Impressie Van Manen en Zwart Architecten.
Impressie Van Manen en Zwart Architecten.

Skoalleane vindt plan te massaal

Nieuws

BEETSTERZWAAG Buurtbewoners komen in verweer tegen het plan voor een groot appartementencomplex op de hoek van de Hoofdstraat en Skoalleane in Beetsterzwaag. “Wij zijn niet tegen herbestemming van deze locatie”, aldus Martijn Thalen, woordvoerder van de buurt. “Maar dit plan past niet in de omgeving. Dit is te massaal. We vragen ons ook af of er wel behoefte is aan zoveel appartementen.” 

Het plan omvat de bouw van veertig appartementen. Hiervoor is sloop van de garage, het tankstation, de voormalige schoolmeesterswoning en het zogenaamde Loman-huis nodig. Buurtbewoners vinden de hoogte van het complex een probleem, maar vrezen ook verkeers- en geluidsoverlast en aantasting van hun privacy. 

Thalen: “Er wordt nu geredeneerd vanuit de eisen geldend voor bouw in de Hoofdstraat, maar het grootste en hoogste gedeelte van het complex staat achter op het terrein, met vooral veel impact op de Skoalleane.” 

Door de realisatie van ruim zestig parkeerplaatsen is er vrijwel geen plaats voor groen en wateropvang. Met het oog op de klimaatverandering vindt de buurt dit onacceptabel. Daarom eisen de omwonenden dat alle parkeervoorzieningen ondergronds worden gerealiseerd. Toegang zou alleen mogelijk moeten zijn vanaf de Hoofdstraat en niet vanaf de Skoalleane. 

Een brief van de buurtbewoners is voor de fractie van Opsterlands Belang aanleiding voor schriftelijke vragen aan het college van B en W, waarin ze vraagt naar de gang van zaken rondom de planontwikkeling en de betrokkenheid van de omwonenden. 

De buurt heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een overleg. De omwonenden beklagen zich over de communicatie van de projectontwikkelaar over het plan. Egbert Zwarts van Bouwgroep Dijkstra Draisma, die het plan namens Baarsma Holding ontwikkelt, stelt kennis te hebben genomen van de brief van de buurt. “Wij snappen wat ze zeggen en begrijpen ook wel een aantal van hun zorgen. We beraden ons nog op een reactie.” Voor realisatie van het plan is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het plan is formeel nog niet bij de gemeente Opsterland ingediend en dus is ook de bestemmingsplanprocedure nog niet begonnen.

Meer SA!

Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 42 minuten geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 4 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 20 uur geleden
Afbeelding
Primera wil feestelijke verrassing zijn Nieuws 23 uur geleden
Afbeelding
Figureren in De Tocht betekent continu opletten Cultuur 23 uur geleden
Afbeelding
Appeldag en streekmarkt Tropische Kas Cultuur 3 okt., 09:08
Afbeelding
Wrotters pakken eerste winst Sport 2 okt., 15:32