Afbeelding

Besluit paardenhouderij Ureterp opgeschort

Nieuws

BEETSTERZWAAG De Opsterlandse gemeenteraad heeft maandag nog geen besluit genomen over een verklaring van geen bedenkingen voor de vestiging van een paardenhouderij aan de Bûtewei in Ureterp. De stemmen staakten. Twintig van de 21 raadsleden waren aanwezig, tien stemden voor, tien stemden tegen. 

Dat betekent dat de raad volgende maand opnieuw over het voorstel moet stemmen. De fracties van Opsterlands Belang, CDA en GroenLinks stemden tegen het plan. Hans de Jong vindt dat het hier om een manege gaat en dat ondermijnt volgens het raadslid van Opsterlands Belang de in 2008 door de raad aangenomen Paardennotitie waarin terughoudendheid is afgesproken rond nieuwe maneges. 

Kees-Jan Dijk (CDA) vindt dat een nieuw agrarisch bedrijf nabij een Natura 2000-gebied niet is uit te leggen aan boeren die als gevolg van het stikstofbeleid moeten inkrimpen of verdwijnen. GroenLinks hekelt de onduidelijkheid over het type activiteiten en het gebrekkige participatietraject. Twee buren lieten eerder weten tegen het plan te zijn. 

De overige fracties vinden dat de verklaring gegeven kan worden, omdat de ruimtelijke onderbouwing klopt. Bovendien is de verklaring de start van een traject en nog geen definitieve vergunning, er zijn later nog mogelijkheden om bij te sturen. Ook na een schorsing bleven de drie partijen bij hun tegenstem.

Meer SA!

Afbeelding
Herfst in de zomer Column 18 minuten geleden
Afbeelding
Johannes Veenema wol wat delsette mei De Gordyk Sport 24 minuten geleden
Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 1 uur geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 4 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 5 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 20 uur geleden
Afbeelding
Primera wil feestelijke verrassing zijn Nieuws gisteren
Afbeelding
Figureren in De Tocht betekent continu opletten Cultuur gisteren