Afbeelding
Foto: Terra Flora

Een vijver brengt de tuin echt tot leven

Ondernemen

NIEUWEHORNE Een natuurlijke vijver of toch een spiegelgladde variant? Kiezen voor een vijver in de tuin betekent vele keuzes maken. Welk materiaal, welke oeverrand, wel of geen planten, strak of natuurlijk of een combinatie? Hoveniersbedrijf Terra Flora helpt bij de keuzes, het maken van een ontwerp, de aanleg en het onderhoud.

Welke vijver je ook kiest, het begint met een goed ontwerp, zegt hovenier Geralt de Vries van het dit jaar 25 jaar bestaande Terra Flora. Hoe diep moet de vijver worden, hoe komt het met de afwatering en de overloop? “We begjinne mei in plan foar de tún. Dêr passe we dan de fiver yn.” Een geschikte plek is daarbij belangrijk: de vijver mag niet de hele dag in de blakende zon liggen. “En in swimfiver hast it leafst wat yn ‘e lijte, wylst in spigelfiver ticht by it hûs oanlein wurdt, dan kinst de spegeljende beammen yn it wetter sjen.” 

Er zijn vele soorten vijvers en achter elke variant schuilt een andere techniek. De natuurlijke vijver kan aangelegd worden door af te graven tot op grondwater of een sloot breder te maken. Door de bodem en randen af te smeren met leem, krijg je een mooi begroeid en natuurlijk geheel. Wel met een maar, zegt De Vries. “Want as der yn de buert fan de fiver bygelyks reid groeit, dan groeit dat troch de rânen hinne en groeit de fiver ticht.” In dat geval is het mogelijk de vijver te bekleden met folie waar oeverbeplanting op etages wordt aangelegd. 


Het effect van een natuurlijke vijver, met goed leefklimaat voor water- en oeverdieren, is ook te bereiken met een helofytenfilter. Het water uit de vijver vloeit geleidelijk in dit moerasfilter van lavasteen met beplanting om terug te stromen naar de vijver, de zogenaamde downflow. Ook voor een zwemvijver wordt dit systeem gebruikt. “Mar wol mei in stik technyk derachter. It wetter út it helofytenfilter wurdt trochpompt nei skimmers dy’t de rotsoai derút filterje. Dêrnei giet it troch nei de fiver.” Dit noemen ze upflow. Deze techniek gecombineerd met ingebouwd uv-licht zorgt voor schoon zwemwater en dient als vervanging van een chloorbad.

Tuinvijvers zijn er in veel soorten en hebben vele namen. Zoals de spiegelvijver met het strakke wateroppervlak waarin de omgeving weerspiegeld wordt. Strak of verhoogd aangelegd, die bijvoorbeeld de zichtlijn van de keukentafel naar buiten trekt. Combinaties van verschillende vijvertypen zijn populair. “We litte bygelyks dan de fiver oerrinne fan in strak begjin nei in natuerllik útein rjochting landerijen yn ‘e fierte.”

Geralt de Vries adviseert een overloop in de vijver te realiseren die voorkomt dat de vijver door overtollig regenwater overstroomt en dat hierdoor te veel organisch materiaal in de vijver komt. Dit veroorzaakt namelijk extra algengroei. Zorg voor voldoende zuurstofplanten en laat liefst 25 procent van het wateroppervlak bedekken door bijvoorbeeld waterlelies. 

Een veelgemaakte fout bij het zelf aanleggen van een vijver is volgens De Vries dat er gekozen wordt voor een verkeerde vijverfolie: te dun of gemaakt met schadelijke stoffen. Ook onverstandig is het om de vijver aan te leggen op een plek die de hele dag in de zon ligt of een vijver die niet diep genoeg is. “En moatst de fiver wol ûnderhâlde, dat betsjut de filters skjinmeitsje, de pompen neisjen, de blêden derúthelje en de planten op syn tiid uttinje.”


terraflora.nl

Meer SA!

Afbeelding
NoSa!: Melissa van der Voort over de combi klassiek en hafabra NoSa 2 uur geleden
Afbeelding
Avond-4-daagse in Bakkeveen Sport 4 uur geleden
Afbeelding
Sieraden van Janny Klein bij Galerie Mildam Cultuur 12 uur geleden
Afbeelding
Wat neem ik mee op vakantie? Ondernemen 21 uur geleden
Afbeelding
THOR gehavend de nacompetitie in Sport 2 jun., 16:00
Afbeelding
Kijk nu: de nieuwe NoSa! (video) NoSa 2 jun., 15:47
Afbeelding
Deel je selfie met Jochem met Sa! Cultuur 2 jun., 15:20
Afbeelding
Echo's en Sporen van een Lesbisch Archief Cultuur 2 jun., 15:19