Foto: Sietse de Boer

Partijen rond De Kompenije weer aan tafel

Nieuws

JUBBEGA De Werkgroep Kompenije 2.0 ziet na een grondige analyse nog volop kansen voor de multifunctionele accommodatie van Jubbega en Hoornsterzwaag. Maar voor een gezonde toekomst moet er wel het een en ander veranderen. Aan het gebouw en aan de beheerconstructie. “It konsept bliuwt oerein, mar de konstruksje moat oars.” 

Naar verwachting gaan het stichtingsbestuur van de Kompenije, woningcorporatie Accolade en de gemeente Heerenveen binnenkort weer samen aan tafel om zich over de toekomst van De Kompenije te buigen. “Dat is de winst van dit moment”, aldus wethouder Gerrie Rozema. “De Werkgroep heeft een duidelijke visie op papier gezet, waarbij niet het gebouw centraal staat, maar wat Jubbega nodig heeft. Als het aan mij ligt schuift de Werkgroep ook aan bij de gesprekken.”

Volgens voorzitter Jan Leistra heeft het bestuur van Stichting De Kompenije nog niet formeel besloten om aan de gesprekken deel te nemen, maar hij schat in dat dit wel voor de hand ligt. “Oer de fierdere rol fan de Wurkgroep yn it proses moatte wy it noch ha.” Rozema verwacht in het eerste kwartaal van 2023 met concrete oplossingen voor de toekomst van De Kompenije te komen. Onderzoeksbureau Antea begeleidt het proces.

Alle betrokkenen zijn blij met Visiedocument ‘Ontmoeten, Verbinden, Ondernemen’ dat de Werkgroep Kompenije 2.0 heeft opgesteld over de in financieel zwaar weer verkerende accommodatie in Jubbega. “Wy ha der hiel ûnofhinklik nei sjoen, los fan it bestjoer of wa dan ek”, aldus werkgroepslid Tine Bijstra. De werkgroep concludeert dat de gedachte achter de in 2010 gerealiseerde Kompenije nog steeds past in deze tijd, waarin verbinding, burgerparticipatie en het dichterbij brengen van de overheid bij de burger centraal staan. “It konsept bliuwt oerein, mar de konstruksje moat oars.”

Molensteen

De in 2010 gekozen beheerconstructie hangt het dorpscentrum nu namelijk als een molensteen om de nek. Stichting De Kompenije huurt een groot deel van de accommodatie van eigenaar Accolade om de ruimten daarna weer te verhuren aan de gebruikers. Deze constructie liep spaak toen het gebruik van De Kompenije afnam, maar de huur aan Accolade wel doorliep. 

De gemeente Heerenveen betaalt voor een deel van de leegstaande ruimten wel een leegstandsvergoeding, maar dat is onvoldoende om het ontstane gat op te vullen, zo berekende de Werkgroep. De financiële tekorten liepen de afgelopen jaren dan ook snel op.

Risico

Dinsdagavond namen betrokkenen uit het dorp kennis van het Visiedocument. Tot teleurstelling van de werkgroep waren van de uitgenodigde gemeenteraad maar twee raadsleden aanwezig. Meer waardering was er voor de wel aanwezige Friso de Roos van corporatie Accolade. Hij schetste duidelijk de spagaat waar Accolade in zit. 

“In 2010 was de wereld van de corporaties heel anders dan nu. Wij hebben ons toen ook verslikt in dit project. Nu moeten we ons concentreren op onze wettelijk taak: bouw en verhuur van sociale huurwoningen. Een accommodatie als de Kompenije huurt niet bij onze kerntaken, wij kunnen dus ook niet het risico op de verhuur van de Stichting overnemen. Wij staan open voor een gesprek om het gebouw over te dragen aan de gemeente Heerenveen.”

Sporthal 

De Werkgroep betrekt ook de sporthal en bijbehorende ruimten bij de analyse. Dit in 1985 gerealiseerde deel van de accommodatie is eigendom van de stichting, die dus ook alle lasten draagt. Bij het teruglopende gebruik lukt dat niet. De Werkgroep vindt dat de sporthal moet aansluiten bij het gemeentelijke onderhoudsplan. “Krekt as oare sporthallen yn de gemeente. Us sporthal kostet de gemeente no net in euro.”

Ook de accommodatie zelf is aan een ingreep toe, vindt de Werkgroep. “Wy misse de echte gesellicheid, Der soe ien entree komme moatte mei in grut Kafee as sintrale punt yn de akkomodaasje. De Kompenije hat no te folle yngongen, elkoar moetsjen is no lestig.” Uitbreiding van horeca is nu mogelijk omdat andere horeca uit het dorp is verdwenen. De toneelverenigingen hebben de uitvoeringen bijvoorbeeld daarom al naar De Kompenije verhuisd. Meer commerciële activiteiten kunnen De Kompenije volgens de Werkgroep helpen, maar dan moeten de vergunningen wel worden aangepast.

De duidelijke toekomstvisie van de Werkgroep is financieel niet onderbouwd, ook een exploitatiebegroting ontbreekt. Dat is een volgende stap. Werkgroeplid Trudy van der Baan: “Belangrijk daarbij is dat we innovatief willen zijn en veel zelf willen doen, dat zijn we in Jubbega en Hoornsterzwaag zo gewend.”

Meer SA!

Afbeelding
Brandbrief Tsjingas over gaswinning Nij Beets Nieuws 11 uur geleden
Jan Loman (1918-2006).
Een zomer lang Jan Loman Cultuur 16 uur geleden
Afbeelding
Steunt van Rabobank voor accommodatie De Sweach Nieuws 16 uur geleden
Afbeelding
Zadenbieb in maart weer open Nieuws 16 uur geleden
Trainer Robert Spoelstra zag zijn elftal dik verdiend winnen in de de topper tegen Blauw Rood '20
Tijnje haalt uit in topper en wint met 6-1 Sport 25 feb, 17:00
Afbeelding
Recordaantal deelnemers voor Acht van Langezwaag Sport 25 feb, 13:42
Afbeelding
LDODK plaatst zich voor play-offs Sport 25 feb, 11:24
Auke Linstra scoorde voor ODV in de derby tegen Waskemeer.
ODV wint derby tegen Waskemeer Sport 24 feb, 17:57