Marrit Betten links.
Marrit Betten links. Foto: Onno Hofstra

De persoonlijke betrokkenheid van Alwyn en Marrit

Nieuws

GORREDIJK Wat je terugkrijgt, is met geen pen te beschrijven. Het blijft voor Alwyn nog steeds de grote aantrekkingskracht van zijn werk. De gesprekken, grapjes en soms die mooie fantasiewereld waren een eyeopener voor Marrit. Ze vertellen over hun uitdagend leuke baan bij Maatwurk Ondersteuning. 

Marrit Betten (18) is nog in opleiding maar heeft al een baan te pakken bij Maatwurk. Omdat ze weten wat ze aan haar hebben en omdat er een plek vrij was, hebben ze haar meteen een betaalde baan aangeboden, zegt Jetze de Vries van Maatwurk. Marrit was jong toen ze de voor haar logische keuze in de zorg maakte. “Dêrom ha ik keazen foar in brede oplieding.” Dat werd Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Nog twee maanden, dan heeft ze haar diploma op zak. De brede opleiding kent vele doelgroepen; Marrit liep onder andere stage bij verslavingszorg en daklozenopvang. “Ik hie net echt in byld by minsken mei in beperking.” 

Maatwurk Ondersteuning is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), beperking in het autistisch spectrum en mensen met psychische kwetsbaarheid. Hier leerde Marrit de echte kant kennen van werken met mensen uit deze doelgroep. “Ik wie ferbaasd doe’t ik hjir kaam. Kinst gewoan mei de minsken prate en in grapke meitsje. Ferbaasd ek dat se folle mear begripe as dat ik tocht hie. En guon ha harren eigen fantasijwrâld, dat fyn ik ek in moai ding.” 

Alwyn Breeuwsma (31) raakt er niet op uitgekeken: met cliënten arbeidsmatig voor echte klanten een stukje kwaliteit leveren. “Dat socht ik yn dit wurk.” Hij is opgeleid als sociaal agogisch werker Specifieke Doelgroepen en werkte voorheen bij andere dagbestedingslocaties en woonbegeleiding. “Mar dêr bist eins in feredele skoffelder, foar my is it in útdaging om minsken mei in beperking folwaardich meidraaie te litten yn de mienskip.” Sinds ruim drie jaar gaat hij die uitdaging aan bij Maatwurk.


Alwyn Breeuwsma op de houtwerkafdeling. - Foto: Onno Hofstra

Alwyn is persoonlijk begeleider en daarnaast activiteitenbegeleider op de houtwerkafdeling. Hij is verantwoordelijk voor het zorgplan van de medewerkers die hij onder zijn hoede heeft; samen met de medewerkers uitzoeken wat er nodig is, wat ze graag willen, problemen aanhoren, soms moeilijke gesprekken voeren en contact onderhouden met ouders/verzorgers. “Wat my oansprekt is de bân dy’tst opboust, de wize wêrop ast hiel direkt en persoanlik by de minsken belutsen bist.” 

Sommige medewerkers groeien door naar een begeleide baan in een regulier bedrijf. “Dat beprate we dan tegearre, we meitsje in scorelist en besjogge wat der nedich is om dat doel te berikken.” Marrit werkt op een structuurgroep, een vorm van dagbesteding waar mensen met verschillende mate van beperking passend werk krijgen. “Op ús groep dogge we foaral produksje: stikkerje en sokken ynpakke en sa.” En motiverend voor wie ook dit werkt overweegt, zegt ze: “Als je je verdiept in je doelgroep, krijg je daar heel dankbaar werk voor terug.” Alwyn voegt daaraan toe: “Watst weromkrigest is mei gjin pen te beskriuwen, dat is wêrom dit wurk my sa lûkt.”

Maatwurk-ondersteuning.nl  

Meer SA!

Afbeelding
Brandbrief Tsjingas over gaswinning Nij Beets Nieuws 11 uur geleden
Jan Loman (1918-2006).
Een zomer lang Jan Loman Cultuur 15 uur geleden
Afbeelding
Steunt van Rabobank voor accommodatie De Sweach Nieuws 15 uur geleden
Afbeelding
Zadenbieb in maart weer open Nieuws 15 uur geleden
Trainer Robert Spoelstra zag zijn elftal dik verdiend winnen in de de topper tegen Blauw Rood '20
Tijnje haalt uit in topper en wint met 6-1 Sport 25 feb, 17:00
Afbeelding
Recordaantal deelnemers voor Acht van Langezwaag Sport 25 feb, 13:42
Afbeelding
LDODK plaatst zich voor play-offs Sport 25 feb, 11:24
Auke Linstra scoorde voor ODV in de derby tegen Waskemeer.
ODV wint derby tegen Waskemeer Sport 24 feb, 17:57