Kevin, Rick en Hammie Marinus doen het groen van chaletpark Nij Beets.
Kevin, Rick en Hammie Marinus doen het groen van chaletpark Nij Beets. Foto: Sietse de Boer

Springth: ‘Hjir fertelle se my wat ik wol kin’

Ondernemen

NIJ BEETS Tientallen medewerkers stroomden de afgelopen zeven jaar al door naar een reguliere baan. Bij Kevin (25) gaat de fantasie los; een eigen kringloopwinkel, met vooral veel speakers, is zijn droom voor de toekomst. Zes jaar werkt hij nu bij groenbedrijf Springth, hij heeft al veel geleerd.

Dat is precies waar het om draait, zegt Hammie Marinus, werkbegeleider en eigenaar van Springth. “It doel foar Kevin is dat hy him konsentrearret op it wurk, dat hy it netsjes en goed docht. En it leuke is dat klanten tige bliid binne dat we komme om de tún te dwaan. De jonges krije in soad wur- dearring.” 

Kevin leerde werken met de zitmaaier, kettingzaag (met wat hulp) en duwmaaier. “En veel loltrappen met elkaar.” Realistisch bedenkt hij dat een eigen bedrijf starten misschien wel wat moeilijk zal zijn.

Het zijn op dit moment vooral jonge mannen die werken bij het groenbedrijf. “Se komme fan it vso-ûnderwiis (voortgezet speciaal onderwijs). Mar we ha bygelyks ek in man hân mei NAH (niet-aangeboren hersenletsel, red), hy woe útfine wat er noch koe en is úteinlik wer werom gien nei syn âlde fak.” De doelgroep is breed: mensen die tussen wal en schip vallen, met een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek.

Van gedragsproblematiek weet Rick (23) mee te praten. “Ik wie echt in ferfelend jonkje op skoalle. Dêr krijst altyd te hearren watst net kinst, hjir by Springth krij je te hearren wat je wol kinne. Wurdst holpen by in foarútsicht, perspektyf.” 

Vijf jaar geleden begon hij als stagiair bij Springth, tegelijkertijd werkte hij nog bij een ander bedrijf. “It ferskil ha ik daadwerkelik murken. Hammie en Sikke Marinus wisten dat der mear yn my siet as dat derút kaam.” Klopt, zegt Hammie, ze zagen hoe ongemotiveerd hij werkte. “We tochten, dêr sit grif mear yn.”

Perspectief

Samen met Hammie en Sikke verzorgen Kevin en Rick deze donderdagmiddag het groen van het chaletpark in Nij Beets. Ze zijn eerder op de dag al aan het werk geweest in particuliere tuintjes. “Wy wurkje in protte yn túntsjes fan minsken dy’t dat sels net mear kinne. Sa helpe wy deroan mei dat âlderen langer thús wenje kinne”, zegt Hammie. De jongens die nu bij hen werken, waren volledig klaar met het gedwongen leren op school en werden daar geen leukere jongens van. “Hjir by ús komme se by klanten, dat jout in hiel oar perspektyf.”

Naast de voldoening van hun werk, leren de jongens meer. Rick wil in de toekomst graag gaan werken bij de boer; onder begeleiding van Springth leert hij nu voor de theorie van het trekkerrijbewijs. En straks wordt voor hem een stage bij de boer geregeld. Hoewel ze ook bij Springth mogen blijven werken, stomen de meesten door naar regulier werk. Heftruckchauffeur, hovenier, automonteur, gemeente of magazijnmedewerker, in veel disciplines komen ze goed terecht.

‘Nij Beets en omjouwing’

Springht startte in 2015 met het idee een soort dorpsconciërgedienst op te zetten en uit te rollen over heel Opsterland. Doel was toen om mensen blijvend aan het werk te hebben. “Dat idee ha we loslitten. It die bliken dat dy doelgroep al genôch plak hie. Wy rochtsje ús no op Nij Beets en omjouwing, it goed oplieden fan ús wurknimmers en harren sa mooglik trochstrome te litten nei oar wurk.” Wat groenwerk betreft, is hun portefeuille meer dan vol, wel is er nog plek voor meer werknemers.

springth.nl

Meer SA!

Afbeelding
Uitje in cabrio Nieuws 59 minuten geleden
Afbeelding
Flaeijel bij dagbesteding Aardemahuys Nieuws 1 uur geleden
Afbeelding
MFA De Tynje kan nu echt los Nieuws 2 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe expositie bij Galerie Mildam: de natuur als inspiratiebron Cultuur 3 uur geleden
Afbeelding
Jubbega wacht nog op eerste punten Sport 15 uur geleden
Afbeelding
Sânman & Sikke in Witte Kerk Hemrik Cultuur 18 uur geleden
Afbeelding
Crossers ontmoeten crossers Sport 19 uur geleden
Afbeelding
Grootste Beatleshits in De Skâns Cultuur 23 uur geleden