Jildou Schaap en Longa-leden poseren passend tijdens het jubileumfeest.
Jildou Schaap en Longa-leden poseren passend tijdens het jubileumfeest. Foto: Sietse de Boer

‘Wynjewâld sûnder Longa, dat kin net’

Sport

WIJNJEWOUDE Gymnastiekverenigingen staat het water aan de lippen. Gediplomeerde trainers zijn niet of nauwelijks te krijgen, juryleden voor wedstrijden evenmin. Ook het 75-jarige Longa heeft het moeilijk. Voorzitter Jildou Schaap: “Foar corona hiene wy hûndert leden, no noch fyftich.”

Longa heeft inmiddels de stijgende lijn weer te pakken en vierde afgelopen zaterdag uitbundig feest, met festiviteiten vooral gericht op de kleintjes en de jeugd. “Want fan de jeugd moatte wy it ha”, aldus voorzitter Jildou Schaap. Zelf turnde ze in de hoogtijdagen van de jaren tachtig en negentig bij Longa. Met 250 leden draaide Wijnjewoude destijds mee in de landelijke top. Maar de doorgroei van vroeger dagen bestaat niet meer. “Sa gau as bern nei de middelbere skoalle ta gean, is it dien mei gymnastyk. Tsjintwurdich binne wy eins in jeugdferiening. Dat sjochst ek by de oare klups.”

Vaste trainer

Omdat de doorgroei stokt, kampt de gymnastiek- en turnwereld al jaren met een nijpend tekort aan gecertificeerde trainers. Jildou ziet dan ook om haar heen verenigingen omvallen. Dat blijft Longa voorlopig bespaard. “Wy ha in profesjonele trainer mei in grut hert foar de klup.” Pech is wel dat de vaste kracht voor een tijdje uit de roulatie is. Longa kon gelukkig een beroep doen op een gepensioneerde vervanger die heeft toegezegd zolang als nodig is de honneurs waar te nemen. Evengoed kon dat de gedeeltelijke leegloop tijdens corona niet keren. “Alle binnensporten ha it swier hân de ôfrûne twa jier, âlders wolle fansels dat der traind wurde kin.” 

Valt de malaise nog wel te keren? Jildou, die de derde generatie Schaap belichaamt in het clubbestuur van Longa, wil er niet aan dat na 75 jaar het doek valt. “Wynjewâld sûnder Longa kin ik my net foarstelle.” Waar haar vertrouwen dan op steunt? “Gymnastyk is no ien kear de bêste sport foar de motoryske ûntwikkeling fan bern. It leit de basis foar oare sporten.” Met de onderdelen acrogym en springen naast het klassieke turnen heeft de sport ook nog eens aan populariteit gewonnen bij de jonkies. En daarbij heeft Longa altijd een sterke regiofunctie gehad. “De takomst is ûngewis, mar ik sjoch noch wol ljochtpuntsjes.”

Drempels

Met de turnbond wil Jildou in gesprek over versoepeling van de scholingseisen voor trainers en juryleden. Veiligheid moet voorop blijven staan, maar de strenge criteria werpen nu drempels op waardoor goedwillenden al bij voorbaat afhaken. “De bûn moat oan de bak. Net allinnich each ha foar de top, mar ek foar de breedtesport. Wy binne dochs de kreamkeamer fan it nije talint.” Aan talent heeft het bij Longa nooit ontbroken, alleen ontbreken de tastbare bewijzen. Het archief is met de bestuurswisselingen in de loop van de tijd zoekgeraakt. Gericht uitnodigingen versturen aan de reünisten zat er daarom niet in; oud-leden moesten uit de krant en de sociale media over het jubileumfeest vernemen. Jildou: “No hoopje ik mar dat der ien opstiet en seit: ferrek, dat spul leit noch by my op souder.”

Meer SA!

Afbeelding
Volop goals bij zondagamateurs Sport 2 okt, 17:44
Afbeelding
Punt Read Swart in eerste thuisduel Sport 2 okt, 17:31
Afbeelding
Tialda Hoogeveen nije Berneboeke-ambassadeur Cultuur 2 okt, 16:23
Afbeelding
Aldi wil procedure Gorredijk versnellen Ondernemen 2 okt, 12:34
Afbeelding
Makkie voor LDODK tegen TOP Sport 2 okt, 10:13
Afbeelding
De Moskoupleats is weer bewoond Nieuws 2 okt, 10:07
Afbeelding
Griet en Piter in De Skâns Cultuur 1 okt, 12:22
Afbeelding
Groot baggerproject rond Jubbega Nieuws 1 okt, 11:49