Afbeelding
Archieffoto Sa!

Buurt stapt uit overleg mestvergister

Nieuws

WIJNJEWOUDE Buurtvereniging Klein Groningen en Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) blijven het oneens over verder onderzoek naar mestvergisting in Wijnjewoude. De buurt is uit het overleg gestapt en vraagt de gemeente Opsterland zich nu actiever met het proces te bemoeien.

Het was een verrassende mededeling op de ledenvergadering van WEN op 22 februari: WEN en buurtschap Klein Groningen gaan weer met elkaar in gesprek. Onder leiding van Henk Deinum, oud-wethouder in Leeuwarden, kondigden beide partijen aan op zoek te willen gaan naar uitgangspunten voor verder onderzoek naar mestvergisting in het dorp. 

Na drie gesprekken bleek dat de partijen het hierover niet eens kunnen worden. In mailverkeer stelt voorzitter Deinum dat er wel overeenstemming was om de uitgangspunten en onderzoeksvragen van beide partijen voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige die met een zwaarwegend advies zou komen over het vervolg. Maar op de dag dat de deskundige gekozen zou worden, trok Klein Groningen zich terug.

Uitgangspunten

Beide partijen liggen in hun uitgangspunten ver uiteen. Klein Groningen wil eigenlijk terug naar het begin: kijken naar de beste methode om Wijnjewoude energieneutraal te maken en welke locatie daar het best bij past. WEN gaat uit van de al gemaakte keuzes voor groen gas en centrale mestvergisting en wil onderzoeken of deze keuze voldoende is onderbouwd, of er voldoende rekening is gehouden met alle partijen en of er voldoende is gekeken naar alternatieven.

Goede of goed

Marga Oosterveld van Klein Groningen: “De buurt wil onderzoek doen naar het goede en WEN wil alleen kijken of zij het goed heeft gedaan.” Volgens WEN is dat weer een misverstand. Wel stelt voorzitter Pieter de Kroon dat er in de afgelopen jaren al veel is gebeurd. “Wy tinke dat wy de júste rjochting te pakken ha en krije lanlik en provinsjaal dêr ek in soad stipe foar. Mar wy wolle lûden fan krityske leden serieus nimme.”

Klein Groningen heeft geen vertrouwen in verder overleg met WEN en beklaagt zich in een mail aan wethouder Durk Durksz onder andere over de in hun ogen sturende en weinig empathische leiding van voorzitter Deinum. De buurt schrijft aan Durksz dat er geen oplossing kan komen zonder dat de gemeente Opsterland zich met het proces gaat bemoeien. Klein Groningen vraagt het college geld vrij te maken voor onafhankelijk onderzoek dat gericht is op een gemeenschappelijke oplossing. 

Welke rol

Wethouder Durksz is zover nog niet. Op het gemeentehuis wordt nu gekeken naar welke positie de gemeente in het vervolg van het proces moet innemen. “It giet om hokker rol wy krije en hokker rol wy hawwe wolle. Wy moatte úteinlik in fergunningsoanfraach beoardiele. Dêr moatte wy mei de te setten stappen rekken mei hâlde.”

Pieter de Kroon betreurt de stap van Klein Groningen. In zijn ogen heeft WEN zich kwetsbaar opgesteld door alle gezette stappen te willen laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige. “Dizze rûte hie miskien foarkomme kinnen dat wy yn juridyske prosedueres telâne komme.” WEN gaat nu verder op de eerder ingeslagen weg en onderzoekt of zonder overlast groengas geproduceerd kan worden op de voormalige waterzuiveringslocatie aan de Tolleane. 

Klein Groningen blijft er ondertussen bij dat er meerdere oplossingen zijn om Wijnjewoude energieneutraal te maken. Oosterveld: “Het traject heeft echter nu vooral ten doel het acceptabel maken van één oplossing. Een oplossing die van tevoren vaststond. Dan is het geen participatietraject meer. We zien wel mogelijkheden voor mestvergisting op het boerenerf.”

Meer SA!

Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 12 minuten geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 4 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 19 uur geleden
Afbeelding
Primera wil feestelijke verrassing zijn Nieuws 23 uur geleden
Afbeelding
Figureren in De Tocht betekent continu opletten Cultuur 23 uur geleden
Afbeelding
Appeldag en streekmarkt Tropische Kas Cultuur 3 okt., 09:08
Afbeelding
Wrotters pakken eerste winst Sport 2 okt., 15:32