de beoogde waterwinlocatie bij Luxwoude
de beoogde waterwinlocatie bij Luxwoude

Bewoners Hegedyk willen meer zekerheid rond waterwinning

Nieuws

LUXWOUDE De plannen van Vitens voor een nieuwe waterwin- en productielocatie bij Luxwoude zorgen voor ongerustheid bij de bewoners van de Hegedyk tussen Luxwoude en Langezwaag.

Zij vrezen onder andere dat de waterwinning leidt tot bouwkundige schade aan hun woningen vanwege aanwezige veenlagen in de ondergrond. Ook verwachten ze dat de waarde van hun woningen gaat dalen.

In een zienswijze die ze hebben ingediend bij de Provinsje Fryslân stellen de bewoners dat ze vooraf met Vitens duidelijke afspraken willen maken aan de hand van een risicoanalyse per woning. Die analyse moet de basis zijn van een op te richten herstelfonds. Ze vinden het namelijk niet ‘redelijk en billijk’ dat zij zich pas achteraf kunnen melden bij een schadeloket. Ze willen dat vooraf geregeld hebben.

De buurbewoners vrezen ook een toename van verkeer. Nu loopt er een schouwpad naar een bosje van Staatsbosbeheer, de beoogde locatie van de winning langs de A7. In de toekomst komt daar een toegangsweg met veel meer verkeer. De bewoners vrezen ook dat de gevolgen van de waterwinning bij Luxwoude en de gaswinning bij Langezwaag zich op termijn gaan versterken en dat partijen bij schade dan naar elkaar gaan wijzen.

Zorgen over weidevogels

Ook de Vogelwacht Langezwaag, Luxwoude e.o. ziet de waterwinning bij Luxwoude niet zitten. Het steekt de vogelwachters dat Vitens zegt te streven naar overleg en afstemming met onder andere belangenbehartigers, maar geen overleg met de Vogelwacht heeft gehad.

“Dat is in miste kâns”, aldus Catharinus Post. “En ek net in soarchfâldich proses. Wy ha wol ris oan de belle lutsen, mar krigen doe te hearen dat it net om in gebiet mei in beskerming giet en dat se der dus gjin rekken mei hoege te hâlden.”

Maar het gebied kent volgens Post wel belangrijke populaties tureluur, kievit, grutto en scholekster waarvoor wettelijk een zorgplicht geldt. Bovendien verwacht de Vogelwacht dat de effecten van de verlaging van het grondwater als gevolg van de waterwinning doorwerkt tot in de vastgestelde weidevogelkansgebieden.

De Vogelwacht verlangt van Vitens dan ook dat het effect van de winning op de weidevogelpopulaties beter onderzocht gaat worden. “Troch in legere stân fan it grûnwetter nimt it oanbod fan fretten foar de fûgels yn belangryke perioaden ôf.” Volgens Post is dat in strijd met de wet Natuurbescherming.

27 zienswijzen

Waterproductiebedrijf Vitens heeft in Luxwoude uitgewerkte plannen voor de winning en productie van 6,5 miljoen kuub drinkwater per jaar. Als alles meezit wordt de locatie pas rond 2029 in gebruik genomen.

Het vergunningentraject loopt nu. Tot begin dit jaar was het mogelijk bij de provincie een zienswijze in te dienen op de ontwerpbeschikking voor het afgeven van een watervergunning. Volgens een woordvoerder van de provincie zijn er 27 zienswijzen binnengekomen, als is niet bekend van wie. Dat mag de provincie niet zeggen. Boerenorganisatie LTO, de buurtbewoners en de Vogelwacht hebben zelf naar buiten gebracht dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Meer SA!

Afbeelding
LDODK overtuigt tegen naaste concurrent KZ Sport 18 uur geleden
Afbeelding
Dubbel gevoel bij Jubbega na gelijkspel Sport 20 uur geleden
Afbeelding
Bakkeveen wint degradatiekraker met 2-1 Sport 21 uur geleden
Afbeelding
Arie Vuijk met Every Boeddha Happy in De Skâns Cultuur 5 feb, 11:41
Afbeelding
Weekendtip: middagje soul in MeJander Oldeberkoop Algemeen 5 feb, 09:00
Afbeelding
Femke Kok pakt nationale titel Nieuws 4 feb, 20:53
Afbeelding
Weekendtip: heerlijk Iers met Fling in Witte Kerk Hemrik Algemeen 4 feb, 10:50
Afbeelding
'Little chefs' De Finne koken voor bijzonder project Algemeen 4 feb, 10:34