lelylijn route_ll
lelylijn route_ll

Raad praat volgende week over Lelylijn

Nieuws

BEETSTERZWAAG De Opsterlandse gemeenteraad houdt op dinsdag 9 april een extra gemeenteraadsvergadering om te discussiëren over de mogelijke Lelylijn. Aanleiding is de presentatie van een aantal denkrichtingen door de projectdirectie. 

Het is aan de gemeente Opsterland om daar iets van te vinden. Het college van B en W wil eerst de mening van de raad horen voordat het een reactie stuurt die onderdeel wordt van een gezamenlijke reactie van de Friese overheden naar de projectorganisatie. 

Opsterland gaat er niet over of de Lelylijn er wel of niet komt. Maar de gemeente kan wel aangeven welke kansen en bedreigingen ze ziet rond de mogelijke komst van de Lelylijn. De snelle spoorverbinding zal waarschijnlijk de verstedelijking in Heerenveen en Drachten versterken en dat kan Opsterland raken. Vraag aan de raadsleden is onder andere hoe Opsterland daardoor geraakt wil worden. Worden ontwikkelingen verspreid of juist geconcentreerd? Wordt er ingezet op het versterken van de steden of juist het versterken van de kleinere kernen? 

De komst van de Lelylijn levert in de gemeenten langs het tracé volgens de verwachtingen maximaal 74.000 extra woningen en 63.000 extra banen op. Dat zijn woningen en banen boven op de circa 60.000 woningen en 62.000 extra banen die tot 2050 voor de regio al zijn voorzien zonder de komst van de Lelylijn. Het overgrote deel van de extra groei komt terecht in de grotere kernen. 

De vier denkrichtingen zijn volgens de projectorganisatie de ‘hoeken van het speelveld’. Er zijn dus ook nog talloze andere scenario’s mogelijk. De raad maakt geen keuzes tussen denkrichtingen. Wel mogen raadsleden zich uitspreken over de vraag of er denkrichtingen ontbreken en wat hen in de geschetste denkrichtingen aanspreekt of juist tegenstaat. 

De raad heeft op 9 april eerst een oriënterende raadsvergadering waarin insprekers ook hun zegje over de denkrichtingen kunnen doen. Daarna volgt een besluitvormende raadsvergadering. Op basis van de uitkomsten van de raadsvergadering stelt het college een conceptreactie op die op 13 mei in een volgende raadsvergadering wordt besproken en vastgesteld.

Meer SA!

In februari dit jaar was de startbijeenkomst voor Bloeizone Beetsterzwaag.
Vitaliteitsmarkt Bloeizone Beetsterzwaag Nieuws 1 uur geleden
Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 5 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 6 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 10 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 10 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04