Zwefilo 2019
Zwefilo 2019 Marije Geertsma

Alternatieve locatie voor Zwefilo

Sport

GORREDIJK De KenOnz Zwefllo-edities van 2018 en 2019 waren zo’n succes dat de organisatie dit jaar eigenlijk niet anders kon dan de draad na corona weer oppakken. “Dat wiene sokken moaie eveneminten, dat mei eins net ferlern gean”, aldus Gjalt Wijma. 

Maar de organisatoren bedachten wel dat het allemaal wel wat anders moest dan de laatste keer. Het evenement dat zwemmen, fietsen en hardlopen combineert, werd in het centrum van Gorredijk gehouden. “It hie hiel folle sfeer, mar it frege ek de ynset fan hiel folle frijwilligers.” Volgens medeorganisator Sierd Moll was het bijna één op twee. “Op goed twa dielnimmers wie eins ien frijwilliger aktyf. Dat is wol bot genôch, dy ferhâlding lei wat skeef.” 

Zeker in een tijd dat beschikbaarheid van vrijwilligers voor veel organisaties steeds vaker een probleem is. De vele vrijwilligers waren vooral nodig om voor de begeleiding op de drukke kruispunten van het fietsen en lopen. De organisatie ging met succes op zoek naar een alternatief buiten het centrum. 

De zwemmers starten in de komende KenOnz-Zwefilo opp 11 september in het zwemgat op de grens van Gorredijk en Terwispel. Wijma: “Dat hat de gemeente no hiel moai opknapt. Boppedat kinne wy op het yndustrieterrein maklik in soad auto’s kwyt.” Na het zwemmen klimmen de deelnemers op de fiets. Het wielrenparcours loopt via Terwispel naar Nij Beets op veel rustigere wegen dan het parcours van de laatste edities dat langs de Koaibosk, De Streek, Bûtewei en Trijehoek liep, allemaal drukke wegen.” 

De keuze voor dit jaar betekent echter niet dat het evenement nooit weer in het centrum van Gorredijk plaats gaan vinden. “Wy sille sjen hoe’t it rint dit kear. De tiid om te organisearjen wie ek koart. Takom jier kin it allegear wer oars wêze. Door de alternatieve opzet verwacht de organisatie dat het aantal benodigde vrijwilligers substantieel lager ligt. Moll: “It makket de organisaasje ek wat makliker. Wy meitsje it allegearre wat minder útgebreid.” 

Zo schrapte de organisatie ook de individuele tijdwaarneming. De meeste deelnemers houden hun eigen tijd wel bij, zo is de ervaring. “Boppedat leit de klam dêrom no ek wat mear op de rekreant.” De organisatie is blij verrast met het verloop van het aantal inschrijvingen. In een week tijd hebben al bijna honderd deelnemers zich aangemeld. In 2019 waren er in totaal 230 deelnemers.
zwefilogorredijk.nl/inschrijven

Meer SA!

Afbeelding
Libbe Jonkman denkt anders dan anderen Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Volgende week start het bosonderhoud in Olterterp Algemeen gisteren
Afbeelding
Vakantietip: Uitgesteld Geluk in De Hartstún Algemeen 9 aug, 10:00
Afbeelding
Expositie IIsbaan yn ‘e maaitiid Algemeen 9 aug, 09:16
Afbeelding
Zomertoernooi Mahjongclub Gorredijk Algemeen 8 aug, 18:00
Afbeelding
Een en al energie in It Damshûs Algemeen 8 aug, 10:30
Afbeelding
Weekendtip: slotakkoord Droom Duo’s Algemeen 6 aug, 10:57
Afbeelding
Debuut voor kaatsers bij Freule Algemeen 5 aug, 10:11