Marianne van Kammen (links) is vaste vrijwilliger bij het klaverjassen in Ikenhiem.
Marianne van Kammen (links) is vaste vrijwilliger bij het klaverjassen in Ikenhiem. Foto: Sietse de Boer

Bijzonder vrijwilligerswerk in Ikenhiem

Nieuws

BEETSTERZWAAG In de verhalenserie over vrijwilligerswerk bij ZuidOostZorg staat ditmaal locatie Ikenhiem met haar vrijwilligers in de picture. Werken in dit kleinschalig verpleeghuis verschilt duidelijk van de andere locaties. De grote verscheidenheid aan bewoners maakt het divers, maar ook complex.

Ikenhiem telt 58 bewoners verdeeld over zeven woongroepen; drie voor mensen met de ziekte dementie, twee voor bewoners met lichamelijke aandoeningen (somatiek) en twee voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 

Dat maakt het kiezen voor vrijwilligers soms wat lastig, weet coördinator vrijwillige inzet Corrie de Vries. “It is echt maatwurk. Wy sykje mei de frijwilliger nei wat en welke groep it beste past. Dat dogge we tegearre mei ús meiwurkers want sy kenne de kliïnten it beste.” Soms is het gewoon een kwestie van proberen om te kijken wat en waar je het prettigst vindt.

Een-op-een

Vrijwilligers zijn bij Ikenhiem meestal verbonden aan één groep. “Wy wurkje hjir folle mear ien-op-ien as by oare lokaasjes en ha dêrby in soad ûndersteuning fan de frijwilligers. Hjir bist soms de hannen fan de bewenners, fral by somatiek en NAH.” Maar ook het team welzijn, dat zorgt voor locatiebrede activiteiten, krijgt ondersteuning van vrijwilligers. 

Zoals bijvoorbeeld Marianne van Kammen. Elke vrijdag komt zij helpen bij het klaverjassen in de ruimte voor dagbesteding.
Marianne kwam wel vaker eens op zaterdag klaverjassen bij heit Henk van Kammen, die sinds zijn hersenbloeding al jaren in Ikenhiem woont. Toen heit in januari een klaverjasgroep oprichtte haalde hij Marianne over om als vaste vrijwilliger mee te doen.

Elke vrijdagmorgen helpt ze met delen en opgooien van de kaarten en speelt ze zelf mee als er geen viertal beschikbaar is. “Ik ha in oplieding yn sosjaal wurk dien, mar ik bin de kermis opgien.” Net als heit voorheen was, is zij samen met haar man kermisexploitant.

Vaste vrijwilliger

Henk zelf is naast bewoner sinds vorig jaar ook vrijwilliger. “Ik ha de klaverjasgroep hjir by Ikenhiem opstart, mar ik gean ek elke woansdei nei de deibesteging fan Boekehiem fierderop yn it doarp om as frijwilliger te klaverjassen mei in groepke froulju, pittige dames.” Heit heeft ook zelf een eigen vaste vrijwilliger, vertelt dochter Marianne. “En dat is útgroeid ta in echte freonskip.”

Janny Boonstra werkt als vrijwilliger op een woongroep voor mensen met dementie. “Ik kom út de gehandicaptensoarch en wist net folle fan dementie, moatst útfine wat’st dwaan kinst.” Hoe ze dat doet? Met alle liefde en aandacht, veel geduld en indien nodig het zorgteam vragen om tips. 

Ze besteedt er graag haar tijd aan. “Want krijst in soad wurdearring fan it team. Wonderlik is dat, dat ha ik mei myn wurk nea sa hân.” Wat ze doet? Wandelen, luisteren, een hand vastpakken, zingen of lekker even in de zon zitten, wat de bewoners maar nodig hebben.

Rond etenstijd

Bij Ikenhiem is dringend behoefte aan vrijwilligers op de woongroepen. Liefst mensen die er ’s avonds rond etenstijd kunnen zijn. “Dan bin de bewenners faak wat wurch of ûnrêstich”, legt Corrie uit. “It soe fijn wêze as der dan ien by harren is om it wat rêstich te hâlden.” 

Het is in Beetsterzwaag niet zo gemakkelijk om aan vrijwilligers te komen; veel andere (zorg-)instellingen vissen mee in de vijver. “En ik merk dat minsken tinke dat se erfaring ha moatte yn in ferpleechhûs, mar dat is echt net nedich.”

Meer informatie

Wie meer informatie wil over vrijwilligerswerk bij Ikenhiem in Beetsterzwaag of zich wil aanmelden als vrijwilliger kan contact opnemen met Corrie de Vries via c.devries@zuidoostzorg.nl of 06-23 46 16 72.

Meer SA!

Afbeelding
Vreemde gasten in Bakkeveen Cultuur 51 minuten geleden
Afbeelding
Rentevaste periode Column 5 uur geleden
Afbeelding
De duurzame broers van De Broerderij Nieuws 9 uur geleden
Afbeelding
Het Bontebos aanwezig op Foodfestival Bontebok Nieuws 9 uur geleden
Afbeelding
Alliade voegt zorg samen onder één naam Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Flaeijel zoekt Deutz liefhebbers Cultuur 29 jun, 14:39
Afbeelding
Gemeentesecretaris Opsterland vertrekt Nieuws 29 jun, 13:09
Afbeelding
Al in de derde klas geslaagd voor Engels Nieuws 29 jun, 12:45