Afbeelding

De Skâns behoudt grotere zaal

Nieuws

BEETSTERZWAAG De Skâns in Gorredijk verhuist naar de locatie van de Burgemeester Harmsma School en krijgt een theaterzaal met ongeveer evenveel stoelen als op de huidige locatie. De Opsterlandse gemeenteraad besloot hiertoe maandag unaniem. Ook al waren er bij een aantal fracties twijfels.

Het besluit van de gemeenteraad was niet echt meer een verrassing. Aangezien verhuizing naar een deel van de huidige BHS circa zes miljoen euro goedkoper is dan nieuwbouw op de huidige locatie, was die keuze voor raadsleden niet zo moeilijk. VVD, GroenLinks en FNP spraken nog wel uit het jammer te vinden dat De Skâns niet verder kan op de huidige locatie. Harm de Jong (FNP) sprak van een emotioneel lastige, maar rationeel gemakkelijke keuze.

Proces

Meerdere raadsleden hadden moeite met het laatste stuk van het proces. Plaatselijk Belang Gorredijk maakte vorige week duidelijk dat tijdsdruk de kwaliteit van het locatieonderzoek niet ten goede is gekomen. Het college van B en W negeerde echter een vraag van de projectgroep om uitstel. Wanda Geertsma (VVD): “Het is mij nog steeds onduidelijk waarom de raad hierover niet is geïnformeerd. Het proces was niet zo zorgvuldig als verwacht.” GroenLinks vindt het een gemiste kans dat er niet eerst een integrale visie voor Gorredijk is gemaakt om daarna pas te besluiten over De Skâns. Johan Sieswerda: “Het is de verkeerde volgorde.” 

Ook CDA’er Martin de Vries was kritisch op hoe er naar de mienskip is geluisterd en hoe gemaakte keuzes zijn uitgelegd. De kritische opmerkingen sneeuwden echter onder bij de breedgedragen wens om nu eindelijk een keer een besluit te nemen. En niet nog meer tijd en geld te verspelen aan nog een keer aanvullend onderzoek. “We willen en moeten verder, niet nog een keer zijpaden gaan bewandelen”, aldus Anneke Oosterwoud (Opsterlands Belang). Martin de Vries: “Laten we dit boek sluiten en aan een nieuw hoofdstuk beginnen.”

Meer stoelen

Dat nieuwe hoofdstuk wijkt op een belangrijk onderdeel wel af van het collegevoorstel. De plannen voor een nieuwe Skâns worden verder uitgewerkt met een theaterzaal van 420 tot 450 plaatsen, terwijl het collegevoorstel uitging van 345 plaatsen. Daarmee behoudt De Skâns een grote zaal die vergelijkbaar is met de huidige omvang van 483 plaatsen. 

Een amendement van Opsterlands Belang, VVD, CDA en PvdA hiertoe kreeg unanieme steun. De raad was behoorlijk kritisch over de door het college gehanteerde berekening van de zaalgrootte. Veel te rigide en te theoretisch, vond de VVD. “Je investeert voor vijftig jaar, doe het dan goed”, vond Sieswerda (GroenLinks). Volgens het CDA past de omvang van 345 plaatsen ook niet bij de aard en schaal van Gorredijk. En dat was een van de voorwaarden die het college eerder van de raad meekreeg. “Bovendien heeft de raad gepleit voor ondernemerschap. Dat lukt niet met een kleinere zaal.” 

Wethouder Libbe de Vries verklaarde na een schorsing dat het college van mening bleef dat een kleinere zaal bij Gorredijk past. Maar vorige week in de oriënterende raadsvergadering had hij die keuze al aan de raad gelaten. Harm de Jong (FNP) kwam daar nog even op terug. “It wurdt no in politiek en op emoasjes basearre beslút. Dat hie better kind.”

De raad oordeelt nu dat een kleinere zaal een negatief effect heeft op de maatschappelijke programmering, onder andere omdat 35 procent van de voorstellingen en activiteiten niet meer mogelijk zou zijn in een kleinere zaal. Bovendien heeft Skâns-directeur Atty Ekema de raadsleden er de afgelopen weken van overtuigd dat de meerkosten in de jaarlijkse exploitatie (17.000 euro) zijn terug te verdienen. 

Het college van B en W kan nu verder met de uitwerking van de plannen. De gemeenteraad heeft nu een voorbereidingkrediet van 953.000 euro beschikbaar gesteld. Na de ontwerp- en voorbereidingsfase krijgt de raad nog een voorstel voor het definitieve budget voor het plan. De totale investering van de verhuizing van De Skâns, inclusief de grotere zaal, is voorlopig geraamd op 7,3 miljoen euro.

Meer SA!

Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 32 minuten geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 4 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 19 uur geleden
Afbeelding
Primera wil feestelijke verrassing zijn Nieuws 23 uur geleden
Afbeelding
Figureren in De Tocht betekent continu opletten Cultuur 23 uur geleden
Afbeelding
Appeldag en streekmarkt Tropische Kas Cultuur 3 okt., 09:08
Afbeelding
Wrotters pakken eerste winst Sport 2 okt., 15:32