Bareld van der Meer
Bareld van der Meer Foto: gemeente Opsterland

CDA: zorgen over verdwijnen bankkantoren

Nieuws

BEETSTERZWAAG De Opsterlandse CDA-fractie maakt zich zorgen over het verdwijnen van veel fysieke bankkantoren en de problemen die daardoor ontstaan voor minder digitaal vaardige inwoners. 

In schriftelijke vragen aan het college van B en W wil raadslid Bareld van der Meer weten in hoeverre banken in Opsterland alternatieve fysieke opties bieden voor dienstverlening aan inwoners. Bijvoorbeeld in de vorm van financiële zorgcoaches, speciale klantenservice voor kwetsbare groepen of het inrichten van service- en informatiepunten in winkels. “Ik wol graach witte wat de rol fan de gemeente hjir is. En hoe’t de gemeente bydrage kin oan it bekendmeitsjen fan dizze opsjes.” 

Ook wil Van der Meer weten of er in Opsterland een pilot loopt voor gezamenlijke informatiepunten in bibliotheken waar bankklanten met hun vragen terechtkunnen en of aansluiting wordt gezocht met de informatiepunten Digitale Overheid. “Neffens my is sa’n punt der allinnich op De Gordyk.”

Meer SA!

Sietse en Leentje van den Berg waren altijd samen in de winkel actief.
Sietse en Leentje stoppen met Wooncentrum Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Digitale erfenis Column 5 uur geleden
Burgemeester Andries Bouwman opende de buitenexpositie.
Blijvende indrukken van Jan Loman Cultuur 8 uur geleden
Afbeelding
Humanitas Eetcafé genomineerd Nieuws 9 uur geleden
Arend Waninge
Dekoarum Column 22 mei, 12:01
Silvan Siebenga (rechts) viert feest met Olaf Nijholt die tegen MKV’29 twee keer scoorde en daarmee Bakkeveen voor degradatie behoedde.
Toekomst voetbal Bakkeveen vol vraagtekens Sport 22 mei, 08:06
Afbeelding
Discussie over opvang vluchtelingen Nieuws 22 mei, 08:04
Er kwamen zo'n vierhonderd mensen naar het Fredesfestival in Nij Beets.
De draden van contact op Fredesfestival Nieuws 21 mei, 15:39