Wim Brander van Houttec.
Wim Brander van Houttec. Foto: Sietse de Boer

Wim Brander: ‘Mei elkoar komme je fierder’

Ondernemen

GORREDIJK Hij voelt zich wel kapitein op het schip, maar zeker niet ‘mijnheer de directeur’. Wim Brander werkt bij Houttec het liefst mee in de werkplaats. “Mei elkoar moai timmerwurk meitsje.” Samen stappen zetten, dat bracht hem ook in de wielerwereld. Hij is nauw betrokken bij Houttec Cycling Team. 

Het is rustig op het grote kantoor aan de Wetterkant. Het bureau van Wim Brander is opgeruimd. Hij is liever in de grote productiehal van Houttec, zijn bedrijf dat prefab houtskeletbouw maakt. ‘Bouwen doe je samen’ is de slogan van het bedrijf. Precies zoals Wim dat het liefst ziet. “Mei elkoar komme je folle fierder.” Hij is trots op zijn negentien medewerkers. 

Een goed op elkaar ingespeeld team, zo bleek ook toen Brander anderhalf jaar geleden zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval. “Mei elkoar ha se it hiel goed oppakt.” Het past ook bij zijn manier van leidinggeven. Brander geeft veel vrijheid en juicht eigen initiatief toe. Medewerkers krijgen ruimte om zich te ontplooien. Het bedrijf heeft nu een prettige omvang, vindt Brander. Houttec was ooit, voor de bouwcrisis, drie keer zo groot. Toen was hij veel meer de manager. “Dan binne je folle mear dwaande mei randsaken. Meitinke en meidwaan yn de produksje dat leit my folle better.” 

Houtskeletbouw

In 1998 streek Houttec neer aan de Wetterkant in Gorredijk, nadat het enkele jaren eerder in Drachten was gestart. Het was de periode waarin houtskeletbouw een grote vlucht nam. Deze manier van werken verhoogde de bouwsnelheid. En de kwaliteit verbeterde doordat er onder geconditioneerde omstandigheden gewerkt werd, afgeschermd van weer en wind. Die argumenten gelden nog steeds. 

De laatste jaren komt daar het duurzaamheidsaspect bij. Hout is veel CO2-vriendelijker dan beton, stelt Brander. Bovendien zorgt werken met prefab-elementen voor veel minder transportbewegingen naar de bouwplaats. Duurzaamheid is sowieso een thema. Houttec installeerde 450 zonnepanelen op het eigen dak en is heel bewust bezig met afvalstromen. 

Houttec werkt vooral samen met bouwbedrijven boven de grote rivieren, het zijn vaak al langdurige relaties. De opdrachten variëren van volledige woningen tot prefab onderdelen. Iedere timmerfabriek ontwikkelt eigen specialiteiten. Voor Houttec zijn dat onder andere gevelsluitende elementen, de afwerking bij grotere betonnen gebouwen. Maar Houttec is ook specialist in dakconstructies voor de typische Noord-Hollandse stolpboerderijen. 

Ontzorgen

Met de jarenlang opgebouwde kennis wil Houttec vooral aannemers ontzorgen, in een vroeg stadium meedenken aan oplossingen. “Architecten dogge harren wurk en betinke hiele moaie dingen. Wy moatte sjen oft dit te meitsjen is. Dat samenspel is it moaiste. Dan kinne wy ús kennis ek kwyt.” Opdrachten zijn in deze tijd geen probleem. Er moet de komende jaren veel worden gebouwd. Al stoort het Brander wel dat bouwplannen door wet- en regelgeving vaak lang duren. 

Brander weet dat de buitenwereld de ‘timmerfabrieken’ nog weleens bekijkt als lopendebandwerk. “Mar dat is sa net. It echte timmerwurk is yn de rin fan de jierren ferskood.” Juist het uitdenken en maken van de speciale constructies vraagt gespecialiseerde timmermannen. Op de bouwplaats wordt gemonteerd en afgetimmerd.

Houttec Cycling Team 

De kracht van samenwerken bracht Wim Brander met Houttec ook in de wielersport. Hij was vroeger zelf een fanatiek rugbyer tot blessures dat verhinderden. Daarna pakte hij de mountainbike. “Lichamelijke ynspanning is geestlike ûntspanning ha ik leard. En sa wurket it ek.” Via een zoon van een zakenrelatie raakte hij betrokken in de wielerwereld. Hij ontdekte dat het amateurwielrennen in Friesland onder druk stond. 

Door versnippering in verenigingen zocht talent te vaak heil buiten de provincie. Brander spande zich samen met anderen in om te komen tot een Cyclingteam Fryslân, een combinatieteam met andere verenigingen. “Doel wie it meitsjen fan in soad team dat boppe de oare teams hinget. Dat is net slagge.” De initiatiefnemers lieten het niet bij die teleurstelling. Ze richtten vervolgens vorig jaar hun eigen nieuwe vereniging op: Grutsk op Fryslân. De eliterenners van de vereniging staan nu bekend als Houttec Cycling Team, maar er is ook een amateurtak. “Wy wolle de organisaasje professioneler meitsje. Sa’n útstraling lûkt jeugd oan. En dat hat de sport nedich.” 

Op die manier hoopt Houttec Cycling Team Friese talenten te laten rijpen en wil het team uitgroeien tot een springplank voor talenten richting continentale en later professionele teams. De aanpak van de jonge vereniging werpt al de eerste vruchten af. Ook dit seizoen pakken renners van Team Houttec al de nodige podiumplekken. Zondag willen ze ook een belangrijke rol spelen in de Ronde van Gorredijk. “Prachtich moai, sa’n wedstryd yn eigen doarp. Ik sjoch dernei út.”


Meer SA!

Afbeelding
Cultuurfestival Eijer: ‘Welkom in onze wereld’ Cultuur 1 uur geleden
Afbeelding
Vreemde gasten in Bakkeveen Cultuur 2 uur geleden
Afbeelding
Rentevaste periode Column 7 uur geleden
Afbeelding
De duurzame broers van De Broerderij Nieuws 10 uur geleden
Afbeelding
Het Bontebos aanwezig op Foodfestival Bontebok Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Alliade voegt zorg samen onder één naam Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Flaeijel zoekt Deutz liefhebbers Cultuur 29 jun, 14:39
Afbeelding
Gemeentesecretaris Opsterland vertrekt Nieuws 29 jun, 13:09