Wethouder Libbe de Vries was aanwezig bij de muziekles op cbs De Opdracht in Ureterp.
Wethouder Libbe de Vries was aanwezig bij de muziekles op cbs De Opdracht in Ureterp. Foto: Jilmer Postma

IMV gaat over kansengelijkheid

Cultuur

BEETSTERZWAAG Het was zo bijzonder dat toenmalig onderwijsminister Jos van Kemenade met zijn Zweedse ambtsgenoot kwam kijken: een jonge onderwijzer die zijn eigen klas blokfluitles geeft. Die onderwijzer was huidig wethouder Libbe de Vries. Hij stond mede aan de wieg van het IMV (Individuele Muzikale Vorming) in Opsterland. 

Dit jaar bestaat het IMV-onderwijs veertig jaar. Libbe de Vries begon in 1979 als onderwijzer op obs ’t Ambyld in Terwispel. In die tijd was Opsterland al flink bezig met het cultureel onderwijs op basisscholen, vertelt hij. Toen vanuit het OAB (Onderwijs Advies Bureau) de werkgroep Algemene Muzikale Vorming werd opgericht, sloot Libbe zich aan. Doel was om alle kinderen de basisbeginselen (notenschrift en muziekkennis) van muziek bij te brengen. Een paar scholen gaven toen al instrumentaal muziekonderwijs. “Doe kaam ûnder oare fanút ’t Ambyld it idee: soe it net moai wêze om muzykles op alle skoallen te organisearjen?” 

Van daaruit ging de werkgroep aan de slag met een plan: eerst muziekkennis en aansluitend instrumentale muziekles met als doel de afstand tot muziekonderwijs kleiner te maken en de drempel voor aanschaf van muziekinstrumenten middels een fonds te verlagen. En zo begon in 1983 het IMV-muziekonderwijs. 

Vakleerkrachten muziek gingen langs de scholen waar leerlingen uit de groepen 5 en 6 een jaar algemeen muziekonderwijs kregen en een jaar les op een instrument naar keuze. Later ontstond het idee om schoolorkesten te organiseren in groep 7/8. “It doel fan dy orkesten wie: eltsenien docht mei.” Op welk instrument dan ook en ongeacht het muzikaal talent.

Sipke en Arvan

IMV-onderwijs gaat om kansengelijkheid, stelt de wethouder. Je hoeft echt geen carrière te ambiëren in de muziekwereld maar die kans moet je wel gehad hebben, want niet voor iedereen is muziekles of een muziekinstrument een haalbare kaart. Maar er zijn wel degelijk leerlingen van toen die het ‘gemaakt’ hebben in de muziekwereld. Sipke Hoekstra bijvoorbeeld, die deel uitmaakte van het eerste schoolorkest onder leiding van Libbe de Vries. “Hy koe ôfgryslik goed fioelespylje en is op jonge leeftiid nei de talintklasse fan it konservatoarium gien.” En Arvan Blok, die muziekleraar is bij de Muziekbende. 

Het IMV-onderwijs werd jarenlang vanuit de gemeente georganiseerd. In 2018 ging de regie echter naar de scholen zelf. Elke school heeft een budget waaruit ze cultuuraanbieders betalen onder de paraplu van SKAAL Opsterland en met begeleiding van een cultuurcoach. Een substantieel bedrag moet daarbij besteed worden aan IMV-onderwijs. 

Met het huidige project ‘Op- sterland kiest voor talent’ wil de gemeente gelijke kansen voor iedereen bevorderen. “Dêr past it muzykûnderwiis goed yn. Mei dit projekt giet it der ek om dat learkrêften de talinten fan bern werkenne.” Want niemand mag op achterstand gezet worden, zegt de wethouder. Het budget voor cultuureducatie staat voor de komende drie jaar nog vast. Cultuureducatie is echter geen onderdeel van de wettelijke verplichting voor gemeentes, zegt De Vries. “Stel dat der behoarlik besunige wurde moat, dan moatst besjen hoe’st it sa krijst dat it budzjet behâlden wurde kin.” Het is wel zo, zegt hij relativerend, dat muziek iets doet met je hersenen, het geeft een geluksgevoel. 

Jubileumactiviteit

In het kader van 40 jaar IMV geven 1.100 leerlingen op woensdagochtend 5 april een XXL-concert in Sportcentrum Kortezwaag, in aanwezigheid van commissaris van de Koning Arno Brok. ‘s Middags is er een Muzikaal Symposium in De Skâns, met wethouder Libbe de Vries, de bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en de bekende trompettist Eric Vloeimans.


.Foto: Jilmer Postma


Meer SA!

Afbeelding
Gorredijk de kluts kwijt: derde verlies op rij Sport 12 uur geleden
Jubbega miste tegen Blauw Wit '34 veel kansen.
Beter Jubbega staat met lege handen Sport 13 apr, 21:50
Afbeelding
Wat is dat nou boven Gorredijk? Nieuws 13 apr, 11:51
Martel Tromp: ‘We moeten er zondag tegen Wilper Boys vanaf de aftrap staan. Als we achter komen wordt het lastig de wedstrijd nog om te buigen.”
Bakkeveen gaat voor laatste strohalm Sport 12 apr, 16:15
Meester Marinus vertelt het verhaal van Gerke Numan.
Leerlingen De Treffer staan stil bij oorlog, bevrijding en vrede Algemeen 12 apr, 16:12
Afbeelding
De Vrieswijck fase 2 Column 12 apr, 12:45
Afbeelding
Tennisverening Gorredijk 75 jaar Sport 12 apr, 12:23
Het Fries Symfonie Orkest onder leiding van Gerhart Drijvers.
Weekendtip: Gekooide Vogels door het Fries Symfonie Orkest Cultuur 12 apr, 10:34