Buurtbewoners van De Plasse plaatsten een protestbord.
Buurtbewoners van De Plasse plaatsten een protestbord. Foto: Arend Waninge

Niemand blij met waterfabriek Luxwoude

Nieuws

BEETSTERZWAAG In de Opsterlandse gemeenteraad leven grote twijfels of de locatie langs de A7 bij Luxwoude wel de meest geschikte plek is voor de productie van drinkwater. Producent Vitens waarschuwt alvast voor vertraging en hamert samen met het college van B en W op het algemeen belang.

Bewoners van De Plasse in Langezwaag en de Alde Dyk in Terwispel vonden maandag in de gemeenteraad volop gehoor voor hun zorgen over de plannen van Vitens bij Luxwoude. Langs de A7 wil Vitens jaarlijks circa 6,5 miljoen kuub water winnen om aan de toenemende watervraag te kunnen voldoen. De winning vinden buurtbewoners geen probleem. Meer moeite hebben ze met de vestiging van een waterfabriek om het opgepompte water geschikt te maken voor consumptie. 

Het bestemmingsplan waarover de gemeenteraad moet beslissen, biedt Vitens de mogelijkheid om circa 8.000 m2 te bebouwen, waarvan op circa 3.000 m2 een gebouwhoogte van twintig meter is toegestaan. Of die ruimte ook wordt benut moet nog blijken. “Het is het meest zwarte scenario”, probeerde wethouder Marcel van Opzeeland gerust te stellen. Bovendien benadrukte hij meerdere malen dat Vitens eerder heeft laten zien architectonische sieraden te kunnen bouwen. 

Over een ontwerp willen de buurtbewoners het helemaal nog niet hebben. Zij vinden Luxwoude helemaal geen geschikte plek voor de waterfabriek en willen de waterwinning en waterproductie scheiden. Het industrieterrein bij Heerenveen, even verderop langs de A7, is volgens hen een veel betere locatie voor de bewerking van het water. Een derde van de geproduceerde hoeveelheid water is bovendien bestemd voor de daar gevestigde zuivelindustrie. 

Volgens Van Opzeeland had het college van B en W ook volop vragen over de waterproductielocatie. “Daarom heeft Opsterland Vitens ook gevraagd om via een quickscan haar keuze beter te onderbouwen. Op basis daarvan en alles afwegende gaat het college mee in de keuze van Vitens voor Luxwoude.” Een waterproductielocatie op een industrieterrein is voor Vitens bovendien geen optie. Door mogelijke calamiteiten levert dat volgens strategisch omgevingsmanager Gerben Korten een te groot risico op voor de leveringszekerheid van de watervoorziening. “Luxwoude is bovendien de meest duurzame locatie.” Het water kilometers verderop verwerken kost 2,5 keer meer energie, zo hield hij de raadsleden voor.

Voortschrijdend inzicht

De twintig meter bouwhoogte is volgens Vitens nodig vanwege de te gebruiken techniek, al was eerder sprake van maximaal dertien meter hoogte. Voortschrijdend inzicht, volgens Korten, al gaf hij wel toe dat Vitens hier eerder in het proces wel wat scherper op had kunnen zijn. Meerdere fracties hadden vraagtekens bij dat voortschrijdend inzicht. Zowel Opsterlands Belang als PvdA vroegen zich af of de uitkomst van de uitgevoerde quickscan dan niet anders was geweest.

Opsterlands Belang vindt dat het college ook wel snel overstag is gegaan rond de gevraagde bouwhoogte. Andere zuiverings- en onthardingstechnieken die minder hoogte vragen zijn volgens Vitens niet in beeld. Ze kosten meer energie, vragen veel meer water en leveren meer te lozen restproducten op. Als de raad niet instemt met het bestemmingsplan zorgt dat voor jaren vertragen aldus Vitens in antwoord op vragen van de ChristenUnie. Stemt de raad wel in, dan is haar invloed op het vervolg ook nihil, al zei de wethouder wel toe het uiteindelijke ontwerp met de raad te willen delen. “U legt met het bestemmingsplan de kaders vast.”

‘Vooropgezette fuik’

Korten vindt dat Vitens de afgelopen jaren een zorgvuldig omgevingsproces heeft doorlopen, ook al vinden de insprekende buurtbewoners van niet. “Vitens heeft geen oog voor het belang van omwonenden”, aldus Marijke Stegink. Zij vraagt de raadsleden om strenge eisen te stellen, ook over de meetwaarden van mogelijke bodemdaling en de schaderegelingen. “Doet u dat niet, dan zwemmen we in een vooropgezette fuik.” 

Vitens wil na het vaststellen van het bestemmingsplan de plannen uitwerken in nauwe samenwerking met de buurt. Dan gaat het ook over de landschappelijke inpassing en de verkeersveiligheid tijdens het bouwproces. Onder andere FNP en VVD zeggen zich zorgen te maken over wat er allemaal op Luxwoude afkomt. Naast de waterwinning krijgt het dorp mogelijk ook te maken met een hoogspanningsnetwerk en de Lelylijn. 

Wethouder Van Opzeeland begrijpt dat de buurt teleurgesteld is, maar wijst op het grote algemeen belang dat met het project gemoeid is. Op 27 mei beslist de raad over het bestemmingsplan.

Meer SA!

In februari dit jaar was de startbijeenkomst voor Bloeizone Beetsterzwaag.
Vitaliteitsmarkt Bloeizone Beetsterzwaag Nieuws 32 minuten geleden
Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 4 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 5 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 9 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 9 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04