Jannick in zijn paradijsje
Jannick in zijn paradijsje Foto: Gurbe van der Woude

Jannick de Jong is er weer bij

Sport

GORREDIJK Hij is er weer bij, als op 24 september het wereldkampioenschap grasbaanraces voor landenteams in Roden wordt verreden. De honger van Jannick de Jong, 36 inmiddels, is nog niet gestild. Hij wil in de herfst van zijn carrière tonen zijn partij nog mee te kunnen blazen. “Wy bin favoryt.”

De palmares van de in Hoornsterzwaag geboren De Jong is indrukwekkend. Hij was onder meer wereldkampioen, drievoudig Europees kampioen, wereldkampioen landenteams en achttien keer Nederlands kampioen. Voor zijn prestaties werd de Gordykster in 2013 door de Nederlandse motorsportbond KNMV beloond met de Hans de Beaufort-beker, de hoogste onderscheiding in de nationale motorsportwereld.

Schaduw

Prachtige resultaten, maar zijn carrière wordt overschaduwd door een jarenlange schorsing. De Jong werd in 2017 na een race in Eenrum positief bevonden. In zijn urine werden sporen van het verboden middel amfetamine aangetroffen. De KNMV schorste de coureur vier seizoenen. Tot op de dag van vandaag ontkent De Jong bewust stimulerende middelen te hebben genomen. 

De raceloze jaren waren voor hem niet altijd gemakkelijk, maar gelukkig was er onvoorwaardelijke steun. Zijn vaste entourage - familie, vriendin, vrienden, monteurs, team en sponsoren - liet de coureur niet vallen. “Hja witte dat ik sa net bin. Al dy minsken stean no noch om my hinne, dat seit genôch.” 

Levensles

De uiteindelijke straf was zwaar, maar De Jong legde zich bij het oordeel neer. In het hoger beroep dat de coureur aantekende oordeelde de strafcommissie wel dat het aannemelijk was dat De Jong de amfetamine niet bewust had ingenomen. “Mar de straf wie oplein en dêr moast ik my by dellizze.”

Het was naast een lastige periode ook een levensles. De Jong leerde meelopers van echte vrienden te onderscheiden en hij leerde de relativiteit van zijn passie, de motorsport, in te zien. “Je moatte fierder. Ik wie altyd mei myn sport besich, mar der is mear as race: myn gesin, wurk, famylje en freonen. De fjouwer jier wiene pittich, mar ik ha leard dat der belangriker saken yn it libben binne.”

In 2022 reed De Jong voor het eerst weer een volledig raceseizoen. De rentree verliep goed, met een tweede plaats in het NK en een aantal mooie overwinningen tijdens internationale wedstrijden. Ook dit jaar ging het goed tot hij in juni bij de kwalificatierace voor het EK in Duitsland zijn heup verdraaide. De coureur hield er een slepende spierblessure aan over, die hem maanden parten speelde.


Jannick in actie - HP Motorfoto

Mondiaal niveau

De gedwongen stop betekent dat de Gordykster het WK van 2024 misloopt, omdat hij een belangrijke kwalificatiewedstrijd moest laten schieten. Gelukkig selecteerde de KNMV hem wel voor het WK voor landenteams dat over anderhalve week in Roden wordt gehouden. “Ik bin wer klear, mar moat in protte dwaan om fit te wêzen. Ik bin fansels ek tichter by de fyftich as de achttjin.”

De Jong wil met Nederland in Roden een gooi naar de wereldtitel doen en is van mening dat hij op mondiaal niveau nog jaren meekan. “Ik ha altyd sein dat ik oant myn fjirtichste race wol.” Die ambitie is gebleven, maar de omstandigheden zijn door de komst van zoontje Joren wel veranderd. “As blykt dat hy talint hat foar bygelyks fuotbal, dan wol ik der foar him wêze.”

De coureur weet uit eigen ervaring hoe belangrijk steun van naasten is om succesvol te kunnen zijn in sport. De Jong heeft, al sinds hij als vijfjarig manneke voor het eerst op een motor klom, zich altijd gesteund geweten door zijn familie, team en zijn vrouw Femke. “Dêr bin ik ivich tankber foar. Dat ik de wrâldtop helle ha, beskôgje ik ek as in beleanning foar harren steun.”

Sport met risico’s

De Gordykster hoopt op nog een aantal mooie jaren voor hij afzwaait. Presteren blijft het doel, maar de tijd dat alles moest wijken voor de motorsport, ligt achter hem. “Ik bliuw perfeksjonist. It materiaal moat pico bello wêze, mar ik hoech net elts wykein mear in wedstriid te riden. Ik bin in gelokkich minsk en bliid dat ik wer race mei. De sport hat my in protte oplevere, mar ek in soad frege. It wie net altyd feest.”

Hoewel De Jong nooit bekendstond om zijn risicovolle rijstijl is hij, nu hij een gezin heeft, net iets voorzichtiger geworden. Grasbaanracen is een sport met risico’s. In augustus kwam in Eenrum nog een Duitse bakkenist om het leven. De gedachte aan zijn vrouw Femke, zoontje Joren en zijn op komst zijnde tweede zoontje, maakt dat hij het gas niet altijd meer vol opendraait.

Metamorfose

“De winst is belangryk, mar sûn wer thúskomme noch belangriker”, aldus de coureur. Dat betekent niet dat De Jong op safe zijn rondjes draait. Zeker niet, hij geniet nog steeds van de power van zijn machine. “As je mei hûnderttritich sûnder remme op in bocht ôfride, komt der in soad adrenaline los. Man, dat jout sa’n kick. Benaud bin ik nea, mar oant it úterste gean doch ik net altyd mear.”

Mooie woorden, maar zijn fanatisme laat zich nooit helemaal temmen. Als de race nadert, is de metamorfose nabij. “As de helm opgiet, bin ik in oar man, dan bin ik de coureur.” Femke weet dan hoe laat het is. “Dan is Jannick fokusse en lit ik him gewurde.”

Meer SA!

Afbeelding
Herfst in de zomer Column 46 minuten geleden
Afbeelding
Johannes Veenema wol wat delsette mei De Gordyk Sport 52 minuten geleden
Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 1 uur geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 4 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 5 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 21 uur geleden
Afbeelding
Primera wil feestelijke verrassing zijn Nieuws gisteren
Afbeelding
Figureren in De Tocht betekent continu opletten Cultuur gisteren