De stembiljetten worden uitgedeeld door de verkiezingscommissie.
De stembiljetten worden uitgedeeld door de verkiezingscommissie.

Bij De Opstekker is de uitslag al om 11.45 uur bekend

Nieuws

TIJNJE Basisschool De Opstekker in Tijnje koos vandaag ook als verkiezingsdag. Om de leden van de leerlingenraad aan te stellen. Er werd driftig campagne gevoerd voor de verkiezingen. De stemmen zijn geteld door de commissie en de uitslag is bekend gemaakt.

Om 8:30 uur gingen de stemrondes van start. De groepen 4 t/m 8 mochten stemmen op de leerling die volgens hen de beste kandidaat is voor de leerlingenraad. En dat geheel op dezelfde wijze als de provinciale verkiezingen. “Twee weken geleden heeft iedereen het stembiljet ontvangen. De leerling moet hier goed zorg voor dragen. Zonder stembiljet, géén stem”, vertelt directrice Geartsje Paulusma.

De verkiezingscommissie onder leiding van Ivo en Fleur uit groep 8, houdt toezicht. “Eén rondje rood kleuren”, wordt er tegen elke leerling gezegd die in de rij staat om het stembiljet op te halen. Vervolgens lopen ze door naar het stemloket. Waar zij anoniem hun stem uitbrengen. Als ze het rondje met het rode potlood inkleuren, mogen ze hun stembiljet in de stembus gooien.


Leerlingen basisschool De Opstekker stemmen op hun groepsvertegenwoordiger. - Credit

Het volmacht

De afwezige leerlingen konden door middel van een volmacht, alsnog gebruik maken van hun stemrecht. “We doen het op dezelfde manier als de Provinciale Verkiezingen, daar hoort een volmacht ook bij. Vanochtend werden er zelfs nog volmachten uitgewisseld door moeders op het schoolplein vanwege hun zieke kind.” Zodra de stembiljetten verzameld zijn in de stembus, kan het tellen beginnen. Ivo van de commissie mag hierbij niet aanwezig zijn omdat hij zichzelf kandidaat heeft gesteld.

De leerlingenraad bestaat uit vijf leerlingen en vertegenwoordigt de mening van klasgenoten. De raad is er om mee te denken en praten over wat er op school en in de klas gebeurt. “In 2024 krijgen wij een nieuw schoolgebouw waar alle groepen in moeten passen. De leerlingenraad is daarbij belangrijk omdat zij mogen meedenken over bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein.” Onderwerpen komen op de agenda te staan en drie keer in het jaar wordt alles besproken met de raad en directie.

Iedereen kan zich kandidaat stellen, maar moet wel de juiste eigenschappen hebben. Als er meer kandidaten in één klas zijn, worden er verkiezingen gehouden en moeten ze campagne voeren. De raad kiest een voorzitter, een secretaris en iemand die de communicatie regelt via de nieuwsbrief en ouderportaal. Na het schooljaar kunnen de leden zich het jaar erna herkiesbaar stellen.

De uitslag

Om 11:45 zit het speellokaal vol met gespannen gezichten. Ivo en Fleur maken de uitslag bekend. Er luidt tromgeroffel om de spanning nog wat op te voeren. Als de winnaar bekend wordt gemaakt, volgt er een groot applaus. De groepsvertegenwoordigers krijgen allemaal een ambtsketting om. Deze staat symbool voor hun functie als vertegenwoordiger en wordt tijdens vergaderingen gedragen.

De vijf verkozen leerlingen staan op een rij. Thymen uit groep 7 grijpt zijn kans op de kinderen nog even toe te spreken. “Heel erg bedankt voor de mensen die op mij hebben gestemd. Ik vind het een hele eer om dit te mogen doen.” Ook Mats wil nog iets zeggen tegen zijn klas. “Bedankt voor jullie vertrouwen in mij!”


Stembus leerlingenraad De Opstekker. - Credit

Stembus leerlingenraad De Opstekker.
Leerlingen basisschool De Opstekker stemmen op hun groepsvertegenwoordiger.
De stembiljetten worden verzameld in de stembus.
De uitslag wordt bekend gemaakt door de commissie in het speellokaal.

Meer SA!

Afbeelding
Nieuwe gemalen bij Terwispel en Gorredijk Nieuws 10 uur geleden
Afbeelding
Smullen van gratis pannenkoeken Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Oproep: aandacht voor Indië-weigeraars en onderduikgevers Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Nipte zege Wispolia op hekkensluiter Sport 19 mrt., 19:44
Afbeelding
Staartclubs Blue Boys en Tijnje roeren zich Sport 19 mrt., 18:12
Afbeelding
LDODK plaatst zich voor play-offs Sport 19 mrt., 08:49
Afbeelding
Dekker is ook zonder WR tevreden Sport 18 mrt., 18:11
Afbeelding
Weekendtip: Sjonge Jonge in Witte Kerk Cultuur 18 mrt., 09:18