Bareld van der Meer
Bareld van der Meer Foto: gemeente Opsterland

CDA: zorgen over verdwijnen bankkantoren

Nieuws

BEETSTERZWAAG De Opsterlandse CDA-fractie maakt zich zorgen over het verdwijnen van veel fysieke bankkantoren en de problemen die daardoor ontstaan voor minder digitaal vaardige inwoners. 

In schriftelijke vragen aan het college van B en W wil raadslid Bareld van der Meer weten in hoeverre banken in Opsterland alternatieve fysieke opties bieden voor dienstverlening aan inwoners. Bijvoorbeeld in de vorm van financiële zorgcoaches, speciale klantenservice voor kwetsbare groepen of het inrichten van service- en informatiepunten in winkels. “Ik wol graach witte wat de rol fan de gemeente hjir is. En hoe’t de gemeente bydrage kin oan it bekendmeitsjen fan dizze opsjes.” 

Ook wil Van der Meer weten of er in Opsterland een pilot loopt voor gezamenlijke informatiepunten in bibliotheken waar bankklanten met hun vragen terechtkunnen en of aansluiting wordt gezocht met de informatiepunten Digitale Overheid. “Neffens my is sa’n punt der allinnich op De Gordyk.”

Meer SA!

Afbeelding
NoSa!: Melissa van der Voort over de combi klassiek en hafabra NoSa 3 uur geleden
Afbeelding
Avond-4-daagse in Bakkeveen Sport 4 uur geleden
Afbeelding
Sieraden van Janny Klein bij Galerie Mildam Cultuur 12 uur geleden
Afbeelding
Wat neem ik mee op vakantie? Ondernemen 21 uur geleden
Afbeelding
THOR gehavend de nacompetitie in Sport 2 jun., 16:00
Afbeelding
Kijk nu: de nieuwe NoSa! (video) NoSa 2 jun., 15:47
Afbeelding
Deel je selfie met Jochem met Sa! Cultuur 2 jun., 15:20
Afbeelding
Echo's en Sporen van een Lesbisch Archief Cultuur 2 jun., 15:19