Willem Zijlstra met Looft den Heer tijdens de try-out eerder dit jaar in Ureterp.
Willem Zijlstra met Looft den Heer tijdens de try-out eerder dit jaar in Ureterp.

Looft den Heer stapt uit zijn comfortzone

Cultuur

WIJNJEWOUDE Het koor Looft den Heer bewandelt in een nieuw project nieuwe paden. Even geen kerkliederen of klassieke werken van Mozart of Schubert, maar ‘liedjes die iedereen kent’. Bovendien zorgen begeleidende gastmuzikanten voor een heel andere beleving. “Dit hie ik net fan jim ferwachte!”

Looft den Heer is een gemengd koor van ongeveer 35 leden. In tegenstelling tot vele andere koren in de regio blijft het aantal leden stabiel, omdat er ook leden uit de wijde omtrek komen. De oudste is negentig, de jongste ongeveer vijftig jaar. Janny Janssen, die de pr van het koor verzorgt, geeft meer uitleg: “Bij elk project dat we organiseren blijven er wel nieuwe leden hangen. Dankzij de projecten blijft ons koor mooi op sterkte.”

In 2020 bestond het koor honderd jaar, waarvoor een jubileumconcert werd voorbereid. Helaas brak het coronavirus uit en konden de plannen de kast weer in. Toen de pandemie voorbij was, werd besloten niet meer terug te kijken naar het verleden maar de blik vooral op de toekomst te richten. Het koor had behoefte aan een frisse wind. Aan iets nieuws. Iets anders.

Iets nieuws beginngen

Op dit moment is het koor druk bezig met een nieuw project dat de toepasselijke naam ‘Iets Nieuws Beginnen’ heeft gekregen. Er was een try-out in de Sint Piterkerk in Ureterp en vervolgens een uitvoering in Veenhuizen. Het repertoire is geheel anders dan wat het koor gewend is. Nu geen psalmen en gezangen. Aan de keuze van het repertoire voor ‘Iets Nieuws Beginnen’ ging een heel denkproces vooraf. Samen met Wieke Haarsma zocht Betty Engelsma allerlei liedjes bij elkaar die pasten in het thema Vroeger, Nu en Toekomst. Gekozen is voor liedjes die vrijwel iedereen kent, maar die niet per se christelijk zijn. Betty: “Bij Wim Sonnevelds ‘Het Dorp’, gezongen door dirigent Annejaap Soldaat, denkt iedereen terug aan zijn eigen jeugd en komen herinneringen boven.”

Veel van de gekozen liederen bleken voor de koorleden een onverwachte diepgang te hebben en veel actueler te zijn dan ze vooraf dachten. Griet Meinsma, lid van de muziekcommissie van het koor: “Ik was verrast over hoe actueel een liedje van Jules de Corte is. Het omschrijft erg goed in welke roerige tijden we momenteel leven.” 

‘Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen’
Het repertoire is dus geheel anders en dat brengt ook wel twijfels en onzekerheden met zich mee voor de koorleden. Andere liedjes, andere muzikanten en in dit project wordt ook solo of in kleine groepjes gezongen. Janny: “Het koor was eerst wat bang om buiten de comfortzone te treden. Het was een kwestie van moed verzamelen en kwetsbaar opstellen.”

Begeleiding

Willem Zijlstra uit Beetsterzwaag is gastmuzikant bij het project en bespeelt meerdere instrumenten tijdens het optreden: piano, gitaar en accordeon. Zijn inbreng brengt energie tijdens de uitvoering: “Ik rin mei myn akkordeon tusken it publyk troch. Oars is sa’n optreden hiel tradisjoneel mei in koar dat der stiif stiet. Dit is oars.”

Nodig

De reacties na afloop van de try-out en ook in Veenhuizen waren zeer positief en beloven veel voor de laatste uitvoeringen in Beetsterzwaag op 12 november en Wijnjewoude op 19 november. “Ik werd er zo blij van. Er is zoveel verdriet tegenwoordig. Vanmiddag hebben we ons moed ingezongen.” Willem had dezelfde ervaring na afloop van de try-out: “In frou fan 75 tikke my op it skouder en sei: ‘Dit hienen wy nedich.’

Meer SA!

In februari dit jaar was de startbijeenkomst voor Bloeizone Beetsterzwaag.
Vitaliteitsmarkt Bloeizone Beetsterzwaag Nieuws 31 minuten geleden
Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 4 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 5 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 9 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 9 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04