Het voorlopige plan Aylvalân in Bakkeveen.
Het voorlopige plan Aylvalân in Bakkeveen.

In het plan Aylvalân komen alle actuele bouwissues samen

Nieuws

BAKKEVEEN Bouwen, bouwen, bouwen. De vraag naar nieuwe woningen is hoog. Maar dat gaat niet overal even gemakkelijk. Zoals bij het plan Aylvalân in Bakkeveen, waar zo ongeveer alle pijnpunten samenkomen. Het plan ligt al zeker vijf jaar op de tekentafel, de eerste steen is nog niet in zicht.

“Hoe’t it der krekt út komt te sjen, is al net iens mear it belangrykste”, verzucht Frans Mulder, voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen. “At we mar in kear los kinne.” Vorige week werd in het lange traject weer een stapje gezet. De gemeenteraad ging akkoord met 90.000 euro voorbereidingskrediet om de plannen voor de bouw van 39 woningen verder uit te werken. 

‘Gezonde mix’

De uitbreiding van Bakkeveen staat gepland aan de Mjûmster Wei, tegenover het parkeerterrein bij Dúndelle. Het gaat om een mix van vrijstaande levensloopbestendige koopwoningen (9), halfvrijstaande koopwoningen (4), koopwoningen in één rij (6), small houses (4) en sociale huurwoningen (16). “Een gezonde mix van woningtypes”, vindt wethouder Marcel van Opzeeland van de gemeente Opsterland. “Met betaalbare huur- en koopwoningen is er ook ruimte voor starters. Opsterland is binnen Friesland de gemeente waar relatief de meeste jongeren vertrekken. Daar moeten we echt iets aan doen.”

 De huurwoningen zaten heel lang lang niet in het plan. “Doe’t wy fiif jier lyn mei it plan útein setten, wie der in wachtlist foar de frije kavels”, aldus Mulder. “Wy binne net tsjin hierwenningen, mar dy kinne wat ús oangiet ek wol op in oar plak yn it doarp. It giet no ten koste fan de frije kavels. Der binne ek no noch tachtich belangstellenden.”

Opsterland schermt echter met het Rijk dat gemeenten opdraagt toe te werken naar een situatie waarin circa 30 procent van de woningen bestaat uit sociale huurwoningen. Daar is nog een wereld te winnen, Opsterland zit nu op 22 procent. Dat betekent dat er nog minimaal duizend huurwoningen bijgebouwd moeten worden. 

Van Opzeeland: “Er zijn in het verleden te veel huurwoningen verkocht en te weinig bijgebouwd. De woningcorporaties moeten de bestaande woningen ook nog verduurzamen. Er ligt dus nog een fikse uitdaging.” Of er ook daadwerkelijk zestien huurwoningen in het plan komen, is nog niet zeker; dat hangt af van de nog uit te werken exploitatie van het project. 

Huurwoningen kosten de gemeente geld; woningcorporaties betalen bij realisering van sociale huurwoningen maar veertig procent van de normaal geldende grondprijs. Plaatselijk Belang verbaast zich over de gang van zaken. Mulder noemt het meten met twee maten. “Yn Oerterp en De Gordyk sjoch ik gjin hierwenningen.” Maar in die dorpen werkt Opsterland volgens de wethouder aan plannen met huurwoningen op andere locaties.

Grondprijzen

Er is meer ergernis in Bakkeveen, bijvoorbeeld over de veel lagere grondprijzen die Opsterland voor de onlangs gepresenteerde plannen in Wijnjewoude en Siegerswoude rekent. De kavelprijzen liggen in Bakkeveen namelijk 110 euro per m2 hoger. Dat heeft te maken met eerder vastgesteld beleid waarin Bakkeveen, net als Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag, als grote kernen zijn betiteld. 

Aanvankelijk was Bakkeveen daar blij mee, omdat dit meer kans op woningbouw gaf. Nu in alle andere dorpen ook gebouwd kan worden, is die meerprijs Bakkeveen een doorn in het oog. Van Opzeeland vindt het niet onlogisch. “De grote dorpen beschikken ook over meer voorzieningen.”

Didam-arrest

Plaatselijk Belang Bakkeveen heeft in het verleden aangegeven net als in Langezwaag, Ureterp en Terwispel de plannen graag zelf te willen uitvoeren. Onder andere om eigen inwoners voorrang te kunnen geven bij toewijzing van de kavels. Opsterland ziet dit echter niet zitten vanwege het zogenaamde Didam-arrest. 

De gemeente kan de bouwgrond niet exclusief aan het dorp verkopen, omdat iedere ontwikkelaar dan de kans moet krijgen om hier te bouwen. Opsterland acht de kans groot dat veel partijen belangstelling tonen, waardoor een langdurige Europese aanbesteding moet volgen. Bovendien vreest Opsterland dan de regie over de invulling van het plan te verliezen. Daarom wil Opsterland het zelf doen.

Stikstof

Tot slot heeft Bakkeveen ook nog eens extra te maken met de stikstofwetgeving. Direct aan de overkant van de Mjûmster Wei ligt het Natura 2000-gebied de Bakkeveense Duinen. Om te kunnen bouwen moet er eerst stikstofruimte ergens anders worden opgekocht. Er lopen gesprekken met twee agrarische ondernemers, maar dat is volgens de gemeente nog geen gelopen race.

Meer SA!

Gorredijk won zondag met 3-1 van Akkrum.
Ook Akkrum kan Gorredijk niet stoppen Sport 12 uur geleden
Afbeelding
Beheerste winst voor LDODK Sport 12 uur geleden
Afbeelding
Five Pack wint ruim van Moestasj Sport 12 uur geleden
Afbeelding
Pijnlijke thuisnederlaag voor Wispolia Sport 13 uur geleden
De touwtrekkers Douwe en Rutger
NoSa!: wereldkampioenen op karakter (video) Nieuws 17 uur geleden
Renske Holwerda
NoSa!: Tiny houses willen iets toevoegen aan Gorredijk (video) Algemeen 2 mrt, 16:41
Milène van der Smissen in de voorstelling Voor mijn part Dolly.
Dolly Parton centraal in De Skâns Cultuur 2 mrt, 13:55
Afbeelding
Jan Piepers interim-trainer Lintjo Sport 2 mrt, 11:36