Anske en Maaike Schaap.
Anske en Maaike Schaap. Foto: Renske Woudstra

Gezocht: opvolger voor Malischa Kledingverhuur

Ondernemen

GORREDIJK In ruim twaalf jaar bouwden ze een enorme collectie op en groeiden uit tot een van de grootste noordelijke kledingverhuurbedrijven. Nu willen Anske en Maaike Schaap hun levenswerk Malischa Kledingverhuur overdragen aan een opvolger.

Anske en Maaike weten inmiddels dat het niet zo eenvoudig is die goede opvolger(s) te vinden. Vorig jaar maakten ze bekend te willen stoppen; het pensioen lonkt. “It is net niks om sa’n bedriuw oer te nimmen”, zegt Maaike. “Moatst echt wat ha mei kostuums en teater.” Affiniteit dus met de verhuur van kleding voor toneel, theater, huwelijk, feesten en partijen. En beschikken over veel tijd. Malischa Kledingverhuur draait goed, dat is een van de redenen om te stoppen. “We runne it bedriuw tegearre en bin tritich oeren yn ‘e wike iepen”, vertelt Anske. 

Druk en kwetsbaar

De werkdruk is toegenomen. Voor de pandemie waren ze wekelijks 52 uur open en werkten ze met z’n drieën. Nu halen ze dezelfde omzet met z’n tweeën in dertig uur. Dat is druk en kwetsbaar. Is een van beiden ziek, dan moet de winkel dicht. Enkele enthousiaste potentiële opvolgers meldden zich al, maar ze hadden de plannen niet goed doordacht. Malischa Kledingverhuur beslaat duizend vierkante meter, de collectie hangt aan ongeveer een kilometer kledingrekken. Daarnaast zijn er veel accessoires zoals hoeden, schoenen, kousen, pruiken, maskers en schmink. “Soks kinst net samar ien op ien oerbringe nei in oare lokaasje.” 

Het ophangen van kleding vergt een systeem, legt Maaike uit. Twee ton moet er op het kleed komen voor de naar schatting ruim dertigduizend kledingstukken, inventaris, stellingen en accessoires inclusief naamsbekendheid, de handelsnaam Malischa en de domeinnaam voor de website. Anske: “It leafst ferkeapje we alles yn ien kear, dus ek bedriuwshal en wenning derby.” Geheel zelfvoorzienend en gasloos dankzij 120 zonnepanelen, vult hij aan. 

Passie voor kleding

Malischa voorziet voor de opvolgers in een goede broodwinning, zeker wanneer hun opvolgers met social media de bedrijvigheid en openingstijden uitbreiden. De passie voor kleding begon voor Maaike in 2005; als hobby maakte ze verkleedkleren voor kinderen. Toen daar ook kleding voor volwassenen bij kwam, betrokken ze in april 2011 het huidige pand aan de Tolhûsleane. De historische collectie van de Kleansintrale van Gorredijk werd in 2013 overgenomen waarna het pand fors werd uitgebreid. 

Jarenlang reisden Maaike en Anske stad en land af op zoek naar bijzondere kleding. Zo bestaat de collectie nu deels uit kleding die ooit gebruikt werd voor theater of film, maar ook seriekostuums uit carnavalstreken. “We ha alles wol, ek bygelyks in smoking foar de trouwerij, galajurken en in protte klean foar toaniel.” Ze stoppen echt vanwege hun leeftijd, zegt Maaike. “We wolle ophâlde en fuort kinne mei de kamper.” 

Dient zicht een goede overnamekandidaat aan, dan wil Maaike zeker helpen bij het inwerken. “Dat is wol nedich, tink ik, mei de ferhier fan sa’n grutte kolleksje. En ik fyn it noch steeds moai wurk.” Tot de overnamekandidaat is gevonden, blijft Malischa Kledingverhuur gewoon open.
malischa.frl

Meer SA!

Afbeelding
NoSa!: Melissa van der Voort over de combi klassiek en hafabra NoSa 4 uur geleden
Afbeelding
Avond-4-daagse in Bakkeveen Sport 6 uur geleden
Afbeelding
Sieraden van Janny Klein bij Galerie Mildam Cultuur 14 uur geleden
Afbeelding
Wat neem ik mee op vakantie? Ondernemen 23 uur geleden
Afbeelding
THOR gehavend de nacompetitie in Sport 2 jun., 16:00
Afbeelding
Kijk nu: de nieuwe NoSa! (video) NoSa 2 jun., 15:47
Afbeelding
Deel je selfie met Jochem met Sa! Cultuur 2 jun., 15:20
Afbeelding
Echo's en Sporen van een Lesbisch Archief Cultuur 2 jun., 15:19