Afbeelding
LF2018

Ook Opsterland maakt zich op voor LF2018

Cultuur
De grote manifestatie LF2018 heeft alles in zich om ook in Opsterland een groot succes te worden. Van de 660 projecten in de hele provincie vinden circa veertig plaats in Opsterland. Een divers programma, waarbij organisatoren alles in het werk stellen om op tijd alles geregeld te krijgen.
Gewapend met flyers, posters, folders en opschrijfboekjes kwamen de initiatiefnemers van enkele Opsterlandse LF2018-projecten maandagavond naar Ons Huis in Beetsterzwaag. Op de vierde inspiratieavond was het weer veel uitwisselen van ervaringen en gegevens. Op zoek naar oplossingen voor problemen die links en rechts opduiken. Op zoek naar mogelijkheden om samen te werken. En op zoek naar tips van Lieuwe Krol, door de gemeente Opsterland als producent aangesteld voor het project LF2018. Zijn belangrijkste boodschap: stel niet te veel uit. En zorg er in ieder geval voor dat je project op tijd is aangemeld bij de centrale organisatie. Anders mis je als project de boot bij de gezamenlijke marketing.
“De waarschuwing is zeker bedoeld voor projecten die pas later in het jaar plaatsvinden. Het is belangrijk deze projecten nu al op de kaart te zetten.” Verder is Krol tevreden over de stand van zaken van de projecten. “Het is prachtig om te zien dat er in Opsterland zoveel gebeurt en dat bij veel projecten ook een groot deel van de mienskip betrokken is.” Krol adviseert de initiatiefnemers om samen met plaatselijke ondernemers arrangementen te bedenken, om zo een uitgebreider programma te kunnen aanbieden. Een horecaondernemer uit Beetsterzwaag haalt bijvoorbeeld ’s zomers bussen vol dagjesmensen uit Noord-Holland naar Friesland. Dit jaar denkt hij erover om ze naast een heerlijk diner ook een cultureel programma in Beetsterzwaag voor te schotelen.
[caption id=”attachment_17944” align=”alignnone” width=”900”] Lieuwe Krol (rechts) is door de gemeente Opsterland aangesteld als producent voor de Opsterlandse LF2018-activiteiten. Hij is inmiddels ook hoofd marketing en communicatie bij de centrale organisatie in Leeuwarden en krijgt daarom in Opsterland assistentie van Martijn Beekhuizen (links).[/caption]

Bezig met het DNA van Langezwaag

Kunst, cultuur en historie gaan vanaf 13 april samen in het project ‘Haren in de wind’ in Langezwaag. Op het kerkhof wordt de plaatselijke kerk op tweederde van de ware grootte nagebouwd. De wanden bestaan uit foto’s van dorpsbewoners die hun haar kammen. “De foto’s fertelle in ferhaal oer de kracht fan it libben en it leauwen yn dysels”, vertelde mede-initiatiefneemster Wietske Lycklama à Nijeholt maandagavond. In de replica van de kerk komen kunstwerken met paardenhaar. Het is een combinatie van twee verhalen. Over de kam die de kerkgangers gezamenlijk gebruikten om het haar te fatsoeneren voor de kerkdienst. En de geschiedenis van het paard op de kerktoren. Langezwaag heeft namelijk geen haan als windvaan, maar een paard. Volgens Wietske een cadeau van rijke paardenhandelaren uit het dorp die vroeger een voorname plaats innamen in de kerk.
Aan het project werken veel dorpsbewoners mee. Een groep is druk bezig paardenhaar in te zamelen en te bewerken. Andere vakmensen uit het dorp helpen bij de bouw van de kerk, de kunstwerken en de foto’s. Schoolkinderen maken gouden paardjes die het pad naar de kerk accentueren en weer anderen staan model voor de foto’s. “Ik bin al oansprutsen troch in ynwenner dy’t sei grutsk te wêzen dat dit mei doarpsbewenners realisearre wurdt. Dan krij ik al pikefel. Ik ha echt it gefoel dwaande te wêzen mei it DNA fan Langsweagen.” ‘Haren in de wind’ is een van de 32 deelprojecten van het grote provinciale project ‘Under de toer’.

Proeverij op 4 maart

Op zondag 4 maart opent De Culturele Hoofdstraat in Beetsterzwaag met onder andere een ‘proeverij’ van alle Opsterlandse projecten die in het kader van LF2018 worden georganiseerd. Sinds vorige week is er van de activiteiten in Beetsterzwaag een aparte website (culturelehoofdstraat.nl). Binnenkort wordt ook de gezamenlijke website opsterland2018.nl gelanceerd.

Sa! en LF2018

In het kader van Leeuwarden Fryslân 2018 bruist het dit jaar in Opsterland van de activiteiten. Meer dan veertig initiatieven zijn bij de gemeente aangemeld. Sa! werkt het hele jaar met de gemeente Opsterland, producent Lieuwe Krol en de Van Teyens Fundatie samen in een groot project om de verhalen rond al deze activiteiten te vertellen. ‘Mienskip’ is het belangrijkste centrale thema van LF2018. In een wekelijkse pagina in de krant en een wekelijkse videobijdrage op sa24.nl besteedt Sa! vooral aandacht aan deze Mienskipsgedachte. Hoe komen de projecten tot stand? Wat is de inzet van vrijwilligers en hoe wordt de mienskip betrokken bij de projecten.

BHS zoek aansluiting

Matthijs van Waveren en Corita van der Veen van de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk kwamen maandagavond snuffelen in Beetsterzwaag. Op zoek naar een project waarin de school ook een rol kan spelen. Corita: “Vorig jaar is onze cultuurklas betrokken geraakt bij het festival Welcome to the Village. Daarvoor hebben we honderd regenjassen gemaakt. Dat smaakt naar meer. We zoeken nu in Opsterland ook naar projecten waar onze leerlingen iets mee kunnen doen of naar aanknopingspunten waar wij in de lessen iets mee kunnen.”

Meer SA!

Afbeelding
Kostbare zege RWF op Wykels Hallum Sport 6 uur geleden
Afbeelding
Weekendtip: Kerstconcert Euterpe Cultuur 16 uur geleden
Afbeelding
Laatste weekend Art Super Cultuur 16 uur geleden
Afbeelding
Weekendtip: zaterdag elfde editie Tynjerock Cultuur 8 dec., 21:52
Afbeelding
Weekendtip: Canadees duo wederom op Muziekpodium Cultuur 8 dec., 17:13
Afbeelding
'Uitgedund' Makkinga ontvangt Havelte Sport 8 dec., 16:00
Afbeelding
Een thuis. Want eigen haard ... Column 8 dec., 12:14
Afbeelding
'Fjild is al tsien jier oan ferfanging ta' Sport 8 dec., 08:50