kortezwaag
kortezwaag

Mienskipsplan Kortezwaag sneuvelt (update)

Algemeen

GORREDIJK Het stichtingsmodel als constructie voor Sportcentrum Kortezwaag is van de baan. Een meerderheid van de Opsterlandse raad vindt de risico’s te groot. Alleen VVD en FNP steunen het initiatief van de Mienskip van Gorredijk om de ontwikkeling en exploitatie van het sportcentrum in eigen hand te nemen. Het college van B en W is nu weer aan zet. Voor 28 februari moet er een plan van aanpak liggen. De initiatiefgroep heft zichzelf nu op. 

Vooraf duidelijk

De uitkomst van het debat was eigenlijk al op voorhand bekend. Voor de start van de digitale raadsvergadering lag er al een motie waarin collegepartijen Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie (en dus een meerderheid) stellen dat het stichtingsmodel te veel risico’s met zich meebrengt en de gemeente te weinig invloed op de uitvoering van het plan heeft. 

Om haast te zetten achter het vervolg geven ze het college nu opdracht zo spoedig mogelijk een plan van aanpak uit te werken, inclusief de toekomst voor zwembad De Delte. De partijen zetten druk op de ketel. Ze willen dit plan op 28 februari en 7 maart behandelen, dus nog voor de verkiezingen. De collegepartijen sturen in de motie aan op een aanbesteding uiterlijk eind dit jaar, zodat de werkzaamheden in het voorjaar van 2023 kunnen beginnen. De drie collegepartijen kregen D66 hierin mee, de overige negen oppositieleden stemden tegen.

Terug naar 2019

De drie collegepartijen haalden een konijn uit de hoge hoed door te benadrukten dat zij al in maart 2019 voor vernieuwbouw van Sportcentrum Kortezwaag hebben gestemd. Willemijn Bruining (Opsterlands Belang): “De oppositie stemde tegen, zij vonden het te duur.” Van de uitwerking van de scenario’s is echter nooit iets terecht gekomen. De raad zette een paar maanden later vanwege oplopende kosten en ontbreken van draagvlak een streep door het gezamenlijke dossier voor Kortezwaag, De Skâns, De Burgemeester Harmsma School en basisschool De Treffer.  

Vanaf dat moment was de Mienskip van Gorredijk aan zet. Dat vrijwilligers uit het dorp sindsdien hard hebben gewerkt aan een plan kreeg vanuit de hele raad waardering. “Er is nog nooit zoveel saamhorigheid geweest in Gorredijk”, prees Bruining. “Maar het resultaat, het stichtingsmodel, voelt als een blanco cheque. Wie betaalt bepaalt. Wij weten niet hoe het uitpakt, maar dragen wel de risico’s.” 

Oebele van der Veen (ChristenUnie) stelde dat het model te veel vertrouwen vraagt. “Op basis van vertrouwen wordt tegenwoordig niet veel geld meer geleend.” Roel Vogelzang (PvdA) vroeg het college om zich wel tot het uiterste in te spannen om de mienskip bij het vervolg te betrekken. “Goait de mienskip de handoek, dan floeit der in soad enerzjy fuort.” Teleurstelling klonk er ook nog steeds over De Skâns die vorig jaar uit het mienskipsinitiatief stapte. Daardoor kan de raad beide projecten nu niet tegelijkertijd beoordelen. Van der Veen: “Misschien hadden we als raad toen wel moeten ingrijpen.”  

‘Geen strategie’

Ook binnen de oppositiepartijen leven twijfels over het stichtingsmodel. Maar CDA en GroenLinks-OpsterLanders begrijpen niet waarom het college de toekomst van Kortezwaag nog steeds niet in een breder perspectief voor heel Gorredijk bekijkt. “Daar heeft het college tijd genoeg voor gehad”, vond Sjors Veenstra (CDA). “College en collegepartijen spelen nu paniekvoetbal om hun eigen hachje te redden. Een duidelijke strategie ontbreekt. Het college had veel eerder kunnen ingrijpen, maar heeft het laten gebeuren. Nu krijgen de mienskip en de raad de zwartepiet.” 

Het CDA was ook kritisch over de aanpak van het debat door de collegepartijen. “U maakt er een theaterstuk van. Het heeft er alle schijn van dat dit allemaal vooraf is uitgestippeld. Snelheid lijkt nu belangrijker dan zorgvuldigheid.” Ook VVD-fractievoorzitter Wanda Geertsma bleef de coalitiepartijen bestoken. “In het coalitieakkoord zei u nog in dialoog met de samenleving te willen gaan. Dat u wilde vertrouwen op de kracht van de mienskip, u noemde zeggenschap een grondrecht. Mooie woorden die holle frasen bleken.” 

Het stoorde de VVD ook dat de collegepartijen zo focussen op de risico’s van het stichtingsmodel zonder stil te staan bij de risico’s die de gemeente loopt door het plan zelf uit te voeren. VVD en FNP probeerden tevergeefs via een amendement het stichtingsmodel alsnog geaccepteerd te krijgen. 

Initiatiegroep stopt

De initiatiefgroep van de Mienskip Gorredijk noemt het besluit geen verrassing, maar is wel teleurgesteld omdat de coalitiepartijen vooraf de rijen hadden gesloten. “We hebben wel bereikt dat de gemeente de urgentie nu onder ogen ziet”, aldus woordvoerder Bart Maats. “Maar we hebben nu geen grip meer op de uitvoering van de plannen en moeten opnieuw vertrouwen op de mooie woorden van de gemeente.” De initiatiefgroep heft zichzelf nu op.

Meer SA!

Afbeelding
Nooit weer je sleutels verliezen met deze tips Ingezonden 2 uur geleden
Afbeelding
NoSa!: Daniel Dijkstra over toekomst lokale omroep Nieuws 5 uur geleden
Afbeelding
Opsterland gaat niet bemiddelen in Wijnjewoude Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Open Dag Zorgboerderij De Ripen Cultuur 11 uur geleden
Afbeelding
Doelleazen en Gaatze Bosma in feesttent Hemrik Cultuur 11 uur geleden
Afbeelding
Grote namen geven De Skâns vertrouwen Cultuur 11 uur geleden
Afbeelding
Dames de Sweach winnen KNVB beker Sport 13 uur geleden
Afbeelding
Tips om energie te besparen op verwarmen woning Ingezonden 5 jun., 22:03