Siegerswoude.
Siegerswoude. Foto: Siebe Kuipers

Kijk en Luister: Sa! yn Petear mei Sigerswâld

Nieuws

SIEGERSWOUDE We beginnen het nieuwe jaar met het slotstuk van de langlopende serie Sa! yn Petear mei... Deze week staat Siegerswoude centraal. Met in de krant aandacht voor korfbalvereniging VKC, beeldhouwster Dieuwke Akkerman, het eigen kabelnetwerk in het dorp en de mestvergister bij de familie Janssen. 

In Doarshûs De Uthôf gingen we met drie betrokken dorpsbewoners in gesprek over het leven in Siegerswoude. Sietze Visser -  Foto: Siebe Kuipers

Sietze Visser
(Himmelploech)

“Wy luke al sûnt 2012 alle moannen troch it doarp. It wie hjir en dêr wat rûch. It koe wol wat skjinner. Dat slagget. Minsken smite noch minder fuort. Al binne der in pear plakjes foar stille genieters, sa as de Beakendyk, wêr’t wy gauris blikjes en fleskes fine. Fierder dogge wy ek fan alles. Eins binne wy de útfieringstsjinst fan Pleatselik Belang.”


Aline van der Veen - Foto: Siebe Kuipers

Aliene van der Veen
(Doarpshûs Uthôf)

“It Doarpshûs probearret fan ûnderop no mear aktiviteiten te krijen. It falt my op dat wannear’t der wat organisearre wurdt, de minsken wol komme. Der is dus wol ferlet fan. Wy hiene lêsten in pubquiz, wêr’t in soad belangstelling foar wie. Mar it is wol saak minsken aktyf te benaderjen. Fan doar ta doar wurket it bêste.”


Pieter van der Schaaf - Foto: Siebe Kuipers

Pieter van der Schaaf
(Plaatselijk Belang)

‘Sigerswâld hat wol trije as fjouwer doarpskernen. It is lestich om de minsken byelkoar te krijen. Seker no’t der gjin skoallen mear binne, dat skeelt in moetingsplak wêr’t minsken mei elkoar prate. De buetferienigingen binne wol hiel aktyf. Ut in enquête blykt dat de jeugd hjir wol graach bliuwe wol. Dat ferraste my.”

Meer SA!

Afbeelding
LDODK overtuigt tegen naaste concurrent KZ Sport 17 uur geleden
Afbeelding
Dubbel gevoel bij Jubbega na gelijkspel Sport 20 uur geleden
Afbeelding
Bakkeveen wint degradatiekraker met 2-1 Sport 20 uur geleden
Afbeelding
Arie Vuijk met Every Boeddha Happy in De Skâns Cultuur 5 feb, 11:41
Afbeelding
Weekendtip: middagje soul in MeJander Oldeberkoop Algemeen 5 feb, 09:00
Afbeelding
Femke Kok pakt nationale titel Nieuws 4 feb, 20:53
Afbeelding
Weekendtip: heerlijk Iers met Fling in Witte Kerk Hemrik Algemeen 4 feb, 10:50
Afbeelding
'Little chefs' De Finne koken voor bijzonder project Algemeen 4 feb, 10:34