Aize Kramer bij de vijver waaruit de vissen verdwenen.
Aize Kramer bij de vijver waaruit de vissen verdwenen. Foto: Sietse de Boer

Otter teistert visvijvers in Beetsterzwaag

Nieuws

BEETSTERZWAAG Al enkele weken verdwenen er vissen uit tuinvijvers in Beetsterzwaag. Niet alleen kleine visjes, maar ook grote, dure vissen. Verdachtmakingen waren er alom. Tot Aize Kramer oog in oog stond met de vermoedelijke dader.

Aize Kramer (52) heeft een prachtig aangelegde vijver achter zijn huis, negen meter lang en een meter breed. “Ferline wike tongersdei fûn ik allegear skubben en fiskgraten op ‘e tegels neist de fiver. Ik miste wat fisken en tocht dat it miskien in kat west wie.” Aize besteedt veel aandacht aan zijn vijver en heeft schuilplekken aangebracht zodat vissen bij onraad een veilige plek hebben. 

De volgende nacht hoorde hij een luide plons en ging op onderzoek uit. “Ynienen seach ik in kopke út it wetter kommen. It wie in otter. Wy wienen allebeide ferbaasd en seagen elkoar efkes oan.” Aize haastte zich naar binnen om zijn telefoon op te halen zodat hij een foto kon nemen. Toen hij terugkwam was de otter echter al verdwenen. 

Door het waterspoor was duidelijk dat de rover via het naastgelegen slootje was verdwenen. “Ik ha no in stik gaas op dat plak set. Dêrnei ha ik him net wer sjoen. Ik wit net oft hy alle fisken opfretten hat. Se kinne ek yn de skûlplakken sitte. At se bot skrokken binne duorret it dagen foar’t se wer gewoan rûnswemme.”

Koikarpers

Even verderop in hetzelfde deel van Beetsterzwaag werden meer vijvers geplunderd. Henk Berkenbosch (83) mist enkele van zijn koikarpers. “Er zijn nog twee van de tien karpers over. Het zijn zware jongens van wel vier tot vijf kilo.” 

Jan Sijtsma en Margo Zoetendal hebben vergelijkbare ervaringen; Margo waarschuwde eerder al via deze krant andere vijverbezitters. “Onze vijver is helemaal leeggevist. We hadden 23 jaar een witte koikarper die nu verdwenen is.” Lang dachten ze dat reigers of zelfs zeearenden de boosdoeners waren, maar daarvoor waren de karpers te groot en te zwaar. 

Margo: “De kat heeft volgens ons iets gezien, want ze is opvallend schichtig en bang de laatste tijd. Ze is ergens van geschrokken.” De verdenkingen en verdachtmakingen aan het adres van allerlei dieren vervielen plots toen Jan ’s avonds laat even naar buiten keek. “Ik zag een otter die snuffelde aan het bakje eten voor de egels. Hij keek even rond en verdween toen weer.” 

De reactie op de indringer is geheel verschillend. Margo: “We zetten geen schutting om de tuin. Die otter is welkom, dan maar geen koikarpers.” Buurman Berkenbosch denkt daar heel anders over: “Misschien gooi ik de vijver wel dicht. Zo is er geen lol aan.”

Nederland telt circa 500 otters, met name in Friesland en de kop van Overijssel. Hoe is de otter in de dorpskom van Beetsterzwaag terechtgekomen? Harrie Bosma van Wetterskip Fryslân: “Yn Nij Beets is earder in otter sjoen yn in feart, mar sa fier yn in doarp dat is wol unyk.” Otters zijn schuwe nachtdieren en leven vaak alleen. Harrie: “It kin wêze dat dy otter siik is of jongen hat, dan geane se faak fierder fuort.” 

Bosma heeft enkele adviezen. “In otter giet wierskynlik nei in pear dagen wer fuort. It bêste is him te ferstoaren mei linten of set in stok mei in plastic pûde derop by de fiver. Of tydlik gaas oer de fiver.” Enkele dagen later lijkt de otter inderdaad verdwenen. Een enkel visje komt behoedzaam tevoorschijn uit zijn schuilplek. De reuring en de rimpels in de vijvers zijn verdwenen. De rust lijkt weergekeerd in Beetsterzwaag.

Meer SA!

Afbeelding
Cultuurfestival Eijer: ‘Welkom in onze wereld’ Cultuur 34 minuten geleden
Afbeelding
Vreemde gasten in Bakkeveen Cultuur 1 uur geleden
Afbeelding
Rentevaste periode Column 6 uur geleden
Afbeelding
De duurzame broers van De Broerderij Nieuws 10 uur geleden
Afbeelding
Het Bontebos aanwezig op Foodfestival Bontebok Nieuws 10 uur geleden
Afbeelding
Alliade voegt zorg samen onder één naam Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Flaeijel zoekt Deutz liefhebbers Cultuur 29 jun, 14:39
Afbeelding
Gemeentesecretaris Opsterland vertrekt Nieuws 29 jun, 13:09