Afbeelding

Verschil letselschade advocaat en letselschade bureau

Ondernemen

Er gebeuren jaarlijks enorm veel ongelukken in Nederland. Zo raken 200.000 mensen ieder jaar weer betrokken bij een bedrijfsongeval. Nog eens 150.000 mensen worden jaarlijks gebeten door een hond om nog maar te zwijgen over het aantal verkeersongelukken.

Wordt u in Nederland aangereden of bent u slachtoffer van een arbeidsongeluk of hondenbeet, dan kunt u in de regel aanspraak maken op een letselschade vergoeding. Er dient dan uiteraard wel sprake te zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van de tegenpartij.

Is er sprake van aansprakelijkheid, dan kunt u een letselschade advocaat of een letselschade bureau inschakelen voor het verhalen van uw letselschade. Maar wat is nu het verschil tussen een letselschade advocaat en een letselschade jurist van een letselschadebureau? U leest het in deze blog.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Veel mensen denken dat een letselschade advocaat duur is. Letselschadebureaus adverteren echter met gratis juridische hulp bij letselschade. Maar hoe zit dit nu, is er echt sprake van kosteloze rechtsbijstand als u als fietser aangereden bent? En is dit alleen bij een letselschadekantoor zo of kunt u ook kosteloos een letselschade advocaat inschakelen?

Het recht op kosteloze rechtsbijstand is opgenomen in de wet en wel in artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 6:96 lid 2 BW luidt als volgt:

Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Met andere woorden, overkomt u een fietsongeluk, auto ongeluk of ongeval op het werk, de kosten die gemoeid gaan met het verhalen van letselschade zijn onderdeel van de schade en worden dus vergoed door de aansprakelijke partij of diens letselschadeverzekering.

Verschillen tussen letselschade advocaat en letselschadebureau

Er is dus geen verschil tussen een letselschade advocaat en letselschadebureau als het gaat om de kosten. Beiden kunnen u kosteloos bijstaan. Maar wat zijn dan de verschillen.

Eigenlijk is het grootste verschil dat een letselschade advocaat voor het letselschadeslachtoffer naar de rechtbank mag. Een letselschade jurist mag dit ook, maar alleen als het gevorderde bedrag onder de € 25.000,00 is. 

Een ander verschil tussen een letselschade advocaat en letselschade jurist van een letselschadebureau is dat een letselschade advocaat altijd een Universitaire opleiding heeft. Dit is namelijk een voorwaarde om advocaat te mogen worden. Een jurist is niet per se universitair geschoold. Je hebt namelijk ook HBO juristen.

Op zich zijn er dus weinig verschillen tussen een letselschade advocaat en een letselschadebureau. U kunt beide met een gerust hart inschakelen als u het slachtoffer bent van een aanrijding of bedrijfsongeval.

Letselschade verhalen na een ongeluk

Schakelt u een letselschade advocaat of letselschade jurist in, dan zal deze persoon voor u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit gebeurt door middel van een aansprakelijkstelling. Hierin staat wat er is gebeurd, wie er aansprakelijk is en op welke grond en waaruit de schade bestaat.

Letselschade bestaat uit materiële schade en smartengeld. Materieel van aard zijn bijvoorbeeld inkomensschade, medische kosten en reiskosten. Deze schadeposten zijn op geld waardeerbaar. In het geval van smartengeld is dit niet zo, dit is een vergoeding voor het leed dat iemand lijdt als gevolg van een ongeluk.

Meer SA!

In februari dit jaar was de startbijeenkomst voor Bloeizone Beetsterzwaag.
Vitaliteitsmarkt Bloeizone Beetsterzwaag Nieuws 11 minuten geleden
Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 4 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 5 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 8 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 9 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04