Afbeelding

FNP staat alleen in eigen Opsterlandse Lelylijn-reactie

Nieuws

BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland stuurt geen eigen reactie richting de plannenmakers voor de Lelylijn. Dat zou volgens het college van B en W en de bijna voltallige gemeenteraad afbreuk doen aan de kracht van de gezamenlijkheid. Alleen de FNP is fel tegen.

Tijdens een eerdere discussie klonken in de gemeenteraad nog al wat bezorgde reacties over de mogelijke Opsterlandse impact van de door de Stuurgroep Lelylijn op papier gezette denkrichtingen. Volgens het college van B en W zijn die gevoelens goed terug te vinden in de reactie die de zeven Friese gemeenten en de provincie hebben gestuurd naar de Stuurgroep. 

De Friese bestuurders zien kansen voor versterking van de economische structuur, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het noorden. Ze vragen wel specifiek aandacht voor de ruimtelijke inpassing van de mogelijke spoorverbinding, waarbij de Opsterlandse natuurgebieden Van Oort’s Mersken en de bossen van Beetsterzwaag specifiek zijn genoemd. 

Ook wordt gevraagd om een uitwerking van de mogelijke effecten op de brede welvaart in de provincie. waarbij er ook aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld het busnetwerk en doorfietsroutes. 

In de eerdere discussie kondigde wethouder Durk Durksz nog aan dat Opsterland met een eigen reactie zou komen als de Opsterlandse raad zich niet zou herkennen in de gemeenschappelijke reactie. Dinsdag bleek dat alleen de FNP dat nog nodig vindt. “Dit is net ús reaksje. Wy swimme net mei yn dizze fûke”, aldus Harm de Jong. 

De FNP vindt sowieso dat de Lelylijn er niet moet komen. “It wurdt no ek te folle as in doel op sich brocht, wylst it in middel wêze moat.” Het stoort de FNP ook dat er wel over welvaart, maar amper over welzijn wordt gesproken, terwijl het groene open landschap daar een belangrijke bijdrage aan levert. 

Ook GroenLinks en de PvdA vroegen om meer aandacht voor het welzijn. Durskz zei toe dit mee te nemen in het provinciale bestuurlijke overleg. De raad is positief over hoe ze door het college bij het proces is betrokken. “Wy hearre út oare gemeenten wol oare lûden”, aldus Bareld van der Meer (CDA)

Meer SA!

Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 5 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 8 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 9 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04
Er kwamen zo'n vierhonderd mensen naar het Fredesfestival in Nij Beets.
De draden van contact op Fredesfestival Nieuws 21 mei, 15:39