Nieuw beton in natte omgeving.
Nieuw beton in natte omgeving. Foto: Gurbe van der Woude

Tegenvallers voor herstel fietspaden Bakkeveen

Nieuws

BAKKEVEEN Het opknappen van de recreatieve fietspaden tussen Bakkeveen en Wijnjewoude is vorige week hervat. Uitvoerder Strukton begon eind oktober aan de klus, maar moest vanwege het natte najaar de werkzaamheden staken. Er zijn extra kosten gemaakt, waardoor het de vraag is of de hele geplande lengte kan worden aangepakt. 

De verwachting is dat het gaat lukken de werkzaamheden dit jaar volgens opdracht af te ronden. Het is dan wel de vraag of alle geplande trajecten volledig van een betonlaag zijn voorzien. Als gevolg van de extreme hoeveelheden neerslag in vooral november en de vorst in januari lagen de werkzaamheden wekenlang stil. Overmacht, aldus projectleider Gijs Mank van de provincie Fryslân. “Als het erg nat is en bij vorst kun je geen beton storten.” 

De weersomstandigheden noopten tot onvoorziene werkzaamheden om het overtollige water sneller af te voeren, zoals het verlagen van het waterpeil en het opschonen van sloten. “De kosten moeten worden betaald uit de beperkte beschikbare middelen”, stelt Mank. De hoop is dat door deze maatregelen het natste gedeelte van het traject vanaf De Finne, waarvan het asfalt is verwijderd, in combinatie met betere weersomstandigheden de komende weken ook van een betonlaag kan worden voorzien. Daarnaast is een begin gemaakt met het verwijderen van de asfaltlaag van het fietspad richting Beakendyk. 

De verbetering van de fietspaden is een langlopende kwestie. De dorpsbelangen van Wijnjewoude en Bakkeveen zijn jaren met de gemeente Opsterland in gesprek geweest over het achterstallige onderhoud van de recreatieve fietspaden tussen beide dorpen. De eigenaren van deze fietspaden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, hadden onvoldoende middelen om de paden goed te onderhouden.

Het benodigde geld, althans voor de helft van de ruim tien kilometer die moet worden aangepakt, kwam er dankzij een bijdrage uit de Regiodeal Zuidoost Fryslân, de gemeente Opsterland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de stichting Vlooienmarkt Bakkeveen. Strukton kon eind vorig jaar maar een beperkt gedeelte van de werkzaamheden uitvoeren. Zo is er circa anderhalve kilometer asfalt verwijderd en afgevoerd. Ongeveer 750 meter hiervan, vanaf de boerderij aan De Finne, heeft al een nieuwe betonlaag.

Broedseizoen

Tot 15 maart, de start van het broedseizoen, kan er waarschijnlijk worden gewerkt aan de fietspaden. Daarna is er tot 15 juli, de einddatum van het broedseizoen, kans op verstoring van broedvogels. Maar ook in de periode daarbuiten kunnen vogels broeden. Zoals de raaf, die al in februari begint met broeden, ook in de bossen bij Bakkeveen. Ook hier moet rekening mee worden gehouden. Mank: “Tot 15 maart blijven we afhankelijk van het weer.” 

Doel is om de gedeelten van het fietspad waar nog geen beton is aangebracht en de stukken waar de afgelopen week asfalt is verwijderd, voor de start van het broedseizoen klaar te hebben. “Lukt dat niet, dan kunnen fietsers tot halverwege juli geen gebruik maken van het pad. Dat willen we zien te voorkomen”, aldus Mank. Wel onderzoekt de projectleiding, in overleg met natuurorganisaties en ecologen, of het mogelijk is tijdens het broedseizoen werkzaamheden af te ronden of door te laten gaan. “We werken in kwetsbaar gebied, risico op verstoring van de natuur willen we zoveel mogelijk vermijden.” 

De omstandigheden moeten voor de aannemer werkbaar zijn. Het weer is een factor en werken in een kwetsbaar bosgebied is geen standaardklus. Mank: “Bomen en wortels moeten worden beschermd. En als de schemering invalt moet het rustig zijn in het bos.” Tijdens de werkzaamheden zijn de fietspaden afgesloten voor het publiek. Niet alle fietsers trekken zich iets aan van de geplaatste verbodsborden. Fietsen op de nieuwe stroken is niet zonder risico, waarschuwt Mank, de bermen zijn nog niet aangevuld. Wie van het pad af raakt, kan door het niveauverschil een lelijke smak maken.

Meer SA!

Afbeelding
Gorredijk de kluts kwijt: derde verlies op rij Sport 11 uur geleden
Jubbega miste tegen Blauw Wit '34 veel kansen.
Beter Jubbega staat met lege handen Sport 13 apr, 21:50
Afbeelding
Wat is dat nou boven Gorredijk? Nieuws 13 apr, 11:51
Martel Tromp: ‘We moeten er zondag tegen Wilper Boys vanaf de aftrap staan. Als we achter komen wordt het lastig de wedstrijd nog om te buigen.”
Bakkeveen gaat voor laatste strohalm Sport 12 apr, 16:15
Meester Marinus vertelt het verhaal van Gerke Numan.
Leerlingen De Treffer staan stil bij oorlog, bevrijding en vrede Algemeen 12 apr, 16:12
Afbeelding
De Vrieswijck fase 2 Column 12 apr, 12:45
Afbeelding
Tennisverening Gorredijk 75 jaar Sport 12 apr, 12:23
Het Fries Symfonie Orkest onder leiding van Gerhart Drijvers.
Weekendtip: Gekooide Vogels door het Fries Symfonie Orkest Cultuur 12 apr, 10:34