Afbeelding
Foto: Sietse de Boer

Gemeenteraad neemt regie rond Skâns

Nieuws

BEETSTERZWAAG Het door de denktank van De Skâns gevraagde locatieonderzoek komt er. Maar tegelijkertijd bereidt de Opsterlandse gemeenteraad een eigen conferentie voor om de voorwaarden te bepalen die ze aan een nieuwe Skâns stelt. Daarmee voert de raad uit wat hij zelf al heel lang wil.

Achter de schermen hebben de acht raadsfracties de afgelopen weken intensief overlegd over hoe grip te krijgen op het proces rond de toekomst van De Skâns. Een eerder toegezegde raadsconferentie leek van de baan. Tot verbazing van de raad stelde het college van B en W in de oriënterende raadsvergadering van 5 september dat er geen ruimte in de agenda van de raad was. En het college wil vaart maken.

Helderheid proces

De raadsconferentie komt er nu toch, georganiseerd door de raad zelf. Rekening houdend met de wensen van de huidige gebruikers, wil de raad een denkrichting en kaders vaststellen waarmee de Mienskip van De Skâns de plannen verder kan uitwerken. Dit moet helderheid scheppen over het vervolg van het proces. Hierbij worden ook de uitkomsten van een locatieonderzoek betrokken dat de komende weken wordt uitgevoerd. Er zijn twee locaties in beeld: bij de Burgemeester Harmsma School (BHS) en de huidige plek van De Skâns. Op de huidige plek wordt ook gekeken naar een nieuwe Skâns, vooruitgeschoven op het parkeerterrein, direct aan de Stationsweg. 

Op verzoek van de raad dient bij het locatieonderzoek een eerder vastgesteld ‘Programma van Eisen’ als leidraad en mogen de onderzoekers geen voorkeurslocatie bepalen. De raad stelt voor het onderzoek 15.000 euro beschikbaar. Om de vinger aan de pols te houden krijgt de raad iedere drie maanden een update over de stand van zaken. Dat is een aanscherping van een eerdere afspraak van een tussenrapportage per half jaar.

Het zijn tekenen dat het de gemeenteraad nu echt menens is. De raad neemt de regie in het proces voorlopig over om vaart te kunnen zetten. Met instemming van het college, zo betoogde wethouder Libbe de Vries. “Sa hienen wy it earder ek bedoeld.”

Frustraties

De fracties waren tevreden over de unaniem gesteunde vervolgstappen. Maar er was ook frustratie. Shajan de Wagt (D66) vond dat de raad wel heel erg moest trekken om alle informatie boven tafel te halen. “Bijzonder dat het college, na de ervaring in het project Kortezwaag, de mienskip weer op pad wilde sturen zonder kaders te stellen.” Martin de Vries (CDA) was kritisch richting wethouder De Vries. “De wethouder wil voortvarend en zorgvuldig te werk gaan, maar dat staat haaks op wat nu dreigde te gebeuren. Worden de mienskip en de raad wel serieus genomen? Dit helpt niet om het vertrouwen in de politiek te herstellen.” 

Ook Wanda Geertsma (VVD) stelde dat het raadsleden veel tijd en frustratie had gescheeld wanneer alle stukken direct beschikbaar waren geweest.” Volgens Joke Brouwer (PvdA) moet de raad ook naar zichzelf kijken. “De raad bepaalt via de agendacommissie zelf hoe een voorstel naar de raad gaat. Daar moeten we zorgvuldiger mee zijn, we hebben het oorspronkelijke voorstel onderschat.” Wethouder Libbe de Vries ging niet in op de aan het college geuite verwijten. “Der binne ferskillende wierheden, litte wy it dêr mar by litte.”

Voorzetjes

Er waren ook al een paar voorzetjes voor de raadsconferentie. Harm de Jong van collegepartij FNP gaf een waarschuwing af over de locatie bij de BHS. “De skoalle hat sels al twifels oer de takomst op dizze lokaasje. Moatte wy dêr dan wol in yntegraal gebou delsette?” En Wanda Geertsma (VVD) vroeg zich serieus af of de vier personen die nu de denktank van De Skâns vormen wel voldoende de mienskip vertegenwoordigen.

Meer SA!

Afbeelding
Verdiende zege de Sweach op VVT Sport 9 uur geleden
Afbeelding
Verrassende nederlaag koploper RWF Sport 10 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei Sigerswâld: het totaal Nieuws 16 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei.... Makelaars (video) Nieuws 17 uur geleden
Afbeelding
Kijk: de eerste NoSa! Nieuws 27 jan, 18:00
Afbeelding
'Makkinga gaat niet degraderen' Sport 27 jan, 16:00
Afbeelding
Wie daagt Johan Teake uit? Sport 27 jan, 13:01
Afbeelding
Andere leningen Column 27 jan, 09:21