Gemeentehuis in Beetsterzwaag
Gemeentehuis in Beetsterzwaag

Rekenkamer wil burgerparticipatie onderzoeken

Nieuws

BEETSTERZWAAG De Opsterlandse rekenkamercommissie wil een onderzoek starten naar burgerparticipatie. Opsterland hanteert al langer het begrip ‘krêft fan de mienskip’, waarbij ze initiatieven van onderop aanmoedigt. Raadsleden hebben bij de rekenkamer aangegeven dat ze het idee hebben dat inwoners met plannen voor bijvoorbeeld woningbouw op het gemeentehuis niet altijd gehoor krijgen. 

In vooronderzoek gaven raadsleden ook aan dat het college van B en W bij inwonersinitiatieven zo lang mogelijk ‘op de handen’ wil zitten. ‘Met andere woorden: laat de inwoners vooral hun gang gaan, niet mee bemoeien, voorstellen afwachten’, zo schrijft de rekenkamer in de onderzoeksopzet. Uit het vooronderzoek blijkt volgens de rekenkamer ook dat de rol van de raad in het hele proces van inwonersinitiatieven onduidelijk is en dat de raad niet door het college wordt geïnformeerd over ontwikkelingen en afloop. ‘Het is uitvoering, dus aan het college, zo wordt gesteld.’ Verwachtingen bij de initiatiefnemers veranderen daardoor in teleurstellingen, is volgens de rekenkamer wat de raadsleden vervolgens horen. 

Eind 2020 heeft het college van B en W de voorwaarden voor right to challenge vastgesteld, waarbij inwoners en organisaties de gemeente kunnen uitdagen om een gemeentelijke taak over te nemen als zij denken dat ze het beter en/of goedkoper kunnen uitvoeren. Daar is tot op heden nog geen gebruik van gemaakt. De rekenkamer wil onderzoeken op welke wijze het ‘meedoen’ van bewoners al dan niet op eigen initiatief vorm krijgt en inzichtelijk maken wat de ervaringen van de betrokken inwoners, de raad, het college en de ambtenaren zijn en tot welke resultaten de initiatieven hebben geleid.

Meer SA!

Afbeelding
Nooit weer je sleutels verliezen met deze tips Ingezonden 3 uur geleden
Afbeelding
NoSa!: Daniel Dijkstra over toekomst lokale omroep Nieuws 7 uur geleden
Afbeelding
Opsterland gaat niet bemiddelen in Wijnjewoude Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Open Dag Zorgboerderij De Ripen Cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Doelleazen en Gaatze Bosma in feesttent Hemrik Cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Grote namen geven De Skâns vertrouwen Cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Dames de Sweach winnen KNVB beker Sport 14 uur geleden
Afbeelding
Tips om energie te besparen op verwarmen woning Ingezonden 5 jun., 22:03