Afbeelding
Sietse de Boer

Opsterland verkort lengte procedure bestemmingsplannen (update)

Nieuws

BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland verkort in aanloop naar de Omgevingswet de procedures rond bestemmingsplannen. De gemeenteraad vroeg begin september om de procedures eens goed te bekijken vanwege de lange duur die met bestemmingsplannen gemoeid was. 

Het college van B en W handelde snel en bracht maandagavond al een raadsvoorstel in om dit te regelen. De hele raad stemde in. De snellere procedure moet ook helpen om een aantal ontwerpbestemmingsplannen nog voor 1 januari 2023 ter inzage te leggen, zodat ze niet onder de Omgevingswet vallen die zoals het nu lijkt op die datum ingaat. Het college van B en W verwacht namelijk dat de onduidelijkheid van de nieuwe wet in eerste instantie tot langere procedures gaat leiden. 

De procedure wordt nu verkort door het laten vervallen van het opstellen van een Nota van uitgangspunten met bijbehorende inspraak en het voorontwerpbestemmingsplan. Het zijn onderdelen van het proces die niet wettelijk verplicht zijn. Opsterland hanteerde deze procedure omdat daarna een plan nog eenvoudig aangepast kan worden. Is het eenmaal een ontwerpbestemmingsplan dan moeten alle wijzigingen uitgebreid onderbouwd worden. De verkorte procedure eist daarom wel extra zorgvuldigheid. Opsterland adviseert initiatiefnemers middels participatie in overleg te treden met belanghebbenden. 

Het is ook in de verkorte procedure voor belanghebbenden mogelijk om in de verdere procedure zienswijzen in te dienen met alle rechtsmogelijkheden die daarop volgen. Opsterland heeft op dit moment circa 25 bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en verzoeken om een omgevingsvergunning in procedure. 

Aanvulling op eerder bericht

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is er geen concreet lijstje te geven van plannen waarvoor de verkorte procedure gaat gelden. Volgens een woordvoerder van het gemeentehuis hangt dat onder andere af wanneer plannen daadwerkelijk worden ingediend. 

 Wordt de invoering van de Omgevingswet uitgesteld, dan bekijkt Opsterland de plannen opnieuw.

Meer SA!

Afbeelding
Verdiende zege de Sweach op VVT Sport 8 uur geleden
Afbeelding
Verrassende nederlaag koploper RWF Sport 10 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei Sigerswâld: het totaal Nieuws 15 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei.... Makelaars (video) Nieuws 16 uur geleden
Afbeelding
Kijk: de eerste NoSa! Nieuws 27 jan, 18:00
Afbeelding
'Makkinga gaat niet degraderen' Sport 27 jan, 16:00
Afbeelding
Wie daagt Johan Teake uit? Sport 27 jan, 13:01
Afbeelding
Andere leningen Column 27 jan, 09:21