De Sweach-ONB eindigde zaterdag in 2-5.
De Sweach-ONB eindigde zaterdag in 2-5. Foto: Sietse de Boer

Voetbalrevival De Sweach op zaterdag

Sport

BEETSTERZWAAG In de zomer van 2021 werd het eerste zaterdagteam van voetbalvereniging De Sweach opgeheven. Er was te weinig animo om op zaterdag nog met een prestatieteam in competitie uit te komen. Tegen de verwachting in bleek het niet het einde van de zaterdagtak. Afgelopen weekend maakte De Sweach (za) zijn comeback. 

Het zaterdagelftal had het al jaren moeilijk, vertelt voorzitter Wim Kunnen. Een leegloop was gaande: sommige spelers stapten over naar de zondag, anderen stopten en de motivatie bij de achterblijvers daalde. Het seizoen 2020-2021, waarin door corona amper werd gevoetbald, betekende de genadeklap. “It wie better om te stopjen. Wy hiene te min spilers en te min kwaliteit.” Gezien de situatie een logisch besluit dat destijds dan ook op weinig weerstand stuitte. 

Het leek het definitieve einde van prestatievoetbal op zaterdag in Beetsterzwaag, maar een aantal oud-spelers legde zich toch niet bij de gang van zaken neer. In de winterstop werd het bestuur gepolst of het zin had te onderzoeken of de heroprichting van een standaardteam op zaterdag een haalbare kaart was. Het bestuur gaf groen licht en de initiatiefnemers kregen flink wat namen op papier. Die uitkomst rechtvaardigde een herstart. Kunnen: “Boppedat hiene hja ek al in trainer en lieder. Dêrop ha wy as bestjoer sein: dan fasilitearje wy jimme.” Terecht, aldus penningmeester Wilmer Visscher, die als bestuurslid het zaterdagvoetbal in portefeuille heeft. 

Niet samen

In het amateurvoetbal stappen steeds meer clubs over van zondag naar zaterdag. In Beetsterzwaag, zo is uit een enquête onder de leden gebleken, is geen draagvlak om teams samen te voegen en voor één speeldag te kiezen. “Zolang dat het geval is, blijven we op zaterdag en zondag spelen. Het bestuur is er voor de leden. Wij hebben hun wensen te respecteren”, aldus Visscher. Met het besluit weer een zaterdagteam op te richten dat meedoet in een standaardklasse, roeit De Sweach tegen de stroom in, realiseert Kunnen zich. 

Amateurvoetbal heeft het, als gevolg van de toegenomen individualisering, moeilijk. “Yn myn tiid spilen wy op saterdei en snein mei fjouwer teams. No binne dat op beide dagen twa, yn tweintich jier tiid in halvering.” Wat de toekomst brengt, weet de voorzitter niet. “Mar foarlopich geanne wy sa troch.”


Sjoerd van Klaarbergen werd aangesteld als trainer. De geboren Dokkumer, tegenwoordig Drachtster, had van 2010 tot en met 2013 De Sweach ZM ook al onder zijn hoede. In de afgelopen jaren trainde hij Dokkum, Zwaagwesteinde, Haulerwijk, Tijnje en Ternaard. De goede herinneringen aan zijn eerdere periode in Beetsterzwaag waren voor Klaarbergen reden om op herhaling te gaan bij De Sweach. Klaarbergen pakte de klus op met elftalleider Marco Dijkstra, met wie hij eerder bij Tijnje en Haulerwijk samenwerkte. 

De voorbereiding verliep wisselvallig. Niet gek gezien de afgelopen twee jaren. In het seizoen 2020-2021 werd amper gevoetbald. Afgelopen seizoen speelde De Sweach op recreatief niveau. Dat was te merken op het trainingsveld, aldus Van Klaarbergen. “It hat te frijbliuwend west”, legt de trainer uit. “Kondisjoneel en kwa duelkrêft moasten wy in ynhelslach meitsje. Om de skerpte werom te krijen ha wy in soad partijen yn ‘e lytse romte spile.” Ook buiten de lijnen werden de teugels strakker aangehaald. Stappen op de avond voor de wedstrijd was vorig seizoen geen probleem, nu wel. “It giet no wer om prestearjen.”

volop rouleren

Klaarbergen merkt een verschil met Ternaard, de club waar hij afgelopen seizoen werkte. Daar moest hij zijn spelers soms afremmen, nu moet hij ze achter de broek zitten. Hij heeft er vertrouwen in dat het goed komt. “Sy wolle wol, mar moatte omskeakelje, dat hat tiid nedich.” Om iedereen gemotiveerd te houden, wil de trainer volop rouleren. Dat kan, met een brede en kwalitatief goede selectie van zeventien man. “Ik ha in prima groep”, aldus de trainer. 

Helaas traint Van Klaarbergen zelden met de voltallige selectie. “Wy ha jongens dy’t studearje en troch de wike net traine. Sy hâlde harren sels fit. Dat is net ideaal. Je moatte mear dwaan om de groep byinoar te hâlden en saken dy’t ik oars op ‘e training besprek moat ik no foarôfgeand oan de wedstryd trochnimme.”

Voor Van Klaarbergen is het echter het belangrijkste dat hij werkt met gedreven voetballers en een selectie met potentie. De Sweach beschikt volgens de trainer over voetballend vermogen, individuele kwaliteit en fysieke kracht. “Wy begjinne absolút net as favoryt. As wy einigje yn ‘e middenmoat soe dat moai wêze, mar wy sille grif foar ferrassings soargje.” 

Met ONB, UDIROS en Eastermar krijgt De Sweach in de eerste weken zware tegenstanders voor de kiezen. Het openingsduel van het seizoen, afgelopen zaterdag thuis tegen ONB, ging met 2-5 verloren. De zege van de Drachtsters was verdiend, aldus Van Klaarbergen, maar hij was niet ontevreden over het spel van zijn elftal. “Wy binne net fuortspile.” Het team van De Sweach kreeg tegen ONB genoeg kansen, maar scoorde te weinig. “In bal ûnderkant latte, in spiler allinnich foar de keeper. Sokke ballen moatte hingje. Wy wiene ûngelokkich, mar it hat ek mei kwaliteit te meitsjen. De spits fan ONB makke der wol trije. Tsjin UDIROS en Eastermar wurdt swier en dan komme wedstriden wêryn’t wy punten pakke moatte. Dêr ha ik fertrouwen yn.”


Meer SA!

In februari dit jaar was de startbijeenkomst voor Bloeizone Beetsterzwaag.
Vitaliteitsmarkt Bloeizone Beetsterzwaag Nieuws 1 minuut geleden
Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 4 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 5 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 8 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 9 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04