Afbeelding

Zorgen boeren over waterwinning Luxwoude

Nieuws

LUXWOUDE Landbouworganisatie LTO Noord vreest voor boeren nadelige gevolgen van de toekomstige waterwinning bij Luxwoude.

LTO heeft de provincie Fryslân daarom gevraagd geen medewerking te verlenen aan deze plannen. De provincie moet een Waterwetvergunning voor de winning afgeven en heeft een ontwerpbesluit ter visie gelegd. Hierop konden tot 2 januari zienswijzen worden ingediend.

De boeren zijn vertegenwoordigd in de gebiedscommissie, waar onder andere wordt gesproken over compensatie als gevolg van daling van de grondwaterstand. Rond de geplande waterwinlocatie daalt de grondwaterstand, waardoor boeren minder gras kunnen oogsten. Hiervoor worden ze via het droogteschadefonds gecompenseerd.

De boeren maken zich nu echter zorgen over aanvullende maatregelen rond waterwingebieden. Door het verlies van de Europese derogatieafspraken mogen boeren vanaf dit jaar al minder mest op hun land uitrijden. De boeren vrezen dat er voor waterwingebieden aanvullende beperkingen komen. Die angst is mede ingegeven door een in de Tweede Kamer aangenomen motie die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden wil verbieden.

Deze extra maatregelen leiden volgens LTO ook tot hogere kosten en lagere opbrengsten, waarvoor de boeren ook gecompenseerd willen worden. Zolang dat niet is geregeld, keren ze zich tegen de vergunning voor een nieuwe waterwinlocatie, ook al begrijpen ze het maatschappelijk belang van een nieuwe winlocatie.

De provincie Fryslân reageert later op alle ingediende zienswijzen.

Voor Vitens zijn deze ontwikkelingen rond waterwingebieden nieuw en is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn. Feike Bonnema (Vitens): “Als de omgevingswet wordt ingevoerd, kan dat ook nog consequenties hebben. De provincie is verantwoordelijk voor het grondwaterbeschermingsbeleid. Maar dat is een andere procedure. De vergunningsaanvraag die nu voor ligt gaat puur over het winnen van het water. Er moet ook nog een reactie komen op het door de door ons ingediende Milieu Effect Rapportage.”  

Vitens heeft in Luxwoude uitgewerkte plannen voor de winning en productie van 6,5 miljoen kuub drinkwater per jaar. Het vergunningentraject loopt nu. Als alles meezit wordt de locatie pas rond 2029 in gebruik genomen.

Meer SA!

Afbeelding
Verdiende zege de Sweach op VVT Sport 8 uur geleden
Afbeelding
Verrassende nederlaag koploper RWF Sport 10 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei Sigerswâld: het totaal Nieuws 16 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei.... Makelaars (video) Nieuws 17 uur geleden
Afbeelding
Kijk: de eerste NoSa! Nieuws 27 jan, 18:00
Afbeelding
'Makkinga gaat niet degraderen' Sport 27 jan, 16:00
Afbeelding
Wie daagt Johan Teake uit? Sport 27 jan, 13:01
Afbeelding
Andere leningen Column 27 jan, 09:21