Nog volop vragen rond paardenhouderij

Nieuws

URETERP Een initiatief voor een paardenhouderij aan de Bûtewei in Ureterp stuit niet alleen op bezwaren van buren, ook in de Opsterlandse gemeenteraad klonken maandag kritische opmerkingen.

Hans de Jong (Opsterlands Belang) noemde het initiatief heel massaal. Bovendien zijn er vragen over de bestemming van de locatie. Op de boerderij zit nu een bestemming wonen, er is geen agrarische bestemming. “Ik rop it kolleezje op om noch ris goed nei de ynpasbaarheid te sjen.”

Kees Jan Dijk (CDA) vroeg of de geruchten klopten dat de locatie van de beoogde paardenhouderij te koop staat. Ook een directe buurman, die gebruik maakte van de inspraakmogelijkheid, kwam met dezelfde vraag. 

De adviseur van de initiatiefnemer antwoordde dat de initiatiefnemer het door langdurige proces soms niet meer ziet zitten en dan wel eens nadenkt over realisatie op een andere plek. “Wy binne straks fiif jier dwaande om in agrarysk plan yn in agrarysk gebiet foar elkoar te krijen.” Volgens de adviseur past het plan binnen zowel het gemeentelijke als het provinciale beleid voor paardenhouderijen. 

Het plan stond in november vorig jaar al eens op de agenda van de Opsterlandse gemeenteraad. Omdat de plannen niet binnen het bestemmingsplan passen is er een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. De buren verklaarden bij hun spreekrecht dat in de stukken ten onrechte de suggestie werd gewekt dat zij met de plannen hebben ingestemd. Het voorstel is toen van de agenda gehaald. Opsterland nam vervolgens het initiatief om de partijen aan tafel te brengen, maar dat heeft de partijen niet dichter bij elkaar gebracht. De buren lieten ook maandag weten tegen de plannen te zijn. 

Wethouder Anko Postma hield de raad voor dat de Verklaring van geen bedenkingen alleen geweigerd kan worden wanneer het plan niet voldoet aan goede ruimtelijke ordening. Bovendien is de af te geven verklaring slechts het begin van het planologisch proces. Het definitieve besluit voor het plan valt pas later. 

De raad besluit maandag 18 september over het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen.

Meer SA!

Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 2 minuten geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 4 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 19 uur geleden
Afbeelding
Primera wil feestelijke verrassing zijn Nieuws 22 uur geleden
Afbeelding
Figureren in De Tocht betekent continu opletten Cultuur 23 uur geleden
Afbeelding
Appeldag en streekmarkt Tropische Kas Cultuur 3 okt., 09:08
Afbeelding
Wrotters pakken eerste winst Sport 2 okt., 15:32