Afbeelding

Vitens gaat voor zeker in Luxwoude

Nieuws

LUXWOUDE Alle deskundigen zeggen dat de kans op bodemdalingen en schade aan woningen bij de toekomstige waterwinning bij Luxwoude nihil is. Toch legt waterwinbedrijf Vitens een uitgebreid meetnet aan om de situatie te monitoren. Vanuit zorgvuldigheid.

Medewerkers van ingenieursbureau Fugro gaan de komende maanden op bezoek bij tientallen woningen in en om Luxwoude. Om te controleren of de aannames over de bodem in het gebied en de archiefinformatie omtrent fundering van de woningen overeenkomt met de werkelijkheid. “We hebben circa twintig woningen geselecteerd, maar de lijst kan worden uitgebreid met mensen die zich melden”, vertelde Robin Lomulder (Fugro) vorige week op een informatiebijeenkomst in het dorp. 

Hij kon direct een aantal extra adressen noteren, want vragen leven er zeker nog in het dorp. De afgelopen jaren ontstonden in meerdere woningen na enkele droge zomers al scheuren. Ook het peilbeheer van het Wetterskip zou daaraan hebben bijgedragen. Sommige huiseigenaren vragen zich af of de toekomstige waterwinning kan leiden tot een stapeling van effecten. ‘En is het misschien ook mogelijk op kritieke locaties het waterpeil uit voorzorg te verhogen?’, zo klonk uit de zaal. Het zijn vragen die het Wetterskip gaat beantwoorden, werd er verzekerd.

Langs A7

Vitens werkt al sinds 2018 aan de plannen voor een nieuw drinkwaterproductiebedrijf bij Luxwoude. De beoogde locatie is een ruilverkavelingsbos van Staatsbosbeheer bij Luxwoude, ten noorden van de Hegedyk, ten oosten van de snelweg A7. Doel is om jaarlijks meer dan zes miljoen kuub grondwater op te pompen. Een nieuwe waterwinlocatie is nodig omdat de vraag naar drinkwater nog steeds toeneemt en een aantal andere winlocaties van Vitens in de toekomst juist minder water kan leveren. Vitens pompt straks in Luxwoude niet alleen water op, het water wordt ook klaargemaakt voor gebruik. De vergunningstrajecten bij de provincie Fryslân en de gemeente Opsterland lopen, maar de waterwinning start waarschijnlijk niet voor 2030.

Bodemeffecten

Tijdens eerdere bijeenkomsten met bewoners uit het gebied kwamen regelmatig vragen over het optreden van bodem- effecten in het gebied en de invloed van de waterwinning daarop. Dat was aanleiding om vorige week een speciale avond over dit onderwerp te organiseren. “De conclusie uit alle onderzoeken, waaronder een milieueffectrapportage, luidt dat de kans heel klein is op schade aan woningen als gevolg van de winning”, vertelde Feike Bonnema van Vitens.

Dat komt volgens Robin Lomulder onder andere omdat de grondwaterstand als gevolg van de waterwinning maximaal dertig centimeter zal dalen, op veel plekken nog minder. “Dat kan eigenlijk geen schade veroorzaken.” Bovendien is in de omgeving van Luxwoude het veen dat vroeger volop aanwezig was, inmiddels verdwenen. “Of het veen ligt op een diepte van 60 tot 80 centimeter. En het grondwater zakt niet zodanig dat inklinking van het veen dan problemen kan geven.” Ook is bij de bouw van veel woningen aan grondverbetering gedaan, waardoor het eventuele veen is vervangen door zand. Woningen die helemaal op zand zijn gefundeerd lopen geen enkele kans op verzakking, stelt Lomulder.

Steekproeven

Fugro heeft in de archieven de fundering van de bebouwing op circa achthonderd adressen bestudeerd. Inclusief stallen, garages en schuren gaat het om circa drieduizend bouwwerken. In het vierde kwartaal van dit jaar gaat Fugro dus steeksproefgewijs kijken of de verwachte situatie overeenkomt met de werkelijkheid. “Afhankelijk van deze gesprekken kunnen we de strategie eventueel aanpassen.” In het eerste kwartaal van 2023 wordt dan een monitoringsplan opgesteld, een meetnet om de situatie te kunnen volgen. “We hebben dus jarenlang de tijd om nulmetingen te doen.”

Meer SA!

Afbeelding
Uitje in cabrio Nieuws 53 minuten geleden
Afbeelding
Flaeijel bij dagbesteding Aardemahuys Nieuws 58 minuten geleden
Afbeelding
MFA De Tynje kan nu echt los Nieuws 2 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe expositie bij Galerie Mildam: de natuur als inspiratiebron Cultuur 3 uur geleden
Afbeelding
Jubbega wacht nog op eerste punten Sport 15 uur geleden
Afbeelding
Sânman & Sikke in Witte Kerk Hemrik Cultuur 18 uur geleden
Afbeelding
Crossers ontmoeten crossers Sport 19 uur geleden
Afbeelding
Grootste Beatleshits in De Skâns Cultuur 22 uur geleden