Afbeelding
Sietse de Boer

Groot baggerproject rond Jubbega

Nieuws

JUBBEGA Volop actie de komende maanden in de Skoatterlânske Kompagnonsfeart rond Jubbega. Wetterskip Fryslân laat circa 20.000 kuub bagger uit de vaart verwijderen. Om zowel de waterafvoer als de waterkwaliteit te verbeteren. 

Het is volgens projectleider Rudy Damstra van het Wetterskip zeker veertig jaar geleden dat de vaart voor het laatst is uitgebaggerd. In die jaren heeft zich heel wat slib opgehoopt, een tot twee centimeter per jaar. De vaart wordt nu uitgebaggerd tot gemiddeld anderhalve meter diepte. “It is achterstallig ûnderhâld, op guon plakken betsjut dit dat we een heale ta in meter slib fuorthelje.”

De baggerwerkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de vaart meer water kan afvoeren dan nu het geval is. Bovendien wordt de waterkwaliteit verbeterd, het aanwezige slib is rijk aan fosfaten en andere nutriënten. Omdat de bodem na de baggerwerkzaamheden minder voedsel bevat, krijgen meer planten- en dierensoorten een kans om zich te ontwikkelen. 

Baggeren zorgt er niet voor dat de Grote waternavel volledig uit de vaart verdwijnt. De Skoatterlânske Kompanjonsfeart heeft nogal wat last van deze snelgroeiende woekerplant, die oorspronkelijk hier niet voorkomt. Bestrijding van deze exoot blijft ook in de toekomst nodig. “De feart wurdt nei it baggerjen ek in better fiskwetter.”

7,5 kilometer

De werkzaamheden strekken zich uit over circa 7,5 kilometer, vanaf de Hendrik de Vosweg 74 (net voorbij de Welkoop) tot de kruising tussen de Bij de Leijwei en Kapellewei in Hoornsterzwaag. Het Wetterskip legt aan de Kappelewei een twee hectare groot slibdepot aan op boerenland. Hier wordt circa 16.500 kuub onvervuild slib twee jaar lang opgeslagen, het land wordt uiteindelijk circa twintig centimeter opgehoogd. Het betekent dat de boer het land twee jaar lang niet kan gebruiken, hij wordt hiervoor vergoed. Dit slib wordt vanaf de varende baggerzuiger door drijvende slangen naar het depot gepompt.

De circa 3.500 kuub slib uit de circa anderhalve kilometer vaart in het centrum van Jubbega Derde Sluis kan niet onbewerkt over het land worden verspreid en wordt daarom per vrachtwagen afgevoerd naar een erkende stort. Het gaat om circa 120 volle vloeistofdichte wagens die vanaf acht plekken langs de vaart (overslaglocaties) door een kraan op de wal worden geladen.

Herinrichting centrum

De gemeente Heerenveen laat tegelijk met het baggeren bomen kappen voor de in 2023 geplande herinrichting van het centrum in Jubbega. Circa twintig eiken langs de vaart worden gerooid. Plaatselijk Belang krijgt het beheer over het hout, dat aan geïnteresseerde dorpsbewoners wordt verkocht.

Na de kap van de bomen gaan de nutsbedrijven aan de slag of de bestaand leidingen in de oever te vervangen of te verzwaren. Daarna plaats het Wetterskip een damwand walbeschoeiing met een houten afwerklaag. De oevers krijgen een aflopend talud, zodat er meer ‘vaartbeleving’ ontstaat. Dat is een wens vanuit het dorp. In mei volgend jaar volgt de verdere herinrichting van het centrum, zoals dat in samenspraak met de dorpsbewoners is afgesproken.

In oktober start het Wetterskip met de aanleg van het slibdepot. Daarna volgt eerst het baggeren van het gedeelte in het centrum van het dorp en worden de bomen gekapt. Daarna begint het uitbaggeren van de rest van het traject. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2023. Het hele project kost circa 600.000 euro (incl. BTW).

Meer SA!

Afbeelding
Gevoelige keuze voor Sport Vereent Sport 8 uur geleden
Afbeelding
Partijen rond De Kompenije weer aan tafel Nieuws 9 uur geleden
Afbeelding
Debuut van The Spaltenbridge Band Cultuur 12 uur geleden
Afbeelding
Van Teyens Fundatie helpt Nieuws 13 uur geleden
Afbeelding
Oproep: Hoe bespaart u energie? Nieuws 13 uur geleden
Afbeelding
Huurwoningen versneld verduurzaamd Nieuws 13 uur geleden
Afbeelding
Uitlaten in het donker Column 14 uur geleden
Afbeelding
Lezing: Wat deed Bommen Berend in Opsterland? Cultuur 30 nov, 19:27