Aalt van der Heide.
Aalt van der Heide. Foto: Sietse de Boer

Veertig jaar BHS voor Aalt van der Heide

Nieuws

GORREDIJK Het is zijn eerste werkgever en hij wil er graag tot zijn pensionering blijven. Het is deze maand veertig jaar geleden dat Aalt van der Heide (64) voor het eerst voor de klas stond op de Burgemeester Harmsma School. 

Het is donderdag net na de middag. In lokaal 17 spreekt Aalt van der Heide na de les nog even met een leerling. Het digitale schoolbord staat vol wiskundige termen. De dag kan voor hem al niet meer stuk. “In learling kaam by my omdat sy sa’n leuke les hân hie. Moai net? Lesjaan ferfeelt noait.”

Volgens eigen schatting heeft hij in al die jaren misschien wel 5.000 leerlingen lesgegeven. Niet alleen wiskunde; in de loop der jaren kwamen ook andere lessen voorbij. Scheikunde, Economie, ICT, Mens en Natuur, maar ook sociale vakken. “Dat hearde der seker yn de jierren tachtich en njoggentich by op de BHS. Projektûnderwiis, in kombinaasje fan foarmjend en pedagogysk didaktysk.”

Tijdens de lerarenopleiding volgde Van der Heide de specialisatie Middenschool. En dan was de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk in Friesland de plek waar je moest zijn. Gorredijk was een van de plekken waar vol werd ingezet op deze onderwijsvernieuwing. Uitstel van studiekeuze was belangrijk, maar ook heterogeniteit. Kinderen van verschillende niveaus samen in een klas, zodat ze ook leren omgaan met verschillen en elkaar kunnen helpen. “De gedachte fan de Middenskoalle wie ien, mar it moast ek yn de praktyk brocht wurde. Dat wie in kontinue ûntwikkeling.” Een verslag van een studiedag uit 1983 laat discussies zien, bijvoorbeeld over op hoeveel niveaus je in een klas les kunt geven.

Sleutel

De hoop van beleidsmakers dat de Middenschool aanzet zou zijn tot een grootscheepse stelselwijziging in het onderwijs bleef uit. De BHS Gorredijk werd bewonderd om zijn resultaten, andere scholen waren altijd geïnteresseerd en namen elementen over. Maar Gorredijk bleef toch lang een eiland in het onderwijswereldje. Aalt van der Heide ging al die jaren stug door. In sommige perioden als eerste op school en degene die aan het eind van de dag de deur ook weer op slot draaide. “Mar ik ha de sleutel ynlevere.” Een man ook van overleg en harmonie. Iemand die nadenkt over ontwikkelingen. In het onderwijs en in de maatschappij. “De wrâld is no hiel oars as yn de tachtiger jierren. En dus heart de ûnderwiisûntwikkeling ek troch te gean.”

BHS-DNA

Aalt van der Heide stond al die jaren voor de klas, maar bekleedde ook tal van andere functies. Hij was mentor, coördinator van een leerjaar, de eerste zorgcoördinator op de school en hij was enkele jaren adjunct-directeur. “Dêr bin ik in skoft lyn al mei stoppe.” Nu is hij, naast docent wiskunde, projectleider van ‘Sterk techniekonderwijs’ dat ernaar streeft dat meer leerlingen voor een technisch beroep kiezen. “Dat hat ek wer te meitsjen mei better samenwurkjen binnen en bûten de skoalle.” Hoewel hij geen onderdeel meer is van het managementteam, is Aalt volgens de huidige directie op de achtergrond met zijn jarenlange ervaring en BHS-DNA nog steeds een belangrijke steunpilaar.

Humor

Na al die jaren in het onderwijs is het volgens Van der Heide nog steeds heel eenvoudig om aansluiting te houden bij de jeugd. “Foaral lústerje. Stel in pear fragen en lit de bern fertelle.” En Aalt van der Heide is de man van de humor. Mag graag een grapje maken. “Fan ‘e wike kaam der noch in jonge by my dy’t begûn oer de grapkes dy’t ik op de iepen dei makke hie.” Als alles meezit, hoopt Van der Heide gewoon zijn pensioen te halen op de Burgemeester Harmsma School. 

Meer SA!

Afbeelding
LDODK overtuigt tegen naaste concurrent KZ Sport 18 uur geleden
Afbeelding
Dubbel gevoel bij Jubbega na gelijkspel Sport 20 uur geleden
Afbeelding
Bakkeveen wint degradatiekraker met 2-1 Sport 20 uur geleden
Afbeelding
Arie Vuijk met Every Boeddha Happy in De Skâns Cultuur 5 feb, 11:41
Afbeelding
Weekendtip: middagje soul in MeJander Oldeberkoop Algemeen 5 feb, 09:00
Afbeelding
Femke Kok pakt nationale titel Nieuws 4 feb, 20:53
Afbeelding
Weekendtip: heerlijk Iers met Fling in Witte Kerk Hemrik Algemeen 4 feb, 10:50
Afbeelding
'Little chefs' De Finne koken voor bijzonder project Algemeen 4 feb, 10:34