Afbeelding

Boeren blokkeren ijsfabriek De Jong Gorredijk

Nieuws

GORREDIJK Een groep boeren uit Gorredijk en omgeving heeft zaterdagochtend het terrein van De Jong’s IJs in Gorredijk geblokkeerd. Ze willen een gesprek met eigenaar en D66 Tweede Kamerlid Romke de Jong. Maar hij wil de boeren niet te woord staan.

Op een van de voermengwagens hangt een groot spandoek met daarop een foto die eerder deze week in Den Haag bij de ingang van De Tweede Kamer is gemaakt. D66-landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot staat boeren te woord. Zijn college Romke de Jong staat er naast. De boeren hebben zijn hoofd omcirkeld. Daaronder de tekst: ‘De boer de helft minder, dan jij ook de helft minder.’

Door de opstelling van de tractoren kunnen de auto’s van De Jong’s IJS het erf niet af. “Ik bin no oan it beljen mei de eveneminten dy’t hjoed iis fan ús ha soenen. Dat slagget no net”, vertelt Eeuwe de Jong, vader van het Kamerlid en directeur van de ijsfabriek.


Hij heeft daarvoor al uitgebreid koffie gedronken met de boeren, die het aanbod van een ijsje hebben afgeslagen. Die boeren willen graag in gesprek met Romke de Jong, aldus woordvoerder Wubbo de Jong. “Hy wie dochs sa grutsk op Fryslân? En op it plattelân. Lit him hjir dan komme. Lit him opkomme foar de Fryske boeren At wy in petear mei him ha geane wy we fuort.”

Maar het Kamerlid gaat het gesprek niet aan. Via de app verwijst hij ook Sa! aanvankelijk naar zijn vader. Later op de ochtend reageert Romke de Jong toch schriftelijk. “Ik heb begrepen dat de acties specifiek gericht zijn op mij als D66’er, vanwege mijn politieke overtuiging en de ideeën die wij hebben over de aanpak van de stikstofcrisis en de toekomst van de landbouw. Ik heb er begrip voor dat boeren hun stem laten horen. Ik vind het echter onbegrijpelijk en onacceptabel dat ze dat doen door andere mensen schade toe te brengen. Het platleggen van delen van Nederland, van bedrijven, van onze snelwegen en andere infrastructuur is niet de manier om je mening te uiten.” 

De Jong roept de boeren verder op om te stoppen met veel ernstiger vormen van politici intimideren en bedreigen en van geweld tegen politie en hulpverleners, zoals de afgelopen week is gebeurd. “Zoek het gesprek met politici op een normale manier. Ik, mijn collega Tjeerd de Groot die onze stikstof- en landbouwwoordvoerder is, en alle andere D66’ers staan altijd open voor gesprek. Maar wel vanuit fatsoen en wederzijds respect.”

Romke de Jong benadrukt ook dat hij zijn bedrijf conform alle regels op afstand heeft gezet. Hij is geen directeur, meer geen bestuurder en heeft geen zeggenschap in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Oud-leverancier

In juli 2019 stonden Wubbo en Romke nog samen in de Sa!. Wubbo leverde de melk waarvan Romke ijs maakte. Wubbo: “Mar nei’t Romke yn de media begûn oer it ynkrimpen fan de feestapel, bin ik stoppe mei it leverjen fan molke. Ik hoop dat alle boeren dat no dogge.”

De boeren in Gorredijk zijn halverwege de ochtend nog niet van plan om te vertrekken, ze zitten in de kantine van een naastgelegen bedrijf aan de koffie. Met uitzicht op de tractoren. Volgens Wubbo moeten de gasten op de festivals maar voelen dat ook het maken van ijs niet zonder de boeren kan.

Wubbo de Jong heeft zijn bedrijf in Gorredijk inmiddels verkocht aan Jeen Haisma, die in Siegerswoude eerder plaats maakte voor de uitbreiding van de natuur in de bovenloop van het Koningsdiep. Hij is ook van de partij bij de blokkade. “Ik ha tocht op De Gordyk in nije takomst op te bouwen, mar nog goait Den Haach wer alles oer de kop.”

De boeren vertrokken pas weer in de loop van de avond. 


Meer SA!

Afbeelding
Libbe Jonkman denkt anders dan anderen Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Volgende week start het bosonderhoud in Olterterp Algemeen gisteren
Afbeelding
Vakantietip: Uitgesteld Geluk in De Hartstún Algemeen 9 aug, 10:00
Afbeelding
Expositie IIsbaan yn ‘e maaitiid Algemeen 9 aug, 09:16
Afbeelding
Zomertoernooi Mahjongclub Gorredijk Algemeen 8 aug, 18:00
Afbeelding
Een en al energie in It Damshûs Algemeen 8 aug, 10:30
Afbeelding
Weekendtip: slotakkoord Droom Duo’s Algemeen 6 aug, 10:57
Afbeelding
Debuut voor kaatsers bij Freule Algemeen 5 aug, 10:11