Afbeelding

Opsterland vreest voor financiën in 2026

Nieuws

BEETSTERZWAAG Het ziet er de komende jaren voor het Opsterlandse huishoudboekje goed uit. Van 2023 tot en met 2026 blijft er in de meerjarenbegroting in totaal bijna 6,5 miljoen euro over. Maar het college van B en W is bezorgd over de jaren daarna. 

Vanwege diverse Haagse maatregelen ontvangt Opsterland in 2026 naar verwachting vijf miljoen euro minder uit Den Haag. “Er wordt op meerdere plekken gelobbyd om daar nog wat aan te veranderen”, vertelt wethouder Rob Jonkman. “Maar de uitkomsten daarvan zijn nog onzeker.” Volgens de huidige prognoses heeft Opsterland in 2026 een tekort van 1,5 miljoen euro. 

Deze onzekerheid heeft ook gevolgen voor de uitgaven in de komende jaren. Grote investeringen moeten namelijk over meerdere jaren worden afgeschreven. “Dus als je de komende jaren fors investeert, betekent dat ook vanaf 2026 extra kosten. En die kunnen we zoals het nu lijkt, niet dragen.” Vanwege de onzekerheid vanaf 2026 wil het Opsterlandse college de komende jaren vooral inzetten op kortlopende projecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om energietransitie en stikstofbeleid. 

De dinsdag gepresenteerde begroting voor 2023 laat een overschot zien van 564.000 euro. De begroting voor volgend jaar kent voor het eerst in jaren geen voorafgaand ingecalculeerde tekorten in het sociaal domein. “Dêr binne wy hiel bliid mei”, aldus verantwoordelijk wethouder Libbe de Vries. “It belied hat wurke.” In de begroting is gerekend met 700.000 euro extra energiekosten. Jonkman: “Het is nog niet duidelijk hoe het verder gaat met onze energiecontracten, maar we gaan uit van het slechtste scenario.” 

De energiecrisis leidt ook tot energiearmoede. Inmiddels heeft Opsterland ongeveer duizend aanvragen liggen voor de 1.300 euro energiecompensatie die vanuit het Rijk wordt gegeven. In de begroting is ook ruimte voor nieuw beleid uit het net voor de zomer gepresenteerde collegeprogramma. Om dat beleid en nieuw beleid vanuit Den Haag uit te voeren wil het college het ambtenarenapparaat uitbreiden met 7 fte.

Meer SA!

Afbeelding
Volop goals bij zondagamateurs Sport 2 okt, 17:44
Afbeelding
Punt Read Swart in eerste thuisduel Sport 2 okt, 17:31
Afbeelding
Tialda Hoogeveen nije Berneboeke-ambassadeur Cultuur 2 okt, 16:23
Afbeelding
Aldi wil procedure Gorredijk versnellen Ondernemen 2 okt, 12:34
Afbeelding
Makkie voor LDODK tegen TOP Sport 2 okt, 10:13
Afbeelding
De Moskoupleats is weer bewoond Nieuws 2 okt, 10:07
Afbeelding
Griet en Piter in De Skâns Cultuur 1 okt, 12:22
Afbeelding
Groot baggerproject rond Jubbega Nieuws 1 okt, 11:49