonge spilers en as je harren behâlde wolle foar de feriening, moat je ek lústerje nei wat sy wolle.”

Juiste keuze

Bakkeveen gaat met ingang van het seizoen 2024-2025 op zaterdag spelen. Het plan was eerst om meer tijd te nemen voor de overgang en pas in 2026 over te stappen. Tijdens de vergadering bleek echter dat de leden de switch eerder willen maken. Daarom is de overstap een jaar naar voren gehaald. Het tweede elftal blijft op zondag spelen.

Hoewel het besluit nog vers is, denk Douwsma dat de juiste keuze is gemaakt. Meebewegen met de tijdseest is verstandig, aldus de voorzitter. “Ik belle mei myn broer Henk (voorzitter LSC, red). Dy sei, trije jier lyn wie dit ûnmooglik west en sa is’t. It kin hurd feroarje.”

Meer SA!

In februari dit jaar was de startbijeenkomst voor Bloeizone Beetsterzwaag.
Vitaliteitsmarkt Bloeizone Beetsterzwaag Nieuws 1 uur geleden
Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 5 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 6 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 10 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 10 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04